Stichting Welzijnswerk Hoogeveen

Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
SWW is een eigentijdse welzijnsorganisatie, die samenlevingsvraagstukken vanuit verschillende disciplines benadert en bij de oplossing kiest voor een integrale aanpak. Kwaliteit en klantgerichtheid zijn leidraad in de SWW-cultuur. De SWW medewerkers en vrijwilligers worden voor het merendeel in wijken en dorpen en voor een klein deel doelgroepgericht ingezet. Door de eigen mogelijkheden van mensen te stimuleren functioneren zij als ‘krachtcentrale’ voor de ruim 55.000 burgers van het werkgebied.
Telefoonnummer: 0528 278855 
E-mail: info@swwh.nl
Website: www.swwh.nl


Stichting Welzijnswerk Hoogeveen biedt 48 ondersteuningen aan.


Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

De bemiddeling houdt in dat getrainde vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, ze zijn neutraal. Ze proberen ervoor te zorgen dat de partijen zelf een oplossing vinden. Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.


Jongerenwerk

Wij werken met jongerenwerkers die de kunst verstaan om jongeren aan te spreken vanuit de leefwereld en de doelen van de jongeren zelf. Ze helpen jongeren hun eigen problemen op te lossen en leren ze om bij te dragen aan het organiseren van activiteiten en projecten. Een duwtje in de rug is prima, maar leer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Dat is de filosofie.Bijzonderheden / voorwaarden:

Hoogeveen geeft je de vijf

Al je talenten optimaal ontwikkelen voor je eigen toekomst. Wie wil dat niet? Het kan in Hoogeveen. Jong Hoogeveen heeft de toekomst. SWW is met een groot aantal andere organisaties partner in Jong Hoogeveen. Klik op het logo om naar de website van Jong Hoogeveen te gaan.

Voor meer informatie:

http://www.swwh.nl/pagina/jeugd-en-jongeren/
Jeugd Maatschappelijk Werk

JMW biedt hulp aan ouders en kinderen/jongeren.

heb je een vraag? op de meeste scholen is een JMW-er aanwezig die je verder kan helpen


Maatje op Maat

Maatje op Maat heeft als doel leerlingen succesvol een onderwijstraject te laten doorlopen. Een Maatje stimuleert een leerling die daarbij een steuntje in de rug nodig heeft. Het gaat om leerlingen van het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het mbo.Bijzonderheden / voorwaarden:

De werkwijze

 • Maatje op MaatEen Maatje is een gemotiveerde vrijwilliger die begaan is met jongeren en hun kansen in het onderwijs.
 • Een Maatje begeleidt een leerling in geregelde (wekelijkse) contacten.
 • Een Maatje maakt gebruik van zijn/haar pedagogische en/of praktische ervaring en wendt zijn of haar netwerk aan om de leerling te helpen.
 • De maatjesbegeleiding vindt plaats in de vrije tijd van de leerling: thuis, op school of elders.
 • De nadruk van de begeleiding ligt op het gebied van onderwijs, het sociaal-emotionele vlak en de identiteitsontwikkeling van de leerling.

website activiteit: http://www.swwh.nl/pagina/jeugd-en-jongeren/
Ouderenwerk

Bij de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen kunt u als oudere terecht voor een aantal diensten en voorzieningen die er op gericht zijn u te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren in uw eigen woon- en leefomgeving.

Zo kunt u bij ons terecht voor:

•Voorlichting, informatie, advies en ondersteuning

•Voorzieningen, activiteiten, ontmoetingen en ontspanning

Uitvoerende organisatie:

Voor meer informatie:

http://www.swwh.nl/pagina/senioren/
Ontmoeting / Café / Lotgenotencontact

verschillende locaties en verenigingen waar men buurt/dorps - lotgenoten kan ontmoeten. De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl
Buurthuis Des Gebouw
Albert Steenbergenstraat 44
Tel: 0528 - 265355
E-mail: des.buurtgemeenschap@ziggo.nl
Multi Functioneel Centrum Het Knooppunt
Jan Dekkerstraat 1B
Tel: 0528 - 278216
Katholieke Ouderen Bond (KBO)
E-mail: kbohoogeveen@gmail.com
Autisme Contactgroep Hoogeveen
Tel: 0528 785570
E-mail: autismehoogeveen@gmail.com
Family Factory
de Vos van Steenwijklaan 70
Tel: 0528 279221
E-mail: rachelvanhuizen@solcon.nl
Stichting Singles Hoogeveen
Bentinckslaan 13
Tel: 0528267593
E-mail: greet@singleuitstapjessshhoogeveen.nl
MFC De Magneet (Multi Functioneel Centrum)
Grote Beer 20
Tel: 0528 - 231463
E-mail: info@wijkcentrumkrakeel.nl
Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen e.o.
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: contactpunt@mantelzorghoogeveen.nl
Stichting Ouderenwerk Hoogeveen (SOH)
Jan Dekkerstraat 1A
Tel: 0528 220727
E-mail: soh@kpnmail.nl
Vrijwilligers Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@vrijwilligershoogeveen.nl
Buurthuis het Oor
Van Goghlaan 7
Tel: 0528 - 240444
Historische Kring Hoogeveen
Schutstraat 167
Tel: 0528 - 236035
E-mail: info@historischekringhoogeveen.nl
Alzheimer Café
Van Goghlaan 7
Tel: 06 11690739
E-mail: b.bentum@treant.nl
Centraal Meldpunt Hoogeveen vrijwillige thuishulp
Dekkerplein 1
Tel: 0528 278855
E-mail: informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl
De Schutse
Schutstraat 147
Autisme Team Noord-Nederland (ATN)
Crerarstraat 6c
Tel: 0528 229930
E-mail: informatieservice@lentis.nl
Phihezo
De Lijster 6
E-mail: phihezo@hotmail.com
Protestants Christelijke Ouderenbond PCOB
Tel: 0528-271576
E-mail: hoogeveen@pcob50plus.nl
IVN afdeling Hoogeveen
Violier 5
Tel: 06-53340285
E-mail: hoogeveenivn@gmail.com
d'Olde Bieb
Wielewaal 5
E-mail: bcwolfsbos@gmail.com
Speel-O-Theek Hoogeveen
Boekenberghstraat 12
Tel: 06 129961613
E-mail: info@speelotheek.nl
Sociaal Werk WMO team Hoogeveen / de Wolden
Bezoekadres: Dekkerplein 1
Tel: 14 0528
E-mail: informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl
Buurthuis 't Vonder
Carstensdijk 73
Tel: 0528-352084
Dorpscooperatie Hollandscheveldverbindt.nl
Otto Zomerweg 1 1
Tel: 06-23211010
E-mail: dorpsregisseur@hollandscheverldverbindt.nl
Depressie Vereniging
Bibliotheek
Willemskade 27
Tel: 0528 268131
E-mail: info@bibliotheekhoogeveen.nl


Algemeen Maatschappelijk Werk

Het algemeen maatschappelijk werk biedt inwoners van Hoogeveen hulp bij problemen waar ze niet zelfstandig uit kunnen komen. 

Het maatschappelijk werk is een zogenaamde eerstelijns voorziening. Dat betekent dat het gratis toegankelijk is voor alle burgers, zonder selectie vooraf en zonder verwijsbriefje.

Maatschappelijk werk biedt u hulp bij het oplossen van uw problemen of biedt u een goed gesprek waarin de zaken weer helder worden gemaakt.

Hulp kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden.


Groepswerk maatschappelijk werk
Niet altijd wordt in het maatschappelijk werk met individuen, echtparen of gezinnen gewerkt. Soms kan het zinvol zijn om met een groep klanten te werken die in een vergelijkbare positie verkeren of overeenkomsten hebben in hun problematiek. Voordelen groepswerk Groepswerk biedt verschillende voordelen: •Je merkt dat je niet alleen staat met je problemen •Je vindt steun bij elkaar •Je kunt van elkaar leren hoe je met problemen omgaat •Met elkaar maak je afspraken over wat je elkaar vertelt en hoe je daarmee om gaat Groepswerk heeft ook een element van oefening. Je combineert praten met doen. Het oefenen gebeurt in de groep, bijvoorbeeld in een rollenspel, maar ook thuis, aan de hand van schema’s en opdrachten. De meeste groepen gaan twee keer per jaar van start en duren zo’n acht à tien bijeenkomsten. Deelname is kosteloos of tegen een kleine vergoeding.
Voor Groepswerk maatschappelijk werk kun je contact opnemen met:Website: http://www.swwh.nl/pagina/groepswerk-maatschappelijk-werk/ 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl


Mantelzorgondersteuning

Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus. Een kind blijkt gehandicapt, een vader gaat dementeren, een partner krijgt een chronische ziekte, een vriend krijgt een hersenbloeding of een buurvrouw wordt slecht ter been. Het kan iedereen overkomen. Het is heel normaal om iemand een handje te helpen en het kan u veel voldoening geven. Maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan het erg zwaar worden. Denk aan stress, oververmoeidheid of lichamelijke klachten.

Mantelzorgondersteuning helpt u de zorglast wat te verlichten. De ondersteuning en advisering van mantelzorgers in de gemeente Hoogeveen is gratis. Het belang van de mantelzorger - jong of oud - staat daarbij voorop.Bijzonderheden / voorwaarden:

ondersteuning voor mantelzorgers

Wie zorgt voor een langdurig zieke partner, gehandicapt kind of ander familielid, is mantelzorger. De ondersteuning die wij aan hen bieden bestaat uit:

 • Emotionele ondersteuning: bij de mantelzorgconsulent kan men zijn verhaal kwijt.
 • Praktische ondersteuning: hulp bij regelzaken.
 • Informatievoorziening: bijvoorbeeld over mantelzorg, ziektebeelden, vrijwilligerszorg.
 • Voorlichting geven: bijvoorbeeld aandacht vragen voor het herkennen en erkennen van mantelzorgers via lezingen.
 • Respijtzorg: de zorg kan tijdelijk worden overgedragen aan een vrijwilliger of een professionele hulpverlener.
 • Lotgenotencontact: gespreksgroepen voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld voor mantelzorgers van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.
 • Contactochtenden voor mantelzorgers & partners. Meer informatie
 • Uitgebreide informatie: https://gemeenten.movisie.nl/d...

Mantelzorg-Vitaal
mv

Mantelzorg-Vitaal is het samenwerkingsverband tussen de gemeente Hoogeveen, het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen, het Diaconaal Platform en de Stichting Welzijnswerk. Gezamenlijk bieden wij via Mantelzorg-Vitaal een ruim aanbod aan activiteiten aan voor u als mantelzorger. U vindt deze op de website www.mantelzorg-vitaal.nl.

website voor meer informatie: http://www.swwh.nl/pagina/mantelzorgondersteuning/
Jonge mantelzorgers

Wanneer ben je mantelzorger?

Als jij opgroeit in een gezin met een langdurig zieke of gehandicapte (groot)ouder, broer of zus mag jij jezelf zien als jonge mantelzorger. Speciaal voor jou organiseert de SWW leuke activiteiten om even afstand te nemen van de situatie bij je thuisBijzonderheden / voorwaarden:

Voor meer informatie:

http://www.swwh.nl/pagina/jonge-mantelzorgers/
Respijtzorg

Bij respijtzorg neemt iemand van de Vrijwillige Thuisondersteuning of Handen-in-Huis of een professionele hulpverlener even de zorg voor uw naaste van u over. Hierdoor heeft u dan wat tijd voor uzelf.

Respijtzorg kan eenmalig zijn (bijvoorbeeld tijdens uw vakantie) maar ook met regelmaat worden gegeven: bijvoorbeeld elke week een dagdeel. De zorg wordt tijdelijk volledig overgenomen. Dat betekent dat al uw mantelzorgtaken kunnen worden overgenomen. Dat kan zijn: afwassen, kleine huishoudelijke klusjes, wandelen, spelletjes doen, waken etc.

Uitvoerende organisatie:

Zie voor meer informatie:

https://gemeenten.movisie.nl/d...

http://www.swwh.nl/pagina/respijtzorg/

https://www.meedrenthe.nl/clienten/diensten/logeerkring-drenthe

Vrijwillige thuishulp
Soms kan het gezellig en ook nodig zijn dat een vrijwilliger bij u langs komt voor een praatje of een luisterend oor. Of om wekelijks met elkaar een wandeling te maken of samen een boodschapje te doen. Maar het is ook wel eens fijn om de partner of een ander familielid dat belast is met de zorg even vrijaf te geven. Ontlasten van de mantelzorgers noemen we dat dan. Er zijn ook alleenstaanden die helemaal geen mantelzorgers hebben. Vrijwilligers kunnen in zulke gevallen een vorm van vervangende mantelzorg leveren. Er kunnen dus verschillende redenen zijn om de hulp of steun van een vrijwilliger in te schakelen. Bekijk de verschillende soorten thuishulp die wij bieden.
Vrijwilligerswerk

Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Vrijwilligerswerk is niet verblijvend.

Doe een vrijwilligerstest
Verschillende keuzetests die je kunnen helpen bij het vinden van voor jou geschikt vrijwilligerswerk.


Uitvoerende organisatie:


De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl
Alzheimer Café
Van Goghlaan 7
Tel: 06 11690739
E-mail: b.bentum@treant.nl
Buddies Nederland
Postbus 16
Tel: 030 2363777
E-mail: service@handicap.nl
Centraal Meldpunt Hoogeveen vrijwillige thuishulp
Dekkerplein 1
Tel: 0528 278855
E-mail: informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl
De Zonnebloem
Tel: 06-83918845
Historische Kring Hoogeveen
Schutstraat 167
Tel: 0528 - 236035
E-mail: info@historischekringhoogeveen.nl
Vrijwilligersvervoer
Tel: 0528 745615
E-mail: info@vrijwilligersvervoer.nl
Hospice Willem de Boer Huis Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
Tel: 0528 331652
E-mail: info@hospicehoogeveen.nl
Humanitas Zuid-Drenthe
Tel: 0528 277992
E-mail: zuid-drenthe@humanitas.nl
IVN afdeling Hoogeveen
Violier 5
Tel: 06-53340285
E-mail: hoogeveenivn@gmail.com
Kledingbank Drenthe
De Vos van Steenwijklaan 1 1
E-mail: info@kledingbankdrenthe.nl
Kringloopwinkel Het Goed
Kanaalweg 2
Tel: 0528 - 234040
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Maatjesdiensten
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl
SchuldHulpMaatje
Dotterbloem 27 27
Tel: 06 39579553
E-mail: contact@hoogeveen.schuldhulpmaatje.nl
Speel-O-Theek Hoogeveen
Boekenberghstraat 12
Tel: 06 129961613
E-mail: info@speelotheek.nl
Toon Hermans Huis Drenthe
Brinkstraat 5
Tel: 0528 820236
E-mail: info@thhd.nl
Voedselbank
Kanaalweg 38e 38e
Tel: 06 15 47 62 78
E-mail: info@voedselbankzuidwestdrenthe.nl
Vrijwilligers Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@vrijwilligershoogeveen.nl
Acanthis
Postadres Eekhoorn 9 9
Tel: 06-53316283
E-mail: info@acanthiszorg.nl


Opbouwwerk

Wat doet een opbouwwerker? De rol van de opbouwwerker is onderverdeeld in:

Het aanspreekpunt in de wijk

De opbouwwerker is zichtbaar aanwezig in de wijk of het dorp. Dat gebeurt vaak in samenwerking met het wijkteam van de Smederijen, op het spreekuur, buiten in de straat of in gesprek bij mensen thuis, om in contact te treden met bewoners en een beeld te krijgen van wat er leeft en speelt in een bepaald gebied. Bewoners kunnen zelf aangeven welke problemen er in hun omgeving spelen en hoe die het best opgelost kunnen worden.

Ondersteunen van nieuwe burgerinitiatieven

Het opbouwwerk ondersteunt nieuwe burgerinitiatieven in de wijken/dorpen. Daarbij is het doel het initiatief zo snel mogelijk van de bewoners zelf te maken. Initiatieven als burenhulpcentrales zijn hier voorbeelden van.

Actief op zoek naar talenten en vrijwilligers

De medewerkers in de gebiedsteams zijn altijd actief op zoek naar talenten en vrijwilligers. Zij motiveren inwoners echt iets voor elkaar te betekenen. Daarmee ondersteunen zij bewoners hun eigen kracht en persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving en een gezonde en actieve leefstijl. Het project Opgroeien in Elim is hier een voorbeeld van.

Samenwerken met andere organisaties

Het leggen van verbindingen en het zoeken naar samenwerking met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn.Bijzonderheden / voorwaarden:

website activiteit: http://www.swwh.nl/pagina/opbouwwerk/
Groepswerk

Groepswerkprogramma's

Niet altijd wordt in de hulpverlening met individuen, echtparen of gezinnen gewerkt. Soms kan het zinvol zijn om met een groep klanten te werken die in een vergelijkbare positie verkeren of overeenkomsten hebben in hun problematiek.

Groepswerk biedt verschillende voordelen:

 • Je merkt dat je niet alleen staat met je problemen
 • Je vindt steun bij elkaar •Je kunt van elkaar leren hoe je met problemen omgaat
 • Met elkaar maak je afspraken over wat je elkaar vertelt en hoe je daarmee om gaat

Groepswerk heeft ook een element van oefening. Je combineert praten met doen. Het oefenen gebeurt in de groep, bijvoorbeeld in een rollenspel, maar ook thuis, aan de hand van schema’s en opdrachten. De meeste groepen gaan twee keer per jaar van start en duren zo’n acht à tien bijeenkomsten. Deelname is kosteloos of tegen een kleine vergoeding.

De SWW kent groepswerkprogramma’s voor:
• Assertiviteit
• Budgetteren kan je leren (volwassenen)
• Mindfulness
• Trainingen sociale vaardigheden (6-9 jr: Tim & Flapoor) (9 t/m 12 jr) (13 t/m 16 jr)
• Weerbaarheidstrainingen (jeugd en ouderen)
• KIES training (kinderen in echtscheiding situatie)
• En nu ik...! (kinderen in huiselijk geweld situatie)
• Plezier op school (voor kinderen die naar de brugklas gaan)Bijzonderheden / voorwaarden:

Zie voor actuele informatie:

http://www.swwh.nl
Cliëntondersteuning Wmo

Ook mensen met een beperking willen meedoen in de samenleving. Want net als elk ander mens, willen ze het liefst een gelukkig en waardevol leven leiden. Ze zíjn immers meer dan hun beperking! Maar naar school gaan, werken, zelfstandig wonen, hun gezondheid, sporten en het omgaan met regels en geld, kosten wel vaak meer energie en doorzettingsvermogen. Ook van hun omgeving. Dan kan een steuntje in de rug meer dan welkom zijn.Bijzonderheden / voorwaarden:

U vindt onze cliëntondersteuners in een wijkteam bij u in de buurt. Zij geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden. Zodat u zelf weer verder kunt. Wilt u gebruik maken van deze cliëntondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau.
Voor Cliëntondersteuning Wmo kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 0528-278855 
E-mail: info@swwh.nl 
Website: www.swwh.nl 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl


Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Bijzonderheden / voorwaarden:

Verplichtingen:

Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of de samenstelling van uw huishouden, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Lees meer op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslagUitvoerende organisatie:

Steunpunt Belasting dienst Hoogeveen

Belastingsteunpunt Hoogeveen  https://www.belastingdienst.nl...

Verandert er iets in het nieuwe jaar? Zoals een terugkeer op de arbeidsmarkt, de toekenning van huur- of zorgtoeslag, maar ook een overlijden scheiding of huwelijk? Heeft u advies nodig? Het Steunpunt van de Belastingdienst in het Werkplein (Dekkerplein 1, Hoogeveen) is open op dinsdag t/m donderdag open van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur. Het is ook mogelijk zelf een afspraak te maken op de website van de Belastingdienst voor persoonlijke hulp in het steunpunt. Mensen die liever via de Belasting Telefoon een afspraak maken, kunnen hier uiteraard ook nog steeds terecht: 0800-0543
Persoonsgebonden budget ( PGB )

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget.

Een pgb kan verschillende doelen/vormen hebben:

 • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
 • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.
 • Pgb via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.


Bijzonderheden / voorwaarden:

DE PGB regeling is erg complex. Het beste is om in voorkomende gevallen contact op te nemen met de gemeente Hoogeveen, afdeling WMO.
Maatjesproject

Het Maatjesproject Hoogeveen bemiddelt tussen vrijwilligers en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met als doel dat er contact en vertrouwen ontstaat. Een prettige waardevolle toevoeging aan iemands leven.Bijzonderheden / voorwaarden:

Vrijwilligers kunnen maatjes worden. Het gaat om gelijkwaardig sociaal contact, geen hulpverleningscontact. Gratis dienst. Aanmelden kan zonder verwijzing. Extra vrijwilligers zijn ook altijd welkom.

e-mailadres activiteit: maatjesproject@swwh.nl   telefoonnummer: 0528 278855    website activiteit: http://www.swwh.nl/pagina/maatjesproject-hoogeveen/ 
Maatje@home

Maatje@home heeft als doel gezinnen ondersteuning en praktische hulp te bieden in de gezinssituatie. Een vrijwilliger als ‘Maatje’ gaat met het gezin aan de slag om te versterken en vergroten van wat het gezin zelf al kan.Bijzonderheden / voorwaarden:
 • Het Maatje is een vrijwilliger die zelf ervaring heeft met (het opvoeden van) kinderen.
 • Gezinnen kunnen zich aanmelden voor een Maatje. Een steuntje in de rug of tips van ervaren opvoeders zijn in veel gezinnen erg welkom. Als gezin bedenk je zelf waarbij je graag ondersteuning wilt. Het Maatje sluit hierbij aan. • Voor Maatje@home kun je contact opnemen met:  Telefoonnummer: 0528-278855 
  E-mail: s.vansleeuwen@swwh.nl 
  Website: www.swwh.nl/pagina/maatjehome/ 
  De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

  Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 278855
  E-mail: info@swwh.nl


  Begeleiding naar hulpverlening

  Thema: luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals, verwijzing naar professionele instanties.

  Mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  De cliënt maakt zelf de keuzes en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een cliënt om hem/haar mogelijkheden te bieden, informatie en tips te geven en te begeleiden. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.  Verplichtingen:

  Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp.
  Kinderen

  VVE & O ondersteunt, motiveert en stimuleert ouders/ verzorgers op een positieve manier om ze hun talenten te laten gebruiken bij de opvoeding en (taal)ontwikkelingsstimulering van hun kind(eren).

  Taalstimulering en taalontwikkeling waren jarenlang het belangrijkste onderdeel van onze programma’s onder de naam Stap-In. Met algemene ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning zijn wij inmiddels veel breder actief. Binnen VVE & O werken wij veel samen met peuterspeelzalen, basisscholen, de bibliotheek, consultatiebureau en andere partners van de SWW in jeugdhulpverlening.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Welzijnswerk, 0528 - 278855.
  Hulp bij het opvoeden en taalontwikkeling

  Voor- en Vroegschoolse Educatie en Opvoeding (VVE & O) ondersteunt, motiveert en stimuleert ouders/ verzorgers op een positieve manier om ze hun talenten te laten gebruiken bij de opvoeding en (taal)ontwikkelingsstimulering van hun kind(eren)..  Bijzonderheden / voorwaarden:

  VVE & O is een activiteit van SWW  Uitvoerende organisatie:

  Voor meer informatie:

  http://www.swwh.nl/pagina/jeugd-en-jongeren/
  Omzien Naar Elkaar

  Wij helpen mensen die door samenloop van omstandigheden op zich zelf teruggeworpen zijn, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of hen te helpen. Wij bieden een luisterend oor en nemen de tijd voor het realiseren van een vertrouwensrelatie om mensen van daaruit te begeleiden naar professionele instanties.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Sociaal maatschappelijke ondersteuning. Na inventarisatie hulpvraag formuleren en al dan niet in samenwerking met professionele instanties het leven van de client proberen weer op de rit te krijgen. Praktische ondersteuning (inrichting huis, hulp klussendienst, bemiddeling voedsel- en kledingbank). Inkomensondersteuning met betrekking tot verwijzing en/of begeleiding naar professionele en vrijwillige instanties voor lokale en landelijke regelingen.  Verplichtingen:

  Er zijn geen verplichtingen. Men maakt zelf de keuze en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een client om hem/haar mogelijkheden te bieden en te begeleiden.
  (Jonge) ouders met vragen

  Samen stil staan met andere ouders, hoe ben ik met de opvoeding van onze kinderen bezig. Wat gaat er goed en wat kunnen we versterken.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Bemoedigen en leren

  Ook nieuwkomers kunnen hier terecht  Verplichtingen:

  openstaan voor nieuwe ideeën qua opvoeding
  Kledingbank

  De Kledingbank is bedoeld als NOODHULP voor mensen die financieel echt niet rond kunnen komen. Dit word getoetst door de hulpinstanties .  Bijzonderheden / voorwaarden:

  De Kledingbank Drenthe werkt met een netwerk van erkende hulpverleners de zgn. doorverwijzers. Om in aanmerking te komen voor kleding dient u cliënt te zijn bij een van deze doorverwijzers. Op de website van de Kledingbank is aangegeven welke instanties mogen doorverwijzen. Deze organisaties en instanties leggen vervolgens contact tussen u als cliënt en de Kledingbank.

  Via de Kledingbank kunt u ook gebruik maken van de Speelgoedbank. De speelgoedbank is voor elk kind van 0-12 jaar van de klanten van de kledingbank.
  Leergeld Hoogeveen

  Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes normaal zijn. Zij staan letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Stichting Leergeld Hoogeveen richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. Mensen kunnen bij ons een aanvraag doen voor hun kinderen. Bijvoorbeeld voor schoolspullen,werkweek, een computer, tweedehands fiets of andere zaken die nodig zijn om het kind mee te laten doen in de samenleving.  Verplichtingen:

  Na de aanvraag vindt een gesprek plaats. Het wordt verwacht dat inzicht wordt gegeven in de financiële omstandigheden van het gezin.
  Loket Geldzaken

  Het Loket Geldzaken biedt financieel administratieve hulpverlening door vrijwilligers. Voor inwoners van de gemeente Hoogeveen.

  Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Heeft u schulden en u weet niet meer hoe het verder moet? U bent welkom bij Loket Geldzaken voor advies en hulp.

  Wij geven informatie en advies en bieden praktische ondersteuning bij:

  - Lezen en uitleggen van brieven

  - Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget

  - Gemeentelijke regelingen, zoals minimaregeling, kwijtschelding etc.

  - DigiD

  - Belastingen (geen aangifte IB)

  - Aanvragen van pensioen of AOW

  - Helpen bij betalingsregelingen

  - Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  - Persoonsgebonden budget (PGB)

  - Contact met woningcorporaties, zorgverzekeraars etc.

  Vrijwilligers

  Loket Geldzaken werkt met vrijwilligers en kan deze hulp gratis aanbieden. Onze vrijwilligers beschikken over veel kennis op financieel administratief gebied. Zij weten wanneer zij u beter kunnen doorverwijzen naar specialisten, zoals naar Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Hoogeveen of naar andere maatschappelijke hulpverleners.

  Loket Geldzaken is bereikbaar

  Elke werkdag van 9.00 – 12.00 uur aan Het Haagje 119, Hoogeveen

  Elke woensdagochtend van 09.00-12.00 uur in Het Anker, Otto Zomerweg 1, Hollandscheveld

  U kunt zonder afspraak bij een van onze vrijwilligers terecht.

  Tel: 0528 745 619 (met voicemail indien bezet en buiten openingstijden)

  E-mail: info@loketgeldzaken.nl/  Bijzonderheden / voorwaarden:

  voor meer informatie:

  http://www.stichtingloketgeldz...  Verplichtingen:

  Geen  Uitvoerende organisatie:

  Loket Geldzaken is een samenwerkingsverband van Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Hoogeveen en Stichting Welzijnswerk Hoogeveen.
  Voedselbank

  De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen van armoede in deze regio helpen bestrijden. Wij gaan verspilling van voedsel tegen door dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De voedselbank kan dit doen door levensmiddelen in te zamelen bij producenten, distributeurs en lokale leveranciers. Daarnaast worden ook giften en opbrengsten uit sponsoracties omgezet in levensmiddelen.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  De toetsingscriteria om in aanmerking te komen zijn landelijk vastgesteld:

  • netto te besteden budget per maand voor voedsel en kleding is bepalend.
  • berekening Federatie van Voedselbanken in Nederland wordt gevolgd;
  • gerelateerd aan gegevens Nederlands Instituut voor Budget voorlichting (NIBUD
  • Bij het toekennen van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat een huishouden maandelijks over houdt voor voeding en kleding, dus nadat vaste lasten als huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.
  • De bedragen in de toekenning zijn per 17-12-2022 € 190,00 per huishouden + € 110,00 per persoon  Schulden

  Schulden hebben kan erg ingrijpend zijn. Rekeningen niet meer kunnen betalen of onvoldoende geld overhouden om van te leven kan leiden tot stress en gezondheidsklachten. Over schulden praten we in Nederland niet gemakkelijk. Er ligt een taboe op. Daarom durven veel mensen met (beginnende) schulden vaak niet om hulp te vragen. Misschien begrijpelijk, maar niet verstandig.

  Hoe helpen we bij schulden? Als je schulden hebt, helpt het niet als iemand je geld geeft. Wat je dan nodig hebt is goede hulp. Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Hoe helpen we: 

  • Al je inkomsten, uitgaven, schulden en betalingsachterstanden worden op een rij. Daarna ga je samen aan het werk voor de oplossing.

  • Je leert hoe je uitgaven kunt plannen en een administratie bijhouden.

  • Als je inkomsten of uitgaven door omstandigheden veranderen, word je geholpen om een aangepast budget te maken. Wacht niet tot je in het rood staat!

  • Je staat er niet alleen voor!  Verplichtingen:

  Er zijn geen kosten en geen voorwaarden aan de hulp..
  Burenhulp

  Burenhulp is bedoeld voor mensen die door hun leeftijd of door (tijdelijke) omstandigheden niet meer goed in staat zijn deze activiteiten alleen te ondernemen.

  De inzet is vrijwillig. Onkosten die gemaakt worden zijn voor rekening van de aanvrager.

  Wilt u bijv. hulp bij:

  • eens met u mee gaat naar de stad om bijvoorbeeld schoenen of een jurk te kopen;
  • samen met u de boodschappen voor uw verjaardag in huis haalt;
  • een boswandeling of een fietstochtje met u wil maken….veel leuker samen, dan steeds alleen;
  • in de lekkende keukenkraan een leertje plaatst;
  • andere kleine klusjes in uw huis doet;
  • u wat tips geeft voor het gebruik van de computer;
  • zo nu en dan, op die lange winteravonden, bij u een potje komt schaken of dammen;
  • de struik die in de weg staat er uit haalt;
  • met u mee gaat naar een theatervoorstelling of film;
  • u naar de bibliotheek brengt;
  • de bladeren van het terras veegt, het pad mosvrij maakt, of de dakgoot schoon maakt.
  Uitvoerende organisatie:

  Info o.a. via onderstaande link:

  http://www.swwh.nl/pagina/burenhulpcentrales/
  Kinderen in Armoede

  Waar loop je tegenaan als je élke maand krap zit? En als de warme maaltijd, nieuwe schoenen, een verjaardag van jezelf / van iemand anders, schoolgeld of een sportclub geen vanzelfsprekendheid zijn?

  Uitvoerende organisatie:

  Alle kinderen mogen meedoen?  https://www.leergeldhoogeveen....

  bijstand aanvragen gemeente Hoogeveen https://www.hoogeveen.nl/laag-...
  Voor Kinderen in Armoede kun je contact opnemen met:  Website: https://www.leergeldhoogeveen.nl/ 
  De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

  Loket Geldzaken
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 745619
  E-mail: info@loketgeldzaken.nl
  Stichting Jarige Job
  Van Nelleweg 1
  Tel: 010 – 737 03 48
  E-mail: info@stichtingjarigejob.nl
  VoorzieningenWijzer
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 278855
  E-mail: devoorzieningenwijzer@swwh.nl
  Gemeente Hoogeveen
  Raadhuisplein 24
  Tel: 14 0528
  E-mail: info@hoogeveen.nl
  Het Vergeten Kind
  Joseph Haydnlaan 2a
  Tel: 085 065 3450
  E-mail: info@hetvergetenkind.nl
  Jeugdeducatiefonds
  Vlampijpstraat 78 78
  Tel: 0618305708
  E-mail: info@jeugdeducatiefonds.nl
  Kinderhulp
  Postbus 2130
  Tel: 0570 61 18 99
  E-mail: info@kinderhulp.nl
  Kledingbank Drenthe
  De Vos van Steenwijklaan 1 1
  E-mail: info@kledingbankdrenthe.nl
  Kringloopwinkel Het Goed
  Kanaalweg 2
  Tel: 0528 - 234040
  Speel-O-Theek Hoogeveen
  Boekenberghstraat 12
  Tel: 06 129961613
  E-mail: info@speelotheek.nl
  Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe
  Zuidhaege 2
  Tel: 085 086 2866
  E-mail: yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl
  Stichting Leergeld Hoogeveen
  Het Haagje 119
  Tel: 0625101765.
  E-mail: coördinator@stichtingleergeldhoogeveen.nl
  Stichting Het Mini Maatje
  Prinses Irenestraat 20
  E-mail: info@hetminimaatje.nl
  Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 278855
  E-mail: info@swwh.nl
  Buurtgezinnen Hoogeveen
  Hof 11
  E-mail: heidy@buurtgezinnen.nl
  Stichting de Reddende Engel
  Tel: 06-19625768
  E-mail: stichtingdereddendeengel@gmail.com
  Dorcas
  Het Haagje 142
  Tel: 0528-230655
  E-mail: dorcaswinkelhoogeveen@dorcas.nl


  Beter Lezen en Schrijven

  U wilt beter Lezen....

  U wilt beter Schrijven......

  Iedereen met een taalvraag kan langs komen. U wilt graag informatie of advies krijgen over het oefenen met een taalvrijwilliger, over taalcursussen of over programma's op de computer waarmee u zelf aan de slag kunt.


  Kwijtschelding Gemeentelijke belasting

  Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente beoordeelt dan of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

  Kwijtschelding van waterschapsbelasting moet sinds januari 2020 apart worden aangevraagd bij GBLT in Zwolle.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Aanvraag formulier bij gemeente
  Jeugdwerk Nederland

  Jeugdwerk Nederland richt zich op kinderen, jongeren en jong volwassenen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het gaat in veel gevallen om jongeren met een stoornis in het autismespectrum: ADHD, ADD, ODD, MCDD, Asperger, klassiek autisme, een angststoornis of hechtingsproblemen. Een tweede doelgroep zijn jongeren met verslavingsproblemen. Dan gaat het niet alleen om verslaving aan alcohol of drugs, maar ook die aan gokken of gaming. Ook licht verstandelijk gehandicapte jongeren kunnen bij Jeugdwerk Nederland terecht.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Jeugdwerk Nederland kan al vanaf een leeftijd van 16 jaar met kinderen en jongeren aan de slag. Wel verschilt de begeleiding per leeftijdscategorie. De jongste cliënten verblijven meestal in de eigen thuissituatie en worden ambulant begeleid. Vanaf een leeftijd van 18 jaar ligt de stap naar opvang met 24-uurs zorg voor de hand. Daarvoor zijn diverse opvanglocaties in heel Nederland, voorhanden. Doelstelling is het vergroten van de zelfredzaamheid.

  De aangeboden hulpverlening van de Jeugdwerk Nederland wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet, WLZ, WMO en Zorgverzekeringwet. Momenteel is dit alleen nog mogelijk door middel van een persoonsgebonden Budget (PGB).

  Het aanmelden van jongeren bij Jeugdwerk Nederland kan op verschillende manieren. In veel gevallen wordt het initiatief genomen door hulpverleners of anderen die heel dicht bij de jongeren staan: ambulante begeleiders, instellingen en jeugdwerkers. Ook kunnen ouders de stap zetten naar Jeugdwerk Nederland. Over het algemeen beschikken cliënten al over een indicatie vanuit de Jeugdwet, WLZ, WMO en Zorgverzekeringswet.
  Inrichting huis en voedsel en kleding

  Onze vrijwilligers proberen cliënten te helpen bij de inrichting van hun huis als ze werkelijk niets hebben. Er wordt gekeken naar stoffering en meubels, bedden, matrassen, linnengoed, koelkast, wasmachine, gasstel etc. veelal wordt er gezocht bij kringloopwinkels of op marktplaats. Een klussendienst verleent hulp bij schilderwerk, behangen, vloerbedekking leggen en het ophangen van spullen. Een enkele keer krijgen we iets uit inboedels.Als het budget zeer krap is wordt er bemiddeld via de Voedselbank voor een pakket, eventueel wordt dat aangevuld met andere noodzakelijke behoeften. Ook een inschrijving voor de Kledingbank wordt, indien nodig, gedaan.

  Gezinnen met kinderen krijgen voorrang.

  We hebben een goed contact met andere hulpverlenende instanties, zoals Promens Care, Werkpro, SWW ed.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Van de cliënt wordt een actieve betrokkenheid gevraagd bij deze diensten.
  Allereerst wordt gekeken wat de cliënt zelf kan bekostigen of vanuit eigen netwerken kan krijgen. Zo nodig vult Stichting One aan.
  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

  Er zijn 2 soorten WIA uitkeringen: De WGA-uitkering. De IVA uitkering kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken.  De IVA uitkering krijgt u van het UWV, omdat de kans klein is dat u weer aan het werk gaat. 
  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Geldt voor mensen die een loonverlies van tenminste 80% hebben.
  Heffingskorting

  Zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekering.

  Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting of de arbeidskorting. U kunt in aanmerking komen voor de verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.   Bijzonderheden / voorwaarden:

  Er zijn verschillende heffingskortingen met de daaraan gebonden voorwaarden::

  Algemene heffingskorting (afhankelijk van hoogte inkomen)

  inkomensafhankelijke combinatiekorting (u hebt een kind thuis  die jonger is dan 12 jaar)

  Ouderenkorting (AOW gerechtigd en daarnaast afhankelijk van inkomen)

  Jonggehandicaptenkorting (uitkering volgens WIA of Wajong)

  Arbeidskorting (Inkomen uit arbeid krijgen en tevens afhankelijk van hoogte inkomen)

  Korting voor groene beleggingen (belegt u geld in een groenfonds? Of heb u een groen spaartegoed? dan kunt u korting krijgen)
  Geldzaken of administratie bijhouden

  Vrijwilligers helpen u met het op orde brengen en houden van uw (financiële) administratie. De vrijwilliger helpt u verder bij het:
  - ordenen van uw administratie,
  - in kaart brengen van inkomsten en uitgaven,
  - opstellen van een 12 maandsbudget,
  - meer grip krijgen op uw geld en uitgaven,
  - schrijven van 'lastige' brieven naar instanties
  - invullen van formulieren zoals aanvragen van bijv. zorg- of huurtoeslag of kwijtscheldingen,
  - het zoeken naar een oplossing bij (problematische) schulden
  - enzovoorts.,  Bijzonderheden / voorwaarden:

  U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën en maakt zelf keuzes. Ons uitgangspunt is dat u na verloop van tijd zelf weer uw administratie kunt gaan voeren. Als dat niet lukt, dan zoeken we andere ondersteuning. Er zijn geen kosten aan verbonden.
  Samen Eten

  Wanneer u het gezellig vindt af en toe samen met anderen te eten, dan kan dit in een Sociaal Restaurant. Verspreid over de gemeente eten groepen ouderen (maar ook jongere mensen) samen in een buurt- of dorpshuis of in de ontmoetingsruimte van een wooncomplex.

  Wanneer u geïnteresseerd bent om mee te eten of wanneer u in uw eigen omgeving zo’n eetgroep/sociaal restaurant wilt starten, informeert u dan bij de afdeling informele zorg en welzijn wmo team.


  Voor Samen Eten kun je contact opnemen met:  Telefoonnummer: 0528-278855  
  E-mail: informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl  
  De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

  Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 278855
  E-mail: info@swwh.nl