Loket Geldzaken

Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
Stichting Loket Geldzaken is een samenwerkingsverband van Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Hoogeveen en Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW). Loket Geldzaken biedt financieel, administratieve hulpverlening door middel van een dagelijks inloopspreekuur van 9 – 12 uur aan Het Haagje 119 (SWW gebouw). Het is ook mogelijk om via de website www.loketgeldzaken.nl een hulpverzoek in te sturen (ook voor hulpverleners). Deze gratis dienstverlening is voor alle mogelijke administratieve of financiële vragen en voor alle inwoners van de gemeente Hoogeveen. De vrijwilligers beschikken over veel kennis op financieel administratief gebied en weten wanneer zij cliënten beter kunnen doorverwijzen naar specialisten of andere maatschappelijke hulpverleners.
Telefoonnummer: 0528 745619 
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Website: www.loketgeldzaken.nl/


Loket Geldzaken biedt 35 ondersteuningen aan.


Kindgebonden budget
Voor kingebonden budget moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Tegemoetkoming kosten peuterspeelzaalAlle kinderen in Nederland tussen de 2 en 4 jaar hebben recht op 2 dagdelen per week gratis peuteropvang. De vergoeding van de kosten vraagt u eerst aan bij de Belastingdienst (tegemoetkoming kinderopvangtoeslag). 

Voor het bedrag dat overblijft, kunt u bij uw gemeente een vergoeding aanvragen.

Gaat uw kind naar de opvang, omdat u een opleiding volgt of bijstand ontvangt én deelneemt aan een traject naar werk? Dan komt u mogelijk in aanmerking komen voor een aanvullende tegemoetkoming van de gemeente. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een tegemoetkoming in de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal te ontvangen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Wat goed is om te weten

 • U kunt de vergoeding alleen krijgen als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm (rijksoverheid.nl)
 • U kunt de vergoeding alleen krijgen als uw gezin minder spaargeld en bezit heeft dan € 15.150,-
 • Het bedrag dat u krijgt kan per maand anders zijn, bijvoorbeeld als het uurtarief van de peuteropvang wijzigtAlgemene nabestaandewet (ANW)

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen). 

ANW in het kort

Is uw partner of ex-partner overleden? En voldoet u aan de voorwaarden van de Algemene nabestaandenwet (Anw)? Dan kunt u een Anw- uitkering krijgen. 

Voldoet een wees aan de voorwaarden van de Anw? Dan kan de wees een wezen uitkering krijgen. Bijzonderheden / voorwaarden:

U krijgt een nabestaandenuitkering Anw als:

uw partner is overleden:

Heeft u nog niet de AOW- leeftijd? Dan krijgt u een Anw- uitkering als u op de dag van het overlijden van uw partner: als u voor een kind zorgt dat jonger is ddan 18 en bij u thuis woont of: minimaal 45% arbeidsongeschikt bent.

De Anw-  uitkering stopt als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. 

Mijn ex partner is overleden:

Heeft u nog niet de AOW leeftijd? Dan kunt u een Anw- uitkering krijgen als u op de dag van overlijden van uw ex partner: een kind verzorgt dat jonger is dan 18 en bij u thuis woont of minimaal 45 % arbeidsongeschikt ? Let op gelden nog wel extra voorwaarden

Beide ouders zijn overleden:

Heeft een kind beide ouders verloren? Dan kan een kind een wezen uitkering krijgen.  Een kink kan een uitkering krijgen als de ouder die het laatst is overleden, verzekerd was voor de Anw. Een ouder was meestal verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte. Voor een kind van 16 jaar of ouder gelden extra voorwaarden. De Wezen uitkering stopt altijd met 21 jaar.  
Algemene nabestaandewet ( Wezenuitkering )

Een kind heeft geen ouders meer? Dan is het kind een wees. Voldoet de wees aan alle voorwaarden? Dan kan hij of zij een wezen uitkering krijgen. Het maakt niet uit of het een eigen kind of stiefkind is van de overleden ouders. 

Wat zijn de voorwaarden voor een wezen uitkering

Een wees krijgt alleen een wezen uitkering als de ouder die het laatst is overleden, verzekerd was voor de Algemene nabestaandenwet (ANW). Een ouder was meestal verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte.  

Kinderen tot 16 jaar hebben geen extra voorwaarden. Dit veranderd als de wees 16 jaar word. De wezen uitkering stopt altijd met 21 jaar. Bijzonderheden / voorwaarden:

Voorwaarden:

Wezen van 16 of 17 jaar moeten: - Overdag op school zitten en bezig zijn met het behalen van een startkwalificatie, of - zijn vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie, of - na het behalen van een startkwalificatie nog volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 18 tot 21 jaar moeten: - volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 16 tot 21 jaar die voor het huishouden zorgen, als: - ze ongehuwd zijn, niet samenwonen en meer dan de helft van de tijd besteden aan het verzorgen van het huishouden, en - er in dat huishouden nog een ander kind woont met een wezen uitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en - de wees die voor het huishouden zorgt, een startkwalificatie heeft behaald, of is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie.
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

Een financiële bijdrage voor de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen tot 18 jaar.

De Algemene Kinderbijslag Wet (AKW) regelt een financiële tegemoetkoming voor mensen die kinderen verzorgen en opvoeden. De AKW is een volksverzekering en wordt uitgevoerd door Sociale verzekeringsbank (SVB).Bijzonderheden / voorwaarden:

- Leeftijd tot 18 jaar - Inwonend - Mate van onderhoud door ouders - Niet inkomensafhankelijk

ER ZIJN SPECIALE REGELS VOOR ALS: - U zorgt voor een ander kind. - Het kind niet thuis woont. - Het kind in het buitenland woont.

Voor 16-17 jarigen krijgt u kinderbijslag als uw kind: Met een stage, bijbaan, of werk tijdens de opleiding niet te veel verdient. - Een opleiding volgt waarmee een startkwalificatie wordt gehaald. - Is vrijgesteld van het halen van een startkwalificatie. - Een startkwalificatie heeft gehaald en daarna dagonderwijs volgt, werkeloos is geworden of door ziekte of handicap geen opleiding meer kan volgen.Verplichtingen:

Wijzigingen in de normen doorgeven.
Leergeld Hoogeveen

Schoolkosten en andere kosten? Leergeld helpt!

Wanneer je kind opgroeit in een gezin met weinig geld, dan kun je niet altijd gemakkelijk aan alles mee doen. Dat is jammer en niet terecht want alle kinderen horen erbij. 

De Stichting Leergeld Hoogeveen zorgt ervoor dat deze kinderen toch mee kunnen doen. 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet mee doen aan activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes normaal zijn. 

Zij staan letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen laten mee doen. 

Dankzij donaties en sponsoring kan Leergeld deze zaken voor kinderen regelen. Er wordt geen geld uitgekeerd, alles wordt in natura verstrekt. 

Nu meedoen is straks meetellen. Bijzonderheden / voorwaarden:

Stichting Leergeld Hoogeveen richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Het inkomen van de ouders wordt door vrijwilligers gecheckt. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstand. Ook mensen die in de schuldsanering zitten, kunnen bij Leergeld terecht. De Stichting Leergeld Hoogeveen is er voor alle kinderen uit de gemeente Hoogeveen. 

Zitten de kinderen op het voortgezet onderwijs dan kan het volgende worden aangevraagd:  

- een fiets in bruikleen

- een schoolspullen pasje

- een sportspullen pasje

- bijdrage in de kosten van een laptop

- werk week

Voor kinderen op de basisschool kan worden aangevraagd:

- een fiets in bruikleen

- abonnement Squla (spelenderwijs leren)

- voor kinderen in groep 7 en 8 indien nodig een refurbished laptop en/of een mobieltje

- schoolreisje wel, de vrijwillige bijdrage wordt niet vergoedVerplichtingen:

Kinderen in Armoede

Waar loop je tegenaan als je élke maand krap zit? En als de warme maaltijd, nieuwe schoenen, een verjaardag van jezelf / van iemand anders, schoolgeld of een sportclub geen vanzelfsprekendheid zijn?

Uitvoerende organisatie:

Alle kinderen mogen meedoen?  https://www.leergeldhoogeveen....

bijstand aanvragen gemeente Hoogeveen https://www.hoogeveen.nl/laag-...
Voor Kinderen in Armoede kun je contact opnemen met:Website: https://www.leergeldhoogeveen.nl/ 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Stichting Jarige Job
Van Nelleweg 1
Tel: 010 – 737 03 48
E-mail: info@stichtingjarigejob.nl
De VoorzieningenWijzer
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: devoorzieningenwijzer@swwh.nl
Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Het Vergeten Kind
Joseph Haydnlaan 2a
Tel: 085 065 3450
E-mail: info@hetvergetenkind.nl
Jeugdeducatiefonds
Vlampijpstraat 78 78
E-mail: info@jeugdeducatiefonds.nl
Kinderhulp
Postbus 2130
Tel: 0570 61 18 99
E-mail: info@kinderhulp.nl
Kledingbank Drenthe
De Vos van Steenwijklaan 1 1
E-mail: info@kledingbankdrenthe.nl
Kringloopwinkel Het Goed
Kanaalweg 2
Tel: 0528 - 234040
Speel-O-Theek Hoogeveen
Boekenberghstraat 12
Tel: 06 129961613
E-mail: info@speelotheek.nl
Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe
Zuidhaege 2
Tel: 085 086 2866
E-mail: yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl
Stichting Leergeld Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0625101765.
E-mail: info@stichtingleergeldhoogeveen.nl
Stichting Het Mini Maatje
Wilhelminaplein 10
E-mail: info@hetminimaatje.nl
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl
Buurtgezinnen Hoogeveen
Hof 11
E-mail: ilona@buurtgezinnen.nl
Stichting de Reddende Engel
Tel: 06-19625768
E-mail: stichtingdereddendeengel@gmail.com
Dorcas
Het Haagje 142
Tel: 0528-230655
E-mail: dorcaswinkelhoogeveen@dorcas.nl


Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

U kunt als ouder de combinatiekorting krijgen als u werkt en uw kind jonger is dan 12 jaar. Verder hangt de korting af van uw inkomen. De Belastingdienst beoordeelt of u de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

Voorwaarden combinatiekorting

Om de inkomensafhankelijke combinatiekorting te kunnen krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U vindt de voorwaarden en bedragen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting op de website van de Belastingdienst.

Co-ouder en combinatiekorting

Bent u co-ouder, werkt u en staat uw kind ingeschreven bij de andere ouder? Dan kunt u toch in aanmerking komen voor de combinatiekorting. Uw kind moet dan ten minste 3 hele dagen per week bij u wonen. En ten minste 3 hele dagen per week bij de andere ouder wonen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting ( voorheen gecombineerde ouderkorting ) Zie ook Heffingskorting bij de categorie Werk en Inkomen

Verplichtingen:

◾U hebt een kind dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar. Dit kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalender jaar bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Bent u co-ouder? dan mag uw kind ook ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van uw ex-partner. ◾Uw arbeidsinkomen is hoger dan € 5.548 (2023). ◾U hebt geen fiscale partner. Of u hebt wel een fiscale partner maar uw arbeidsinkomen is lager dan dat van uw fiscale partner. Is deze partner minder dan 6 maanden uw fiscale partner? Dan telt deze fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tegemoetkoming kosten van kinderen voor activiteiten op maatsch., sportief of cultureel gebied


Bijzonderheden / voorwaarden:

Voor inkomens tot 110% van de bijstandsnorm
KinderopvangtoeslagKinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. 

Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag krijgen, als u aan de voorwaarden voldoet.
Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen. 

De hoogte van de toeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bijzonderheden / voorwaarden:

De voorwaarden zijn:

 • U en het kind wonen op hetzelfde adres
 • U onderhoudt het kind in belangrijke mate
 • U werkt. Werkt U of uw toeslagpartner niet? soms kun je toch toeslag ontvangen bijvoorbeeld als uw toeslagpartner een studie volgt of een inburgeringscursus of een traject naar werk volgt.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. De gemeente checkt of de opvang goed en veilig is. Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. Zonder dit nummer kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

 • Een deel van de kosten van de opvang betaal je zelf

  Met de kinderopvangtoeslag kunt je niet alle kosten van de opvang betalen. Je betaalt altijd zelf een deel van de kosten. Dat is de verplichte eigen bijdrage. 

  Je moet met bankafschriften kunnen bewijzen dat u de opvangkosten op tijd betaald. Betaalt u zelf niet mee aan de kosten? Bijvoorbeeld als uw gastouder uw kind gratis opvangt. Dan hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag.

Kledingbank

De Kledingbank is bedoeld als NOODHULP voor mensen die financieel echt niet rond kunnen komen. Dit word getoetst door de hulpinstanties .Bijzonderheden / voorwaarden:

De Kledingbank Drenthe werkt met een netwerk van erkende hulpverleners de zgn. doorverwijzers. Om in aanmerking te komen voor kleding dient u cliënt te zijn bij een van deze doorverwijzers. Op de website van de Kledingbank is aangegeven welke instanties mogen doorverwijzen. Deze organisaties en instanties leggen vervolgens contact tussen u als cliënt en de Kledingbank.

Via de Kledingbank kunt u ook gebruik maken van de Speelgoedbank. De speelgoedbank is voor elk kind van 0-12 jaar van de klanten van de kledingbank.
Participatiewet

De participatiewet is een vangnetregeling. De wet garandeert een bestaansminimum. Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud voorziet. Wie hier niet toe in staat is en  ook geen beroep kan doen op een andere socialezekerheidswet, komt in aanmerking voor bijstand. Bijstand is in principe tijdelijk, maar kan, als dat noodzakelijk is, ook langdurig worden verleend. Er zijn twee vormen van bijstand: Algemene bijstand in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud en bijzondere bijstand voor bijzondere, noodzakelijke kosten. De Participatiewet word uitgevoerd door gemeenten.   Bijzonderheden / voorwaarden:

Hoogte van de bijstand

de hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en van uw leefsituatie. Er zijn aparte bijstandsnormen voor alleenstaanden en voor gehuwden en samenwonenden. 

voorwaarden bijstand

U moet aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijstand

Extra voorwaarden bijstand

Naast de algemene voorwaarden zijn er nog extra voor waarden voor de volgende groepen:

- jongeren tot 27 jaar

- ouderen

- zelfstandigen

- dak en thuislozen

De verplichtingen in de bijstand

Vanaf de bijstandsaanvraag moet u zich houden aan verplichtingen. Zo moet u naar betaald werk zoeken. Doet u dit niet, dan kan de gemeente uw bijstand verlagen of beëindigen. Ook kan de gemeente u een boete geven. 

Uitvoering van de bijstand

Uw gemeente beoordeelt uw recht op bijstand en  betaald de uitkering. Zo staat het in de Participatie wet. Uitvoerende organisatie:

Gemeente Hoogeveen 

www.hoogeveen.nl
Heffingskorting

Zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekering.

Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting of de arbeidskorting. U kunt in aanmerking komen voor de verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijzonderheden / voorwaarden:

Er zijn verschillende heffingskortingen met de daaraan gebonden voorwaarden::

Algemene heffingskorting (afhankelijk van hoogte inkomen)

inkomensafhankelijke combinatiekorting (u hebt een kind thuis  die jonger is dan 12 jaar)

Ouderenkorting (AOW gerechtigd en daarnaast afhankelijk van inkomen)

Jonggehandicaptenkorting (uitkering volgens WIA of Wajong)

Arbeidskorting (Inkomen uit arbeid krijgen en tevens afhankelijk van hoogte inkomen)

Korting voor groene beleggingen (belegt u geld in een groenfonds? Of heb u een groen spaartegoed? dan kunt u korting krijgen)
Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Bijzonderheden / voorwaarden:

Verplichtingen:

Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of de samenstelling van uw huishouden, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Lees meer op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslagUitvoerende organisatie:

Steunpunt Belasting dienst Hoogeveen

Belastingsteunpunt Hoogeveen  https://www.belastingdienst.nl...

Verandert er iets in het nieuwe jaar? Zoals een terugkeer op de arbeidsmarkt, de toekenning van huur- of zorgtoeslag, maar ook een overlijden scheiding of huwelijk? Heeft u advies nodig? Het Steunpunt van de Belastingdienst in het Werkplein (Dekkerplein 1, Hoogeveen) is open op dinsdag t/m donderdag open van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur. Het is ook mogelijk zelf een afspraak te maken op de website van de Belastingdienst voor persoonlijke hulp in het steunpunt. Mensen die liever via de Belasting Telefoon een afspraak maken, kunnen hier uiteraard ook nog steeds terecht: 0800-0543
Studiefinanciering

Als u staat ingeschreven als student aan het mbo, hbo of universiteit, kunt u geld krijgen voor uw opleiding: studiefinanciering.

Wordt u binnenkort 18? Dan moet u meestal nog meer regelen dan alleen studiefinanciering aanvragen. 

studiefinanciering wat is dat?

 • Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals basisbeurs, aanvullende beurs, rentedragende lening, studentenreis product en collegegeldkrediet (alleen voor hbo en universiteit).
 • Je bepaalt zelf welke onderdelen u aanvraagt.

Loop geen geld mis. Vraag de aanvullende beurs altijd aan. Dit hoeft u maar 1 keer te doen. We berekenen dan elk jaar of u er recht op hebt.

Woont u thuis of bent u uitwonend?

Je krijgt meer geld als u uitwonend bent.

Je bent uitwonend als:

 • je bij de gemeente staat ingeschreven op een ander adres dan dat van uw ouder(s) en
 • je woont op het adres waar je staat ingeschreven.

De dienst Duo kijkt naar de situatie op de 1e van de maand. Als je een beurs voor uitwonenden krijgt, controleren ze of je inderdaad uitwonend bent.

Hoeveel geld krijgt je?

Op de pagina Bedragen leest u hoeveel u maximaal kunt krijgen. Kijk verder op de site van de Belastingdienst Link opent externe pagina of u recht hebt op een toeslag of belastingteruggave.

Wanneer gaat studiefinanciering in?

 • studiefinanciering mbo: vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Het studentenreis product kunt u wél voor uw 18e krijgen.
 • studiefinanciering hbo of universiteit: direct als je begint met studeren, ook als je nog geen 18 bent. Meestal is dit per 1 september.

We betalen het bedrag maandelijks uit, aan het eind van elke maand. Ook in de zomervakantie.

Gift of terugbetalen

Studiefinanciering is niet altijd een gift.Bijzonderheden / voorwaarden:

Er Gelden voorwaarden zoals leeftijd, Doet u MBO ? Dan moet u minimaal 18 jaar zijn voor een beurs of een rentedragende lening. Je kunt wel een studentenreis product krijgen als je nog geen 18 jaar bent.  

 • Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.
 • Je moet jonger zijn dan 30 als uw studiefinanciering ingaat.

Wordt je 30? Dan loopt je studiefinanciering gewoon door. Behalve als je de studiefinanciering na je 30e stopzet, dan kunt je de studiefinanciering niet meer opnieuw starten.

Hebt je door je leeftijd geen recht meer op studiefinanciering? Misschien kun je dan wel het leven langlerenkrediet aanvragen.

Opleiding

 • Je doet een van de volgende opleidingen:
  • mbo: beroeps opleidende leerweg (bol)
  • hbo of universiteit: bachelor, master of associate degree
 • Je staat voltijds of duaal ingeschreven als student. Voor deeltijd of bbl krijgt u geen studiefinanciering. Voor een inschrijving als extraneus of examendeelnemer ook niet.
 • Je moet op de 1e van de maand ingeschreven staan. Wordt u na de 1e ingeschreven, dan gaat uw studiefinanciering een maand later in.
 • De opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • De opleiding is erkend. Uw school of universiteit kan u vertellen of dat zo is.

Doet u een schakeljaar of premaster? U krijgt alleen studiefinanciering als u wordt ingeschreven als voltijds of duaal bachelorstudent.

Soms kunt u ook studiefinanciering krijgen voor een opleiding in het buitenland.

Thuisstudie Doorlopende of geïntegreerde leerroute vmbo-mbo

Nationaliteit

 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
 • Hebt u een verblijfsvergunning type I? Dan kunt u misschien studiefinanciering krijgen.Verplichtingen:

Je studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma behalen.
Meerkosten regeling chronische ziekten

De verantwoordelijkheid voor deze vormen van ondersteuning is bij de gemeenten neergelegd vanuit de gedachte dat gemeenten beter in staat zijn om door maatwerk het geld doelmatig te besteden. De tegelijk opgelegde bezuinigingen maken het onmogelijk de oude regelingen in de dezelfde vorm voort te zetten. Daarom is, binnen de gemeentelijke Wmo-kaders, deze oplossing uitgewerkt.Bijzonderheden / voorwaarden:

De regeling Meerkosten is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm van wie is vastgesteld dat ze een chronisch ziekte en/of beperking hebben. Ze moeten als gevolg van hun chronische ziekte en/of beperking aantoonbare meerkosten hebben voor eigen bijdrage Wmo en Wlz, eigen risico zorgverzekering, maaltijdenvoorzieningen, hulpmiddelen en/of woningaanpassingen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 225 per kalenderjaar. Uitvoerende organisatie:

Gemeente Hoogeveen
Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt een basispensioen voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) hebben bereikt. De AOW is een volksverzekring. 

De AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW.Bijzonderheden / voorwaarden:

In juni 2019 heeft het kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioen akkoord gesloten over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioen stelsel. In dit akkoord is overeengekomen dat de De AOW-leeftijd minder snel stijgt. Gedurende 2 jaar (2020 - en 2021) werd de AOW leeftijd vastgezet op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW leeftijd door naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 zal de AOW leeftijd worden verhoogd met 8 maanden voor elk jaar dat de gemiddelde levensverwachting stijgt. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u van de SVB een brief dat u AOW kunt aanvragenUitvoerende organisatie:

Sociale Verzekerings Bank (SVB)
Studietoeslag

Studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen en die door een (chronische) beperking niet in staat zijn te werken naast de studie en dan zelfstandig het minimumloon te verdienen.  Deze studietoeslag voorkomt dat jongeren met een beperking meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen bijverdienen. Het geld mag verder vrij besteed worden en hoeft niet gebruikt te worden voor studiekosten.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk in aanmerking te komen voor een studietoeslag


Bijzonderheden / voorwaarden:
 • Je woont in de gemeente Hoogeveen;
 • Je hebt een medische beperking;
 • Daardoor kun je naast je studie niet werken;
 • Je ontvangt studiefinanciering of je krijgt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de WTOS (leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo);
 • Je hebt geen recht op een Wajong-uitkering;
 • Je bent - als gevolg van een beperking - niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen maar je hebt wel mogelijkheden om werk te verrichten;Collectieve Zorgverzekering Minima

Heeft u een laag inkomen? Maar u wilt toch goed verzekerd zijn? Als u een verzekering hebt bij het Zilveren Kruis, dan kunt u de collectieve zorgverzekering aanvragen. U krijgt van de gemeente korting op de premie.

Er zijn drie verschillende polissen (Zilveren Kruis) waaruit u kunt kiezen. U krijgt een korting van 2% op de polis en de gemeente draagt voor een deel bij in de kosten van de premie.

Online aanvragen

Op de website van Gezond Verzekerd kunt u uw eigen zorgverzekering samenstellen.

U kunt de vergoedingen kiezen die u nodig hebt en meteen uw maandpremie bekijken.

Meer informatie

De gemeente biedt de collectieve zorgverzekering aan samen met Zilveren Kruis.

Hebt u vragen over de verzekering?

Bel dan naar het Zilveren Kruis op het gratis telefoonnummer: 071 - 7510033.Bijzonderheden / voorwaarden:

Een norminkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
Voor Collectieve Zorgverzekering Minima kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 14 0528 
E-mail: info@hoogeveen.nl 
Website: https://www.hoogeveen.nl/laag-inkomen/collectieve-zorgverzekering 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Individuele Inkomenstoeslag

Heb ik recht op individuele inkomenstoeslag?

Heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen van de gemeente. Dit heet individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw inkomen.

U vraagt de individuele inkomenstoeslag bij uw gemeente aan. Uw gemeente geeft ook de voorwaarden aan. 

Wanneer u langdurig (36 maanden) een inkomen hebt op het sociaal minimum (110% bijstandsnorm) en er is geen financiële ruimte om geld te reserveren voor onverwachte (grote) uitgaven dan kunt u een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag indienen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Tenminste 36 maanden een inkomen op 110% bijstandsniveau

Ontvanger heeft zich ingespannen om zijn inkomenspositie te verbeteren

Vermogen komt niet boven vermogensgrens bijstand
Besparingstips

Inwoners van Hoogeveen kunnen zelf online hun inkomsten en uitgaven plannen. De gemeente heeft zich aangesloten bij het Startpunt Geldzaken van het Nibud. Via Startpunt Geldzaken ordent u stap voor stap uw geldzaken.Vindt u het lastig om aan het eind van de maand uit te komen? Of ligt u wakker omdat u financiële zorgen heeft? Of heeft u geld over? Dan kunnen de geldplannen van Startpunt Geldzaken u helpen.

In deze geldplannen staan adviezen, tips en belangrijke actiepunten passend voor uw situatie. Ook wordt een voorbeeldplan gegeven van mensen in vergelijkbare situaties. Met deze geldplannen wordt u stap voor stap geholpen uw geldzaken in balans te brengen en te houden. Bijzonderheden / voorwaarden:

Het invullen van de geldplannen is anoniem en gratis.Verplichtingen:

Geen
Begeleiding naar hulpverlening

Thema: luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals, verwijzing naar professionele instanties.

Mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen.Bijzonderheden / voorwaarden:

De cliënt maakt zelf de keuzes en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een cliënt om hem/haar mogelijkheden te bieden, informatie en tips te geven en te begeleiden. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.Verplichtingen:

Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp.
Administratie

Vrijwilligers helpen u met het op orde brengen en houden van uw (financiële) administratie. De vrijwilliger helpt u verder bij het:
- ordenen van uw administratie,
- in kaart brengen van inkomsten en uitgaven,
- opstellen van een 12 maandsbudget,
- meer grip krijgen op uw geld en uitgaven,
- schrijven van 'lastige' brieven naar instanties
- invullen van formulieren zoals aanvragen van bijv. zorg- of huurtoeslag of kwijtscheldingen,
- het zoeken naar een oplossing bij (problematische) schulden
- enzovoorts.,Bijzonderheden / voorwaarden:

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën en maakt zelf keuzes. Ons uitgangspunt is dat u na verloop van tijd zelf weer uw administratie kunt gaan voeren. Als dat niet lukt, dan zoeken we andere ondersteuning. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Schulden

Schulden hebben kan erg ingrijpend zijn. Rekeningen niet meer kunnen betalen of onvoldoende geld overhouden om van te leven kan leiden tot stress en gezondheidsklachten. Over schulden praten we in Nederland niet gemakkelijk. Er ligt een taboe op. Daarom durven veel mensen met (beginnende) schulden vaak niet om hulp te vragen. Misschien begrijpelijk, maar niet verstandig.

Hoe helpen we bij schulden? Als je schulden hebt, helpt het niet als iemand je geld geeft. Wat je dan nodig hebt is goede hulp. Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Hoe helpen we: 

• Al je inkomsten, uitgaven, schulden en betalingsachterstanden worden op een rij. Daarna ga je samen aan het werk voor de oplossing.

• Je leert hoe je uitgaven kunt plannen en een administratie bijhouden.

• Als je inkomsten of uitgaven door omstandigheden veranderen, word je geholpen om een aangepast budget te maken. Wacht niet tot je in het rood staat!

• Je staat er niet alleen voor!Verplichtingen:

Er zijn geen kosten en geen voorwaarden aan de hulp..
Omzien naar elkaar

Mensen die door samenloop van omstandigheden op zich zelf teruggeworpen zijn, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of hen te helpen. 

Deze mensen een luisterend oor bieden en de tijd te nemen voor het realiseren van een vertrouwensrelatie om mensen van daaruit te begeleiden naar professionele instanties.Bijzonderheden / voorwaarden:

Sociaal maatschappelijke ondersteuning.  Praktische ondersteuning (inrichting huis, hulp klussendienst, bemiddeling voedsel- en kledingbank). Inkomensondersteuning met betrekking tot verwijzing en/of begeleiding naar professionele en vrijwillige instanties voor lokale en landelijke regelingen.Verplichtingen:

Er zijn geen verplichtingen. Men maakt zelf de keuze en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een client om hem/haar mogelijkheden te bieden en te begeleiden.Uitvoerende organisatie:

Omzien Naar Elkaar ook wel Stichting One genoemd. 
Persoonsgebonden budget ( PGB )

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget.

Een pgb kan verschillende doelen/vormen hebben:

 • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening. 
  Blijvende zorg aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg | CIZ
 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen. Hulp en zorg - Gemeente Hoogeveen

 • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme. Pgb - Zilveren Kruis
 • Pgb via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf. Home - CJG De Wolden Hoogeveen (cjgdewolden-hoogeveen.nl)


Bijzonderheden / voorwaarden:

DE PGB regeling is erg complex. Het beste is om in voorkomende gevallen contact op te nemen met de organisatie die de zorg indiceert.

voor informatie kun je ook terecht bij de belangenorganisatie per saldo. 

Homepagina - Per Saldo (pgb.nl)

Maar ook informatie kunt u ook vinden bij de Sociale Verzekeringsbank uitvoeringsorganisatie PGB. 

Persoonsgebonden budget | PGB | SVB
Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML)

Alle werknemers tussen de 23 jaar en de AOW-leeftijd hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt u tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Deze wet wordt uitgevoerd door de Inspectie Sociale Zaken en WerkgelegenheidBijzonderheden / voorwaarden:

Leeftijd tussen 15 en 23 jaar (min. Jeugdloon) en tussen 23 en AOW-leeftijd (minimumloon)Verplichtingen:

Geen.
Voor Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 0800 5151 
Website: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Vrijwilligers gezocht

BestBuddies Nederland is ook actief in Hoogeveen en zoekt jonge mensen tussen de 16 en 35 jaar die het leuk vinden om een vriendschap op te bouwen met jonge mensen met een licht verstandelijke beperking en een keer per twee weken samen een activiteit te gaan doen die aansluit bij de interesses van jou en je buddy.Bijzonderheden / voorwaarden:

Je vindt het leuk om iets te betekenen voor iemand met een licht verstandelijke beperking. Met jouw vriendschap help je bouwen aan het zelfvertrouwen van je buddy en betrek je hem of haar in de samenleving. Geef jij het beste van jezelf?!Verplichtingen:

in overleg
Voedselbank

De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen van armoede in deze regio helpen bestrijden. Wij gaan verspilling van voedsel tegen door dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De voedselbank kan dit doen door levensmiddelen in te zamelen bij producenten, distributeurs en lokale leveranciers. Daarnaast worden ook giften en opbrengsten uit sponsoracties omgezet in levensmiddelen.Bijzonderheden / voorwaarden:

De toetsingscriteria om in aanmerking te komen zijn landelijk vastgesteld:

 • netto te besteden budget per maand voor voedsel en kleding is bepalend.
 • berekening Federatie van Voedselbanken in Nederland wordt gevolgd;
 • gerelateerd aan gegevens Nederlands Instituut voor Budget voorlichting (NIBUD)
 • Bij het toekennen van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat een huishouden maandelijks over houdt voor voeding en kleding, dus nadat vaste lasten als huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.
 • De bedragen in de toekenning zijn per 17-12-2022  basisbedrag € 190,00 per huishouden  per persoon € 110,00 per persoonKwijtschelding Gemeentelijke belasting

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente beoordeelt dan of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Kwijtschelding van waterschapsbelasting moet sinds januari 2020 apart worden aangevraagd bij GBLT in Zwolle.Bijzonderheden / voorwaarden:

Aanvraag formulier bij gemeente
Inrichting Huis

Onze vrijwilligers proberen cliënten te helpen bij de inrichting van hun huis als ze werkelijk niets hebben. Er wordt gekeken naar stoffering en meubels, bedden, matrassen, linnengoed, koelkast, wasmachine, gasstel etc. veelal wordt er gezocht bij kringloopwinkels of op marktplaats. Een klussendienst verleent hulp bij schilderwerk, behangen, vloerbedekking leggen en het ophangen van spullen. Een enkele keer krijgen we iets uit inboedels.Als het budget zeer krap is wordt er bemiddeld via de Voedselbank voor een pakket, eventueel wordt dat aangevuld met andere noodzakelijke behoeften. Ook een inschrijving voor de Kledingbank wordt, indien nodig, gedaan.

Gezinnen met kinderen krijgen voorrang.

We hebben een goed contact met andere hulpverlenende instanties, zoals Promens Care, Werkpro, SWW ed.Bijzonderheden / voorwaarden:

Van de cliënt wordt een actieve betrokkenheid gevraagd bij deze diensten.
Allereerst wordt gekeken wat de cliënt zelf kan bekostigen of vanuit eigen netwerken kan krijgen. Zo nodig vult Stichting One aan.
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Er zijn 2 soorten WIA uitkeringen: De WGA-uitkering. De IVA uitkering kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken.  De IVA uitkering krijgt u van het UWV, omdat de kans klein is dat u weer aan het werk gaat. 
Bijzonderheden / voorwaarden:

Geldt voor mensen die een loonverlies van tenminste 80% hebben.
Tegemoetkoming studiekosten

Je wordt 18 jaar en zit op het voortgezet onderwijs. Dan kun je een tegemoetkoming scholieren krijgen. Er zijn wel voorwaarden voor je opleiding en nationaliteit. Deze tegemoetkoming is een gift.Bijzonderheden / voorwaarden:

Je tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Je ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer voor jou. De tegemoetkoming geldt voor scholieren die een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijsVerplichtingen:

Vraag een DigiD met sms-controle aan. DigiD is je inlogcode voor de hele overheid. Vraag je tegemoetkoming aan in Mijn DUO. Doe dit vóór het einde van het schooljaar (31 juli)Uitvoerende organisatie:

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen
Voor Tegemoetkoming studiekosten kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 050 599 77 55 
Website: https://duo.nl/particulier/ 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
Kempkensberg 12
Tel: 050 599 77 55
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl