SWW Hoogeveen

Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
SWW is een eigentijdse welzijnsorganisatie, die samenlevingsvraagstukken vanuit verschillende disciplines benadert en bij de oplossing kiest voor een integrale aanpak. Kwaliteit en klantgerichtheid zijn leidraad in de SWW-cultuur. De SWW medewerkers en vrijwilligers worden voor het merendeel in wijken en dorpen en voor een klein deel doelgroepgericht ingezet. Door de eigen mogelijkheden van mensen te stimuleren functioneren zij als ‘krachtcentrale’ voor de ruim 55.000 burgers van het werkgebied.
Telefoonnummer: 0528 278855 
E-mail: info@swwh.nl
Website: www.swwh.nl


SWW Hoogeveen biedt 59 ondersteuningen aan.


Kinderhulp (Nationaal Fonds Kinderhulp)

Alle kinderen hebben recht op een gelukkige jeugd. Helaas worden ook in een welvarend land als Nederland nog steeds honderdduizenden kinderen en jongeren door armoede buitengesloten. Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dit onacceptabel en wil ervoor zorgen dat zij ‘er gewoon bij kunnen horen’. Door hen te voorzien van alledaagse dingen, ze kansen te bieden om zich te ontwikkelen en hen net als leeftijdgenoten mooie ervaringen op te laten doen, dragen we bij aan een mooie en rechtvaardige samenleving.Bijzonderheden / voorwaarden:

Alleen maatschappelijke organisaties kunnen aanvragen bij Kinderhulp, via een vaste contactpersoon.Uitvoerende organisatie:

Bieden van alledaagse dingen, ze kansen te bieden om zich te ontwikkelen en hen net als leeftijdgenoten mooie ervaringen op te laten doen, dragen we bij aan een mooie en rechtvaardige samenleving.
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

De bemiddeling houdt in dat getrainde vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, ze zijn neutraal. Ze proberen ervoor te zorgen dat de partijen zelf een oplossing vinden. Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

SWW Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl


Jongerenwerk

Wij werken met jongerenwerkers die de kunst verstaan om jongeren aan te spreken vanuit de leefwereld en de doelen van de jongeren zelf. Ze helpen jongeren hun eigen problemen op te lossen en leren ze om bij te dragen aan het organiseren van activiteiten en projecten. Een duwtje in de rug is prima, maar leer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Dat is de filosofie.Bijzonderheden / voorwaarden:

Hoogeveen geeft je de vijf

Al je talenten optimaal ontwikkelen voor je eigen toekomst. Wie wil dat niet? Het kan in Hoogeveen. Jong Hoogeveen heeft de toekomst. SWW is met een groot aantal andere organisaties partner in Jong Hoogeveen. Klik op het logo om naar de website van Jong Hoogeveen te gaan.

Voor meer informatie:

http://www.swwh.nl/pagina/jeugd-en-jongeren/
Jeugd- en schoolmaatschappelijk werk

Ook onze jeugd- en schoolmaatschappelijk werkers dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jeugd. Zij betrekken bij hun aanpak de sociale omgeving van het kind of de jongere. Veel problemen van kinderen en jongeren ontstaan in hun sociale omgeving: het gezin, vriendengroepen, op school of in de wijk.Bijzonderheden / voorwaarden:

Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker

Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er andere hulp nodig is. De schoolmaatschappelijk werker wijst u dan verder de weg. Samen met u zoekt hij of zij naar een oplossing die bij uw kind, bij u en de school past. De hulp van schoolmaatschappelijk werk is geheel vertrouwelijk en gratis.

Ook zet het school- en jeugdmaatschappelijk werk vaak groepstrainingen in op het gebied van bijvoorbeeld sociale vaardigheden of weerbaarheid.

Voor verdere informatie:

http://www.swwh.nl/pagina/school-en-jeugdmaatschappelijk-werk/
Voor Jeugd- en schoolmaatschappelijk werk kun je contact opnemen met:Website: http://www.swwh.nl/pagina/jeugd-en-jongeren/ 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

SWW Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl


Maatje op Maat

Maatje op Maat heeft als doel leerlingen succesvol een onderwijstraject te laten doorlopen. Een Maatje stimuleert een leerling die daarbij een steuntje in de rug nodig heeft. Het gaat om leerlingen van het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het mbo.Bijzonderheden / voorwaarden:

De werkwijze

 • Maatje op MaatEen Maatje is een gemotiveerde vrijwilliger die begaan is met jongeren en hun kansen in het onderwijs.
 • Een Maatje begeleidt een leerling in geregelde (wekelijkse) contacten.
 • Een Maatje maakt gebruik van zijn/haar pedagogische en/of praktische ervaring en wendt zijn of haar netwerk aan om de leerling te helpen.
 • De maatjesbegeleiding vindt plaats in de vrije tijd van de leerling: thuis, op school of elders.
 • De nadruk van de begeleiding ligt op het gebied van onderwijs, het sociaal-emotionele vlak en de identiteitsontwikkeling van de leerling.

website activiteit: http://www.swwh.nl/pagina/jeugd-en-jongeren/

De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

SWW Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl


Ouderenwerk

Bij de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen kunt u als oudere terecht voor een aantal diensten en voorzieningen die er op gericht zijn u te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren in uw eigen woon- en leefomgeving.

Zo kunt u bij ons terecht voor:

•Voorlichting, informatie, advies en ondersteuning

•Voorzieningen, activiteiten, ontmoetingen en ontspanning

Uitvoerende organisatie:

Voor meer informatie:

http://www.swwh.nl/pagina/senioren/

De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

SWW Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl


Dagontmoeting Ouderen

Om allerlei redenen kan het voor ouderen soms moeilijk zijn om deel te nemen aan activiteiten, zoals een ouderensoos. Anderen voelen zich thuis vaak alleen of kunnen niet zonder de steun van een ander en hebben daarom wat extra begeleiding nodig voor een prettige en zinvolle dagbesteding. Deze mensen kunnen deelnemen aan een Dagontmoeting. Dit betekent dat u een of twee keer per week een vaste locatie buitenshuis bezoekt, waar u samen met anderen de dag of een dagdeel doorbrengt. Het is fijn om andere mensen te ontmoeten en eventueel samen te eten en/of iets ontspannends of creatiefs onderneemt.

Op verschillende locaties in de gemeente worden activiteiten voor ouderen georganiseerd.

Dagontmoeting groepen 2019

Maandag:

De Weideblik; Dagontmoeting Plus; wekelijks voor bewoners uit De Weide/Erflanden doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen; er is zorg aanwezig; van 10.00 -13.00 uur.


Dinsdag:

Olde Bieb;

Dagontmoeting Plus wekelijks voor bewoners uit Krakeel, Wolfsbos en Zuid (in principe) doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen & psychische kwetsbaarheid, er is zorg aanwezig; van 10.00 -13.00 uur

Knooppunt;

Dagontmoeting Plus wekelijks voor bewoners uit het centrumgebied (in principe) doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen; er is zorg aanwezig; van 10.00 -13.00 uur

Hollandscheveld Het Anker;

wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers; van 10.00 -14.00 uur (organisatie door Dorpscoöperatie)

Nieuwlande;

wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers; van 10.00 – 12.00 uur


Woensdag

Salawaku;

1x per 14 dagen doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers; ook molukse ouderen zijn van harte welkom (er zijn Maleis sprekende vrijwilligers aanwezig); van 11.00 – 14.00 uur

Elim Wiekswal;

wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers; van 10.00 – 13.30 uur (organisatie door EVA)

Pesse Oosterhof;

wekelijks met 1x per maand samen etendoelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers; van 10.00 -12.00 uur. Met eten van 10.00 tot 13.30 uur.


Donderdag

Huis van de Buurt (’t Oor); (va. 28 febr. 2019)

DagontmoetingPlus wekelijks voor bewoners in het Centrumgebied. doelgroep: iedereen welkom; Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen; er is zorg aanwezig;van 11.30 - 14.30 uur.

Nieuwlande;

wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers; van 10.00 -12.00 uur

Elim Wiekswal;

3x per maand; 3e donderdag niet! doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers; van 10.00 -14.00 uur. (organisatie door EVA)


Vrijdag

Hollandscheveld Het Anker;

wekelijks doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers; van 10.00 -14.00 uur (organisatie door Dorpscoöperatie)

Dagontmoeting Plus Olde Bieb;

wekelijks(start 2e week van januari) voor bewoners uit Krakeel, Wolfsbos en Zuid (in principe) doelgroep: iedereen welkom;

Bij deze groep komen ook mensen met geheugenproblemen; er is zorg aanwezig; van 12.00 -15.00 uur

Pesse Oosterhof

1x per maand (laatste vrijdag Tiedverdrief) doelgroep zelfstandig wonende ouderen, zonder zorgvraag tijdens de dagontmoeting; wordt gedraaid alleen door vrijwilligers; van 14.00 -16.00 uur


Algemeen maatschappelijk werk

Het algemeen maatschappelijk werk biedt inwoners van Hoogeveen hulp bij problemen waar ze niet zelfstandig uit kunnen komen. Het maatschappelijk werk is een zogenaamde eerstelijns voorziening. Dat betekent dat het gratis toegankelijk is voor alle burgers, zonder selectie vooraf en zonder verwijsbriefje.

Maatschappelijk werk biedt u hulp bij het oplossen van uw problemen of biedt u een goed gesprek waarin de zaken weer helder worden gemaakt.

Hulp kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden.


Groepswerk maatschappelijk werk
Niet altijd wordt in het maatschappelijk werk met individuen, echtparen of gezinnen gewerkt. Soms kan het zinvol zijn om met een groep klanten te werken die in een vergelijkbare positie verkeren of overeenkomsten hebben in hun problematiek. Voordelen groepswerk Groepswerk biedt verschillende voordelen: •Je merkt dat je niet alleen staat met je problemen •Je vindt steun bij elkaar •Je kunt van elkaar leren hoe je met problemen omgaat •Met elkaar maak je afspraken over wat je elkaar vertelt en hoe je daarmee om gaat Groepswerk heeft ook een element van oefening. Je combineert praten met doen. Het oefenen gebeurt in de groep, bijvoorbeeld in een rollenspel, maar ook thuis, aan de hand van schema’s en opdrachten. De meeste groepen gaan twee keer per jaar van start en duren zo’n acht à tien bijeenkomsten. Deelname is kosteloos of tegen een kleine vergoeding.
Voor Groepswerk maatschappelijk werk kun je contact opnemen met:Website: http://www.swwh.nl/pagina/groepswerk-maatschappelijk-werk/ 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

SWW Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl


Mantelzorgondersteuning

Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus. Een kind blijkt gehandicapt, een vader gaat dementeren, een partner krijgt een chronische ziekte, een vriend krijgt een hersenbloeding of een buurvrouw wordt slecht ter been. Het kan iedereen overkomen. Het is heel normaal om iemand een handje te helpen en het kan u veel voldoening geven. Maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan het erg zwaar worden. Denk aan stress, oververmoeidheid of lichamelijke klachten.

Mantelzorgondersteuning helpt u de zorglast wat te verlichten. De ondersteuning en advisering van mantelzorgers in de gemeente Hoogeveen is gratis. Het belang van de mantelzorger - jong of oud - staat daarbij voorop.Bijzonderheden / voorwaarden:

ondersteuning voor mantelzorgers

Wie zorgt voor een langdurig zieke partner, gehandicapt kind of ander familielid, is mantelzorger. De ondersteuning die wij aan hen bieden bestaat uit:

 • Emotionele ondersteuning: bij de mantelzorgconsulent kan men zijn verhaal kwijt.
 • Praktische ondersteuning: hulp bij regelzaken.
 • Informatievoorziening: bijvoorbeeld over mantelzorg, ziektebeelden, vrijwilligerszorg.
 • Voorlichting geven: bijvoorbeeld aandacht vragen voor het herkennen en erkennen van mantelzorgers via lezingen.
 • Respijtzorg: de zorg kan tijdelijk worden overgedragen aan een vrijwilliger of een professionele hulpverlener.
 • Lotgenotencontact: gespreksgroepen voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld voor mantelzorgers van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.
 • Contactochtenden voor mantelzorgers & partners. Meer informatie
 • Uitgebreide informatie: https://gemeenten.movisie.nl/d...

Mantelzorg-Vitaal
mv

Mantelzorg-Vitaal is het samenwerkingsverband tussen de gemeente Hoogeveen, het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen, het Diaconaal Platform en de Stichting Welzijnswerk. Gezamenlijk bieden wij via Mantelzorg-Vitaal een ruim aanbod aan activiteiten aan voor u als mantelzorger. U vindt deze op de website www.mantelzorg-vitaal.nl.

website voor meer informatie: http://www.swwh.nl/pagina/mantelzorgondersteuning/
Jonge mantelzorgers

Wanneer ben je mantelzorger?

Als jij opgroeit in een gezin met een langdurig zieke of gehandicapte (groot)ouder, broer of zus mag jij jezelf zien als jonge mantelzorger. Speciaal voor jou organiseert de SWW leuke activiteiten om even afstand te nemen van de situatie bij je thuisBijzonderheden / voorwaarden:

Voor meer informatie:

http://www.swwh.nl/pagina/jonge-mantelzorgers/
Respijtzorg

Bij respijtzorg neemt iemand van de Vrijwillige Thuisondersteuning of Handen-in-Huis of een professionele hulpverlener even de zorg voor uw naaste van u over. Hierdoor heeft u dan wat tijd voor uzelf.

Respijtzorg kan eenmalig zijn (bijvoorbeeld tijdens uw vakantie) maar ook met regelmaat worden gegeven: bijvoorbeeld elke week een dagdeel. De zorg wordt tijdelijk volledig overgenomen. Dat betekent dat al uw mantelzorgtaken kunnen worden overgenomen. Dat kan zijn: afwassen, kleine huishoudelijke klusjes, wandelen, spelletjes doen, waken etc.

Uitvoerende organisatie:

Zie voor meer informatie:

https://gemeenten.movisie.nl/d...

http://www.swwh.nl/pagina/respijtzorg/

https://www.meedrenthe.nl/clienten/diensten/logeerkring-drenthe

Vrijwillige thuishulp
Soms kan het gezellig en ook nodig zijn dat een vrijwilliger bij u langs komt voor een praatje of een luisterend oor. Of om wekelijks met elkaar een wandeling te maken of samen een boodschapje te doen. Maar het is ook wel eens fijn om de partner of een ander familielid dat belast is met de zorg even vrijaf te geven. Ontlasten van de mantelzorgers noemen we dat dan. Er zijn ook alleenstaanden die helemaal geen mantelzorgers hebben. Vrijwilligers kunnen in zulke gevallen een vorm van vervangende mantelzorg leveren. Er kunnen dus verschillende redenen zijn om de hulp of steun van een vrijwilliger in te schakelen. Bekijk de verschillende soorten thuishulp die wij bieden.
Informele zorg

In opdracht van de gemeente Hoogeveen voert SWW het project Informele Zorg uit. Informele Zorg is een verzamelnaam van Mantelzorgondersteuning, Vrijwillige Thuisondersteuning en allerlei varianten en aanvullingen op deze vormen van hulp- en dienstverlening aan mensen met een beperking. Mantelzorgondersteuning en Vrijwillige Thuisondersteuning worden door de SWW reeds als reguliere activiteiten verzorgd.Bijzonderheden / voorwaarden:

http://www.swwh.nl/pagina/informele-zorgUitvoerende organisatie:

IZ magazine

IZ magazine is een uitgave van de samenwerkende organisaties voor informele zorg in de gemeente Hoogeveen. Het magazine is o.a. bestemd voor mantelzorgers en hun omgeving. Onderdeel van het magazine is de nieuwsbrief van het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen.

De redactie nodigt betrokkenen in het veld van de Informele Zorg van harte uit een bijdrage te leveren aan de inhoud van dit magazine. Op ons redactieadres ontvangen wij graag infromatie over (nieuwe) initiatieven en functies, relevante beleidszaken, geplande activiteiten of uw (persoonlijke) ervaringen met zorgzaken. Neem contact op met de redactie via e-mail.
Vrijwilligerswerk

Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving". Vrijwilligerswerk is niet verblijvend.


Voor Vrijwilligerswerk kun je contact opnemen met:Website: http://www.swwh.nl/pagina/vrijwilligers-hoogeveen/ 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

SWW Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl
Alzheimer Café
Van Goghlaan 7
Tel: 06 53375787
E-mail: petra.beugelink@nncz.nl
Buddies Nederland
Postbus 16
Tel: 030 – 236 37 77
E-mail: service@handicap.nl of ilse@handicap.nl
Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp
Dekkerplein 1
Tel: 140528
E-mail: informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl
De Noorderbrug
De Ploeger 1 1
Tel: 0528 266090
E-mail: info@noorderbrug.nl
De Zonnebloem
Tel: 0528 279996
E-mail: gjrijpma@kpnmail.nl
Historische Kring Hoogeveen
Schutstraat 167
Tel: 0528 - 236035
E-mail: info@historischekringhoogeveen.nl
Vrijwillgersvervoer
Tel: 0528 745615
E-mail: info@vrijwilligersvervoer.nl
Hospice Willem de Boer Huis Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
Tel: 0528 331652
E-mail: info@hospicehoogeveen.nl
Humanitas Zuid-Drenthe
Tel: 0528 277992
E-mail: zuid-drenthe@humanitas.nl
IVN afdeling Hoogeveen
Tel: 06-53340285
E-mail: hoogeveenivn@gmail.com
Kledingbank Drenthe
Fabrieksweg 2A
Tel: 06- 48570851
E-mail: info@kledingbankdrenthe.nl
Kringloopwinkel Het Goed
Kanaalweg 2
Tel: 0528 - 234040
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Maatjesproject
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: maatjesproject@swwh.nl
Noord Nederlandse Cooperatie van Zorgorganisaties (NNCZ)
Stephensonstraat 1 1
Tel: 0528 200200
E-mail: info@nncz.nl
SchuldHulpMaatje
Zuides 22
Tel: 06 39579553
E-mail: coordinator@schuldhulpmaatjehoogeveen.nl
Speel-O-Theek Hoogeveen
De Ploeger 1
Tel: 06 81629058
E-mail: secretariaat@speelotheekhoogeveen.nl
Speelgoedbank
Griendtsveenweg 81
Tel: 06 – 13 84 61 60
E-mail: info@speelgoedbankrobinhood.nl
Toon Hermans Huis Drenthe
Brinkstraat 5
Tel: 0528 820236
E-mail: info@toonhermanshuisdrenthe.nl
Voedselbank
Franklinstraat 1C
Tel: 06 15 47 62 78
E-mail: voedselbankhoogeveen@hotmail.com
Vrijwilligers Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@vrijwilligershoogeveen.nl
Vrijwilligers Terminale zorg Drenthe
Schoonloerstraat 12B
Tel: 06 53316283
E-mail: a.achterhof@vtzd.nl


Opbouwwerk

Wat doet een opbouwwerker? De rol van de opbouwwerker is onderverdeeld in:

Het aanspreekpunt in de wijk

De opbouwwerker is zichtbaar aanwezig in de wijk of het dorp. Dat gebeurt vaak in samenwerking met het wijkteam van de Smederijen, op het spreekuur, buiten in de straat of in gesprek bij mensen thuis, om in contact te treden met bewoners en een beeld te krijgen van wat er leeft en speelt in een bepaald gebied. Bewoners kunnen zelf aangeven welke problemen er in hun omgeving spelen en hoe die het best opgelost kunnen worden.

Ondersteunen van nieuwe burgerinitiatieven

Het opbouwwerk ondersteunt nieuwe burgerinitiatieven in de wijken/dorpen. Daarbij is het doel het initiatief zo snel mogelijk van de bewoners zelf te maken. Initiatieven als burenhulpcentrales zijn hier voorbeelden van.

Actief op zoek naar talenten en vrijwilligers

De medewerkers in de gebiedsteams zijn altijd actief op zoek naar talenten en vrijwilligers. Zij motiveren inwoners echt iets voor elkaar te betekenen. Daarmee ondersteunen zij bewoners hun eigen kracht en persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving en een gezonde en actieve leefstijl. Het project Opgroeien in Elim is hier een voorbeeld van.

Samenwerken met andere organisaties

Het leggen van verbindingen en het zoeken naar samenwerking met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn.Bijzonderheden / voorwaarden:

website activiteit: http://www.swwh.nl/pagina/opbouwwerk/

De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

SWW Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl


Groepswerk

Groepswerkprogramma's

Niet altijd wordt in de hulpverlening met individuen, echtparen of gezinnen gewerkt. Soms kan het zinvol zijn om met een groep klanten te werken die in een vergelijkbare positie verkeren of overeenkomsten hebben in hun problematiek.

Groepswerk biedt verschillende voordelen:

 • Je merkt dat je niet alleen staat met je problemen
 • Je vindt steun bij elkaar •Je kunt van elkaar leren hoe je met problemen omgaat
 • Met elkaar maak je afspraken over wat je elkaar vertelt en hoe je daarmee om gaat

Groepswerk heeft ook een element van oefening. Je combineert praten met doen. Het oefenen gebeurt in de groep, bijvoorbeeld in een rollenspel, maar ook thuis, aan de hand van schema’s en opdrachten. De meeste groepen gaan twee keer per jaar van start en duren zo’n acht à tien bijeenkomsten. Deelname is kosteloos of tegen een kleine vergoeding.

De SWW kent groepswerkprogramma’s voor:
• Assertiviteit
• Budgetteren kan je leren (volwassenen)
• Mindfulness
• Trainingen sociale vaardigheden (6-9 jr: Tim & Flapoor) (9 t/m 12 jr) (13 t/m 16 jr)
• Weerbaarheidstrainingen (jeugd en ouderen)
• KIES training (kinderen in echtscheiding situatie)
• En nu ik...! (kinderen in huiselijk geweld situatie)
• Plezier op school (voor kinderen die naar de brugklas gaan)Bijzonderheden / voorwaarden:

Zie voor actuele informatie:

http://www.swwh.nl
Cliëntondersteuning Wmo

Ook mensen met een beperking willen meedoen in de samenleving. Want net als elk ander mens, willen ze het liefst een gelukkig en waardevol leven leiden. Ze zíjn immers meer dan hun beperking! Maar naar school gaan, werken, zelfstandig wonen, hun gezondheid, sporten en het omgaan met regels en geld, kosten wel vaak meer energie en doorzettingsvermogen. Ook van hun omgeving. Dan kan een steuntje in de rug meer dan welkom zijn.Bijzonderheden / voorwaarden:

U vindt onze cliëntondersteuners in een wijkteam bij u in de buurt. Zij geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden. Zodat u zelf weer verder kunt. Wilt u gebruik maken van deze cliëntondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau.
Voor Cliëntondersteuning Wmo kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 0528-278855 
E-mail: info@swwh.nl 
Website: www.swwh.nl 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

SWW Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl


Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Bijzonderheden / voorwaarden:

Verplichtingen:

Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of de samenstelling van uw huishouden, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Lees meer op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag
Persoonsgebonden budget ( PGB )

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget.

Een pgb kan verschillende doelen/vormen hebben:

 • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 x 7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
 • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.
 • Pgb via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.


Bijzonderheden / voorwaarden:

DE PGB regeling is erg complex. Het beste is om in voorkomende gevallen contact op te nemen met de gemeente Hoogeveen, afdeling WMO.
Maaltijd / samen eten voor ouderen

Op verschillende locaties in Hoogeveen en de buitendorpen kunt u terecht voor een maaltijd. Er zijn verschillende eetgroepen waar u gezellig kunt aanschuiven.  Er is altijd wel iemand om een praatje mee te maken. De maaltijden worden u aangeboden voor een vriendelijke prijs.


Maatjesproject

Het Maatjesproject Hoogeveen bemiddelt tussen vrijwilligers en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met als doel dat er contact en vertrouwen ontstaat. Een prettige waardevolle toevoeging aan iemands leven.Bijzonderheden / voorwaarden:

Vrijwilligers kunnen maatjes worden. Het gaat om gelijkwaardig sociaal contact, geen hulpverleningscontact. Gratis dienst. Aanmelden kan zonder verwijzing. Extra vrijwilligers zijn ook altijd welkom.

e-mailadres activiteit: maatjesproject@swwh.nl   telefoonnummer: 0528 278855    website activiteit: http://www.swwh.nl/pagina/maatjesproject-hoogeveen/ 
Dagbesteding

Als u er wel eens tussenuit wilt om samen met leeftijdsgenoten te eten, een spelletje te doen en de dag door te brengen, dan is de dagbesteding die de het Jannes van der Sleedenhuis biedt misschien iets voor u. De dagbesteding vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Professionele medewerkers en vrijwilligers begeleiden de activiteiten. U kunt één of meerdere dagen per week deelnemen aan dagbesteding.Bijzonderheden / voorwaarden:

Bij ernstige vraagstukken wordt de dagbesteding vergoed door de gemeente. Wij kunnen u ondersteunen om hiervoor een indicatie aan te vragen.
Maatje@home

Maatje@home heeft als doel gezinnen ondersteuning en praktische hulp te bieden in de gezinssituatie. Een vrijwilliger als ‘Maatje’ gaat met het gezin aan de slag om te versterken en vergroten van wat het gezin zelf al kan.Bijzonderheden / voorwaarden:
 • Het Maatje is een vrijwilliger die zelf ervaring heeft met (het opvoeden van) kinderen.
 • Gezinnen kunnen zich aanmelden voor een Maatje. Een steuntje in de rug of tips van ervaren opvoeders zijn in veel gezinnen erg welkom. Als gezin bedenk je zelf waarbij je graag ondersteuning wilt. Het Maatje sluit hierbij aan. • Voor Maatje@home kun je contact opnemen met:  Telefoonnummer: 0528-278855 
  E-mail: s.vansleeuwen@swwh.nl 
  Website: www.swwh.nl/pagina/maatjehome/ 
  De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

  SWW Hoogeveen
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 278855
  E-mail: info@swwh.nl


  Begeleiding naar hulpverlening

  Thema: luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals, verwijzing naar professionele instanties.

  Mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  De cliënt maakt zelf de keuzes en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een cliënt om hem/haar mogelijkheden te bieden, informatie en tips te geven en te begeleiden. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.  Verplichtingen:

  Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp.
  Kinderen

  VVE & O ondersteunt, motiveert en stimuleert ouders/ verzorgers op een positieve manier om ze hun talenten te laten gebruiken bij de opvoeding en (taal)ontwikkelingsstimulering van hun kind(eren).

  Taalstimulering en taalontwikkeling waren jarenlang het belangrijkste onderdeel van onze programma’s onder de naam Stap-In. Met algemene ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning zijn wij inmiddels veel breder actief. Binnen VVE & O werken wij veel samen met peuterspeelzalen, basisscholen, de bibliotheek, consultatiebureau en andere partners van de SWW in jeugdhulpverlening.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Welzijnswerk, 0528 - 278855.
  Voor Kinderen kun je contact opnemen met:  Website: https://www.swwh.nl/pagina/vveo/ 
  De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

  SWW Hoogeveen
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 278855
  E-mail: info@swwh.nl


  Hulp bij het opvoeden en taalontwikkeling

  Voor- en Vroegschoolse Educatie en Opvoeding (VVE & O) ondersteunt, motiveert en stimuleert ouders/ verzorgers op een positieve manier om ze hun talenten te laten gebruiken bij de opvoeding en (taal)ontwikkelingsstimulering van hun kind(eren)..  Bijzonderheden / voorwaarden:

  VVE & O is een activiteit van SWW  Uitvoerende organisatie:

  Voor meer informatie:

  http://www.swwh.nl/pagina/jeugd-en-jongeren/

  De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

  SWW Hoogeveen
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 278855
  E-mail: info@swwh.nl


  Omzien Naar Elkaar

  Wij helpen mensen die door samenloop van omstandigheden op zich zelf teruggeworpen zijn, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of hen te helpen. Wij bieden een luisterend oor en nemen de tijd voor het realiseren van een vertrouwensrelatie om mensen van daaruit te begeleiden naar professionele instanties.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Sociaal maatschappelijke ondersteuning. Na inventarisatie hulpvraag formuleren en al dan niet in samenwerking met professionele instanties het leven van de client proberen weer op de rit te krijgen. Praktische ondersteuning (inrichting huis, hulp klussendienst, bemiddeling voedsel- en kledingbank). Inkomensondersteuning met betrekking tot verwijzing en/of begeleiding naar professionele en vrijwillige instanties voor lokale en landelijke regelingen.  Verplichtingen:

  Er zijn geen verplichtingen. Men maakt zelf de keuze en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een client om hem/haar mogelijkheden te bieden en te begeleiden.
  (Jonge) ouders met vragen

  Samen stil staan met andere ouders, hoe ben ik met de opvoeding van onze kinderen bezig. Wat gaat er goed en wat kunnen we versterken.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Bemoedigen en leren

  Ook nieuwkomers kunnen hier terecht  Verplichtingen:

  openstaan voor nieuwe ideeën qua opvoeding
  Jeugdsportfonds

  Het Jeugdsportfonds Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met
  18 jaar, woonachtig in de provincie Drenthe, die om financiële redenen geen lid kunnen worden
  van een sportvereniging.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Wie doet de aanmelding?
  Een beroep op het Jeugdsportfonds Drenthe kan uitsluitend worden gedaan door een
  intermediair; een persoon die als professional betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of
  scholing van de jongere. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: de medewerkers van een consultatiebureau,
  de leerkracht, de schoolarts, de (jeugd)hulpverlener of de maatschappelijk werker van een
  welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie. Omdat er een groot tekort is aan intermediairs, willen
  we graag een beroep op u doen! Meldt u aan via www.jeugdsportfonds.nl
  Voor meer informatie kunt contact opnemen met Jeugdsportfonds Drenthe, drenthe@jeugdsportfondsdrenthe.nl  Verplichtingen:

  Spelregels
  Een aanvraag indienen kan uitsluitend, via de website, door de intermediair. Ouder(s) en kinderen/jongeren
  kunnen géén aanvraag indien!
  Het Jeugdsportfonds Drenthe keert uit indien ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering
  op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput.
  De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie
  over de financiële situatie van de ouder(s) en/of verzorgers. Zonder financiële motivatie wordt de
  aanvraag niet behandeld.
  De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal € 225 per jaar.
  Het Jeugdsportfonds Drenthe keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s), maar
  rechtstreeks aan de sportvereniging
  Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
  Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van
  de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.
  De intermediair ziet er op toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de
  activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Hij/zij verstrekt
  minimaal 1 x per half jaar aan de consulent een overzicht van de stand van zaken.  Uitvoerende organisatie:

  Jeugdsportfonds Drenthe
  Kledingbank

  De Kledingbank is bedoeld als NOODHULP voor mensen die financieel echt niet rond kunnen komen. Dit word getoetst door de hulpinstanties .  Bijzonderheden / voorwaarden:

  De Kledingbank Drenthe werkt met een netwerk van erkende hulpverleners de zgn. doorverwijzers. Om in aanmerking te komen voor kleding dient u cliënt te zijn bij een van deze doorverwijzers. Op de website van de Kledingbank is aangegeven welke instanties mogen doorverwijzen. Deze organisaties en instanties leggen vervolgens contact tussen u als cliënt en de Kledingbank.

  Via de Kledingbank kunt u ook gebruik maken van de Speelgoedbank. De speelgoedbank is voor elk kind van 0-12 jaar van de klanten van de kledingbank.
  Leergeld Hoogeveen

  Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes normaal zijn. Zij staan letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Stichting Leergeld Hoogeveen richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. Mensen kunnen bij ons een aanvraag doen voor hun kinderen. Bijvoorbeeld voor schoolspullen,werkweek, een computer, tweedehands fiets of andere zaken die nodig zijn om het kind mee te laten doen in de samenleving.  Verplichtingen:

  Na de aanvraag vindt een gesprek plaats. Het wordt verwacht dat inzicht wordt gegeven in de financiële omstandigheden van het gezin.
  Loket Geldzaken

  Het Loket Geldzaken biedt financieel administratieve hulpverlening door vrijwilligers. Voor inwoners van de gemeente Hoogeveen.

  Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Heeft u schulden en u weet niet meer hoe het verder moet? U bent welkom bij Loket Geldzaken voor advies en hulp.

  Wij geven informatie en advies en bieden praktische ondersteuning bij:

  - Lezen en uitleggen van brieven

  - Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget

  - Gemeentelijke regelingen, zoals minimaregeling, kwijtschelding etc.

  - DigiD

  - Belastingen (geen aangifte IB)

  - Aanvragen van pensioen of AOW

  - Helpen bij betalingsregelingen

  - Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  - Persoonsgebonden budget (PGB)

  - Contact met woningcorporaties, zorgverzekeraars etc.

  Vrijwilligers

  Loket Geldzaken werkt met vrijwilligers en kan deze hulp gratis aanbieden. Onze vrijwilligers beschikken over veel kennis op financieel administratief gebied. Zij weten wanneer zij u beter kunnen doorverwijzen naar specialisten, zoals naar Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Hoogeveen of naar andere maatschappelijke hulpverleners.

  Loket Geldzaken is bereikbaar

  Elke werkdag van 9.00 – 12.00 uur aan Het Haagje 119, Hoogeveen

  Elke woensdagochtend van 09.00-12.00 uur in Het Anker, Otto Zomerweg 1, Hollandscheveld

  U kunt zonder afspraak bij een van onze vrijwilligers terecht.

  Tel: 0528 745 619 (met voicemail indien bezet en buiten openingstijden)

  E-mail: info@loketgeldzaken.nl  Bijzonderheden / voorwaarden:

  voor meer informatie:

  https://stichtingloketgeldzaken.nl    Verplichtingen:

  Geen  Uitvoerende organisatie:

  Loket Geldzaken is een samenwerkingsverband van Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje Hoogeveen en Stichting Welzijnswerk Hoogeveen.
  Voedselbank

  De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen van armoede in deze regio helpen bestrijden. Wij gaan verspilling van voedsel tegen door dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De voedselbank kan dit doen door levensmiddelen in te zamelen bij producenten, distributeurs en lokale leveranciers. Daarnaast worden ook giften en opbrengsten uit sponsoracties omgezet in levensmiddelen.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  De toetsingscriteria om in aanmerking te komen zijn landelijk vastgesteld:

  • netto te besteden budget per maand voor voedsel en kleding is bepalend.
  • berekening Federatie van Voedselbanken in Nederland wordt gevolgd;
  • gerelateerd aan gegevens Nederlands Instituut voor Budget voorlichting (NIBUD
  • Bij het toekennen van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat een huishouden maandelijks over houdt voor voeding en kleding, dus nadat vaste lasten als huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.
  • Het basisbedrag per maand is € 130,- + € 85,- per persoon  Schulden

  Schulden hebben kan erg ingrijpend zijn. Rekeningen niet meer kunnen betalen of onvoldoende geld overhouden om van te leven kan leiden tot stress en gezondheidsklachten. Over schulden praten we in Nederland niet gemakkelijk. Er ligt een taboe op. Daarom durven veel mensen met (beginnende) schulden vaak niet om hulp te vragen. Misschien begrijpelijk, maar niet verstandig.

  Hoe helpen we bij schulden? Als je schulden hebt, helpt het niet als iemand je geld geeft. Wat je dan nodig hebt is goede hulp. Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Hoe helpen we: 

  • Al je inkomsten, uitgaven, schulden en betalingsachterstanden worden op een rij. Daarna ga je samen aan het werk voor de oplossing.

  • Je leert hoe je uitgaven kunt plannen en een administratie bijhouden.

  • Als je inkomsten of uitgaven door omstandigheden veranderen, word je geholpen om een aangepast budget te maken. Wacht niet tot je in het rood staat!

  • Je staat er niet alleen voor!  Verplichtingen:

  Er zijn geen kosten en geen voorwaarden aan de hulp..
  Depressie

  Heb je klachten van depressieve aard en wil je daar zo goed mogelijk mee omgaan dan is aansluiting bij een lotgenotengroep misschien wel iets voor jou. Hoop, uitwisseling, herkenning, ervaringen, tips, steun, stimulans en herstel staan centraal in de lotgenotengroep voor mensen met depressieve klachten. Dit is uitdrukkelijk niet hetzelfde als een therapiegroep of een behandelprogramma. Een lotgenotengroep kan naast een behandeling, of geheel op zichzelf staand, een belangrijke rol spelen en deelnemers tijdens het delen van hun levensloop ondersteunen.


  Burenhulp

  Burenhulp is bedoeld voor mensen die door hun leeftijd of door (tijdelijke) omstandigheden niet meer goed in staat zijn deze activiteiten alleen te ondernemen.

  De inzet is vrijwillig. Onkosten die gemaakt worden zijn voor rekening van de aanvrager.

  Wilt u bijv. hulp bij:

  • eens met u mee gaat naar de stad om bijvoorbeeld schoenen of een jurk te kopen;
  • samen met u de boodschappen voor uw verjaardag in huis haalt;
  • een boswandeling of een fietstochtje met u wil maken….veel leuker samen, dan steeds alleen;
  • in de lekkende keukenkraan een leertje plaatst;
  • andere kleine klusjes in uw huis doet;
  • u wat tips geeft voor het gebruik van de computer;
  • zo nu en dan, op die lange winteravonden, bij u een potje komt schaken of dammen;
  • de struik die in de weg staat er uit haalt;
  • met u mee gaat naar een theatervoorstelling of film;
  • u naar de bibliotheek brengt;
  • de bladeren van het terras veegt, het pad mosvrij maakt, of de dakgoot schoon maakt.
  Uitvoerende organisatie:

  Info o.a. via onderstaande link:

  http://www.swwh.nl/pagina/burenhulpcentrales/
  Ouderen bezoek en ouderen activiteiten

  Deze activiteit is gericht op vriendschappelijk huisbezoek van een vrijwilliger aan een oudere deelnemer die nauwelijks een sociaal netwerk heeft en daardoor dreigt te vereenzamen. Het doel van het bezoek is om de oudere deelnemer te betrekken bij de samenleving door samen met de vrijwilliger een praatje maken, een kop koffie drinken, samen een boodschap  doen, een wandeling maken etc. En het biedt de deelnemer de gelegenheid om zijn/haar verhaal te doen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat vrijwilligers mee gaan naar het ziekenhuis, fysiotherapie, apotheek e.d. De vrijwilliger komt echt voor de deelnemer en niet voor verzorging of huishoudelijk werk. De vrijwilliger komt in beginsel één keer per veertien dagen. Indien een deelnemer vaker een bezoekje wil dan kan dat met de vrijwilliger besproken te worden.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Geen.  Verplichtingen:

  Geen.  Uitvoerende organisatie:

  Humanitas afdeling Zuid-Drenthe
  Kinderen in Armoede

  Waar loop je tegenaan als je élke maand krap zit? En als de warme maaltijd, nieuwe schoenen, een verjaardag van jezelf / van iemand anders, schoolgeld of een sportclub geen vanzelfsprekendheid zijn?


  Maaltijdvoorziening

  Goed en gezond eten is belangrijk. Om goed te kunnen leven, hebben we voedingsstoffen nodig: vitamines, eiwitten, mineralen en dergelijke.

  Wanneer het koken voor u problemen oplevert, kunnen wij ervoor zorgen dat u toch dagelijks een gezonde en smakelijke maaltijd krijgt. De maaltijd wordt dan bij u thuisbezorgd. En dit alles voor een redelijke prijs.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Aanmelden voor de maaltijdvoorziening

  Voor meer informatie of aanmelding voor de maaltijdvoorziening kunt u contact opnemen met het WMO-loket informele zorg.

  Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 13.00 uur, donderdags tot 17.00 uur.

  Bezoekadres:
  WMO-loket informele zorg (gemeente Hoogeveen)
  Dekkerplein 1
  7901 BZ Hoogeveen
  Leren Lezen en Schrijven

  U wilt leren Lezen....

  U wilt leren Schrijven......

  Iedereen met een taalvraag kan langs komen. U wilt graag informatie of advies krijgen over het oefenen met een taalvrijwilliger, over taalcursussen of over programma's op de computer waarmee u zelf aan de slag kunt.


  Kwijtschelding Gemeentelijke belasting

  Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente beoordeelt dan of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

  Kwijtschelding van waterschapsbelasting moet sinds januari 2020 apart worden aangevraagd bij GBLT in Zwolle.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Aanvraag formulier bij gemeente
  Jeugdwerk Nederland

  Jeugdwerk Nederland richt zich op kinderen, jongeren en jong volwassenen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het gaat in veel gevallen om jongeren met een stoornis in het autismespectrum: ADHD, ADD, ODD, MCDD, Asperger, klassiek autisme, een angststoornis of hechtingsproblemen. Een tweede doelgroep zijn jongeren met verslavingsproblemen. Dan gaat het niet alleen om verslaving aan alcohol of drugs, maar ook die aan gokken of gaming. Ook licht verstandelijk gehandicapte jongeren kunnen bij Jeugdwerk Nederland terecht.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Jeugdwerk Nederland kan al vanaf een leeftijd van 16 jaar met kinderen en jongeren aan de slag. Wel verschilt de begeleiding per leeftijdscategorie. De jongste cliënten verblijven meestal in de eigen thuissituatie en worden ambulant begeleid. Vanaf een leeftijd van 18 jaar ligt de stap naar opvang met 24-uurs zorg voor de hand. Daarvoor zijn diverse opvanglocaties in heel Nederland, voorhanden. Doelstelling is het vergroten van de zelfredzaamheid.

  De aangeboden hulpverlening van de Jeugdwerk Nederland wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet, WLZ, WMO en Zorgverzekeringwet. Momenteel is dit alleen nog mogelijk door middel van een persoonsgebonden Budget (PGB).

  Het aanmelden van jongeren bij Jeugdwerk Nederland kan op verschillende manieren. In veel gevallen wordt het initiatief genomen door hulpverleners of anderen die heel dicht bij de jongeren staan: ambulante begeleiders, instellingen en jeugdwerkers. Ook kunnen ouders de stap zetten naar Jeugdwerk Nederland. Over het algemeen beschikken cliënten al over een indicatie vanuit de Jeugdwet, WLZ, WMO en Zorgverzekeringswet.
  Inrichting huis en voedsel en kleding

  Onze vrijwilligers proberen cliënten te helpen bij de inrichting van hun huis als ze werkelijk niets hebben. Er wordt gekeken naar stoffering en meubels, bedden, matrassen, linnengoed, koelkast, wasmachine, gasstel etc. veelal wordt er gezocht bij kringloopwinkels of op marktplaats. Een klussendienst verleent hulp bij schilderwerk, behangen, vloerbedekking leggen en het ophangen van spullen. Een enkele keer krijgen we iets uit inboedels.Als het budget zeer krap is wordt er bemiddeld via de Voedselbank voor een pakket, eventueel wordt dat aangevuld met andere noodzakelijke behoeften. Ook een inschrijving voor de Kledingbank wordt, indien nodig, gedaan.

  Gezinnen met kinderen krijgen voorrang.

  Door het goede contact met andere hulpverlenende instanties, zoals Promens Care, Werkpro, SWW en klussendiensten worden vele klussen geklaard.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Van de cliënt wordt een actieve betrokkenheid gevraagd bij deze diensten.
  Allereerst wordt gekeken wat de cliënt zelf kan bekostigen of vanuit eigen netwerken kan krijgen. Zo nodig vult Stichting One aan.

  De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

  Stichting de Reddende Engel
  Tel: 06-19625768
  E-mail: stichtingdereddendeengel@gmail.com
  Stichting One
  Tel: 06 52245740
  E-mail: stichtingone@gmail.com
  Diaconaal Platform Hoogeveen
  De Wezeboom 5
  Tel: 0528 275795
  E-mail: info@diaconaalplatformhoogeveen.nl
  Humanitas Zuid-Drenthe
  Tel: 0528 277992
  E-mail: zuid-drenthe@humanitas.nl
  Inloopuur
  Schutstraat 40
  Kledingbank Drenthe
  Fabrieksweg 2A
  Tel: 06- 48570851
  E-mail: info@kledingbankdrenthe.nl
  Kringloopwinkel Het Goed
  Kanaalweg 2
  Tel: 0528 - 234040
  Leger des Heils Korps Hoogeveen
  Schutstraat 40
  Tel: 0528 265441
  E-mail: korps.hoogeveen@legerdesheils.nl
  Loket Geldzaken
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 745619
  E-mail: info@loketgeldzaken.nl
  Cosis
  Duymaer van Twistweg 1
  Tel: 088-8789505
  SamSam (via WMO team Hoogeveen/De Wolden)
  Dekkerplein 1
  Tel: 14 0528
  E-mail: vrijwilligers@samsamhoogeveen.nl
  SchuldHulpMaatje
  Zuides 22
  Tel: 06 39579553
  E-mail: coordinator@schuldhulpmaatjehoogeveen.nl
  Speel-O-Theek Hoogeveen
  De Ploeger 1
  Tel: 06 81629058
  E-mail: secretariaat@speelotheekhoogeveen.nl
  Speelgoedbank
  Griendtsveenweg 81
  Tel: 06 – 13 84 61 60
  E-mail: info@speelgoedbankrobinhood.nl
  Stichting Jarige Job
  Van Nelleweg 1
  Tel: 010 – 737 03 48
  E-mail: info@stichtingjarigejob.nl
  SWW Hoogeveen
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 278855
  E-mail: info@swwh.nl
  Voedselbank
  Franklinstraat 1C
  Tel: 06 15 47 62 78
  E-mail: voedselbankhoogeveen@hotmail.com
  WerkPro
  Kanaalweg 5
  Tel: 0528 280 070
  E-mail: info@werkpro.nl
  Dorcas
  Het Haagje 142
  Tel: 0528-230655


  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

  Voor mensen die niet meer kunnen werken en weinig kans hebben op herstel.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Geldt voor mensen die een loonverlies van tenminste 80% hebben.
  Heffingskorting

  Zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekering.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Er zijn verschillende heffingskortingen met de daaraan gebonden voorwaarden::

  Algemene heffingskorting (afhankelijk van hoogte inkomen)

  inkomensafhankelijke combinatiekorting (u hebt een kind thuis  die jonger is dan 12 jaar)

  Ouderenkorting (AOW gerechtigd en daarnaast afhankelijk van inkomen)

  Jonggehandicaptenkorting (uitkering volgens WIA of Wajong)

  Arbeidskorting (Inkomen uit arbeid krijgen en tevens afhankelijk van hoogte inkomen)
  Geldzaken of administratie bijhouden

  Vrijwilligers helpen u met het op orde brengen en houden van uw (financiële) administratie. De vrijwilliger helpt u verder bij het:
  - ordenen van uw administratie,
  - in kaart brengen van inkomsten en uitgaven,
  - opstellen van een 12 maandsbudget,
  - meer grip krijgen op uw geld en uitgaven,
  - schrijven van 'lastige' brieven naar instanties
  - invullen van formulieren zoals aanvragen van bijv. zorg- of huurtoeslag of kwijtscheldingen,
  - het zoeken naar een oplossing bij (problematische) schulden
  - enzovoorts.,  Bijzonderheden / voorwaarden:

  U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën en maakt zelf keuzes. Ons uitgangspunt is dat u na verloop van tijd zelf weer uw administratie kunt gaan voeren. Als dat niet lukt, dan zoeken we andere ondersteuning. Er zijn geen kosten aan verbonden.
  Activiteitenfonds gemeente Hoogeveen

  Het activiteitenfonds geeft een tegemoetkoming voor deelname aan activiteiten op maatschappelijk , cultureel en sportief gebied. De tegemoetkoming bedraagt €85,00 per gezinslid per jaar.  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Het fonds is bedoeld voor mensen die langdurig een inkomen hebben dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm.  Verplichtingen:

  Geen  Uitvoerende organisatie:

  Gemeente Hoogeveen
  Nationaal Fonds Kinderhulp
  • Wat is jouw geluksmoment uit je jeugd?

  Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op een geluksmoment. Bijvoorbeeld je eerste spijkerbroek, met je ouders op vakantie naar de Veluwe of een nieuwe fiets om eindelijk met je klasgenootjes mee naar school te gaan. Helaas is dit niet voor alle kinderen zo vanzelfsprekend. 1 op de 8 kinderen groeit in ons land op in armoede, en dat vinden wij onacceptabel!  Bijzonderheden / voorwaarden:

  Wat kinderhulp doet:

  • Ontwikkeling (opleiding, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal )
  • Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, broertje(s)-zusje(s) ofwel ‘Brusjesdagen’, pleeggezindagen)
  • Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
  • Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

  e-mail adres activiteit: https://kinderhulp.nl/contact/

  website activiteit: https://kinderhulp.nl/contact/   Uitvoerende organisatie:

  Kinderhulp helpt ongeveer 100.000 kinderen per jaar, dankzij alle fantastische mensen die ons ondersteunen. Dat die hulp hard nodig is blijkt wel uit de laatste armoedecijfers: 1 op de 8 kinderen groeit in ons land op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Vaak kunnen ze ook nergens meer aankloppen voor hulp. Deze kinderen wonen thuis, op een leefgroep of in een gezinshuis en worden bijgestaan door maatschappelijke organisaties. Wij ondersteunen ze met simpele dingen zoals sport, een dagje uit, opleiding of een cadeautje van Sinterklaas. Omdat ook zij geluk en een mooie toekomst verdienen!
  Voor Nationaal Fonds Kinderhulp kun je contact opnemen met:  Website: https://kinderhulp.nl/ 
  De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

  Loket Geldzaken
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 745619
  E-mail: info@loketgeldzaken.nl
  SWW Hoogeveen
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 278855
  E-mail: info@swwh.nl


  Samen Eten

  Wanneer u het gezellig vindt af en toe samen met anderen te eten, dan kan dit in een Sociaal Restaurant. Verspreid over de gemeente eten groepen ouderen (maar ook jongere mensen) samen in een buurt- of dorpshuis of in de ontmoetingsruimte van een wooncomplex.

  Wanneer u geïnteresseerd bent om mee te eten of wanneer u in uw eigen omgeving zo’n eetgroep/sociaal restaurant wilt starten, informeert u dan bij de afdeling informele zorg en welzijn wmo team.


  Voor Samen Eten kun je contact opnemen met:  Telefoonnummer: 0528-278855  
  E-mail: informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl  
  Website: https://www.swwh.nl/files/bestanden/SociaalRestaurants2018.pdf 
  De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

  SWW Hoogeveen
  Het Haagje 119
  Tel: 0528 278855
  E-mail: info@swwh.nl


  Cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg (WLZ)

  Wanneer u een indicatie voor langdurige zorg heeft, kunt u voor onafhankelijke ondersteuning bij SWW terecht voor:

  •Informatie en advies

  •Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan

  •Ondersteuning bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en passende langdurige zorg

  •Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan

  •Bemiddeling als de zorgaanbieder de zorg niet conform verwachting en afspraken levert

   •Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

  •Ondersteuning bij herindicatie
  --111-
  Chat offline