Sociale Verzekering Bank (SVB)

De uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.
Telefoonnummer: 050-3169010 
Website: svb.nl


Sociale Verzekering Bank (SVB) biedt 3 ondersteuningen aan.


Algemene nabestaandewet (ANW)

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen). 

ANW in het kort

Is uw partner of ex-partner overleden? En voldoet u aan de voorwaarden van de Algemene nabestaandenwet (Anw)? Dan kunt u een Anw- uitkering krijgen. 

Voldoet een wees aan de voorwaarden van de Anw? Dan kan de wees een wezen uitkering krijgen. Bijzonderheden / voorwaarden:

U krijgt een nabestaandenuitkering Anw als:

uw partner is overleden:

Heeft u nog niet de AOW- leeftijd? Dan krijgt u een Anw- uitkering als u op de dag van het overlijden van uw partner: als u voor een kind zorgt dat jonger is ddan 18 en bij u thuis woont of: minimaal 45% arbeidsongeschikt bent.

De Anw-  uitkering stopt als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. 

Mijn ex partner is overleden:

Heeft u nog niet de AOW leeftijd? Dan kunt u een Anw- uitkering krijgen als u op de dag van overlijden van uw ex partner: een kind verzorgt dat jonger is dan 18 en bij u thuis woont of minimaal 45 % arbeidsongeschikt ? Let op gelden nog wel extra voorwaarden

Beide ouders zijn overleden:

Heeft een kind beide ouders verloren? Dan kan een kind een wezen uitkering krijgen.  Een kink kan een uitkering krijgen als de ouder die het laatst is overleden, verzekerd was voor de Anw. Een ouder was meestal verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte. Voor een kind van 16 jaar of ouder gelden extra voorwaarden. De Wezen uitkering stopt altijd met 21 jaar.  
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

Een financiële bijdrage voor de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen tot 18 jaar.

De Algemene Kinderbijslag Wet (AKW) regelt een financiële tegemoetkoming voor mensen die kinderen verzorgen en opvoeden. De AKW is een volksverzekering en wordt uitgevoerd door Sociale verzekeringsbank (SVB).Bijzonderheden / voorwaarden:

- Leeftijd tot 18 jaar - Inwonend - Mate van onderhoud door ouders - Niet inkomensafhankelijk

ER ZIJN SPECIALE REGELS VOOR ALS: - U zorgt voor een ander kind. - Het kind niet thuis woont. - Het kind in het buitenland woont.

Voor 16-17 jarigen krijgt u kinderbijslag als uw kind: Met een stage, bijbaan, of werk tijdens de opleiding niet te veel verdient. - Een opleiding volgt waarmee een startkwalificatie wordt gehaald. - Is vrijgesteld van het halen van een startkwalificatie. - Een startkwalificatie heeft gehaald en daarna dagonderwijs volgt, werkeloos is geworden of door ziekte of handicap geen opleiding meer kan volgen.Verplichtingen:

Wijzigingen in de normen doorgeven.
Algemene nabestaandewet ( Wezenuitkering )

Een kind heeft geen ouders meer? Dan is het kind een wees. Voldoet de wees aan alle voorwaarden? Dan kan hij of zij een wezen uitkering krijgen. Het maakt niet uit of het een eigen kind of stiefkind is van de overleden ouders. 

Wat zijn de voorwaarden voor een wezen uitkering

Een wees krijgt alleen een wezen uitkering als de ouder die het laatst is overleden, verzekerd was voor de Algemene nabestaandenwet (ANW). Een ouder was meestal verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte.  

Kinderen tot 16 jaar hebben geen extra voorwaarden. Dit veranderd als de wees 16 jaar word. De wezen uitkering stopt altijd met 21 jaar. Bijzonderheden / voorwaarden:

Voorwaarden:

Wezen van 16 of 17 jaar moeten: - Overdag op school zitten en bezig zijn met het behalen van een startkwalificatie, of - zijn vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie, of - na het behalen van een startkwalificatie nog volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 18 tot 21 jaar moeten: - volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 16 tot 21 jaar die voor het huishouden zorgen, als: - ze ongehuwd zijn, niet samenwonen en meer dan de helft van de tijd besteden aan het verzorgen van het huishouden, en - er in dat huishouden nog een ander kind woont met een wezen uitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en - de wees die voor het huishouden zorgt, een startkwalificatie heeft behaald, of is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie.