Bemiddeling bij burenruzie

Buurtbemiddeling

Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun verschil van mening met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.
Telefoonnummer: 0528-278855 
3e telefoonnummer: 06-10928135 
E-mail: buurtbemiddeling@swwh.nl
Website: www.swwh.nl/pagina/buurtbemiddeling/

Bijzonderheden:

De voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat de partijen vrijwillig deelnemen, dat ze de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om hun problemen op te lossen.
Buurtbemiddeling kan wél ingeschakeld worden bij:

  • ergernissen, conflicten en ruzies tussen buren en buurtgenoten
  • individuele klachten

Maar niet bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, crisissituaties of conflicten binnen één familie. Daar zijn andere hulpinstanties voor.