Algemene nabestaandewet ( Wezenuitkering )

Sociale Verzekering Bank (SVB)

De uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.
Website: www.svb.nl/int/nl/index.jsp