Administratie

Stichting One

Wij helpen mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen. Stichting One biedt een luisterend oor en neemt de tijd voor het realiseren van een vertrouwensrelatie om mensen van daaruit te begeleiden naar professionele instanties.

Vrijwilligers die de cliënt met zorg tegemoet treden en de tijd nemen hem/haar het eigen verhaal te laten vertellen. Na inventarisatie van de zorg die al aanwezig is nemen we, na instemming van de betrokkene, eerst contact op met een van hen. In enkele gevallen is onze hulp dan niet meer nodig. In andere gevallen kan een goede ondersteunende samenwerking ontstaan met professionele hulpverleners. Wij participeren dan in de Netwerken rondom de cliënt. Ook bij cliënten met een psychiatrische achtergrond. Waar nodig wordt gewerkt aan het versterken van Netwerken rondom de cliënt.
Telefoonnummer: 06 52245740 
E-mail: stichtingone@gmail.com
Website: www.stichtingone.nl

Bijzonderheden:

Alleen werkzaam in de gemeente Hoogeveen. Iedere 1e en 3e maandag v/d maand van 19.00 uur tot 20.00 uur is er inloopuur in de ontmoetingswinkel van het Leger Des Heils, Schutstraat 40 Hoogeveen