Sociale Verzekering Bank (SVB)

De uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.
Website: www.svb.nl/int/nl/index.jsp


Sociale Verzekering Bank (SVB) biedt 4 ondersteuningen aan.


Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW.Bijzonderheden / voorwaarden:

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u van ons een brief dat u AOW kunt aanvragenUitvoerende organisatie:

Sociale Verzekerings Bank (SVB)
Voor Algemene Ouderdoms Wet (AOW) kun je contact opnemen met:Website: https://www.svb.nl/int/nl/aow/ 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Sociale Verzekering Bank (SVB)
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Algemene nabestaandewet (ANW)

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen). De SVB betaalt de bijdrage uit.Bijzonderheden / voorwaarden:

U krijgt een nabestaandenuitkering Anw als:

  • uw partner in Nederland woonde of werkte, én
  • u nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
  • u op de dag van overlijden van uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
    • u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar
    • u bent minimaal 45% arbeidsongeschikt

Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde met uw overleden partner.
Voor Algemene nabestaandewet (ANW) kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 050 - 316 90 03 
Website: https://www.svb.nl/int/nl/index.jsp 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Sociale Verzekering Bank (SVB)


Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

Een financiële bijdrage voor de kosten van het opvoeden en onderhouden van kinderen tot 18 jaar.Bijzonderheden / voorwaarden:

- Leeftijd tot 18 jaar - Inwonend - Mate van onderhoud door ouders - Niet inkomensafhankelijk

ER ZIJN SPECIALE REGELS VOOR ALS: - U zorgt voor een ander kind. - Het kind niet thuis woont. - Het kind in het buitenland woont.

Voor 16-17 jarigen krijgt u kinderbijslag als uw kind: Met een stage, bijbaan, of werk tijdens de opleiding niet te veel verdient. - Een opleiding volgt waarmee een startkwalificatie wordt gehaald. - Is vrijgesteld van het halen van een startkwalificatie. - Een startkwalificatie heeft gehaald en daarna dagonderwijs volgt, werkeloos is geworden of door ziekte of handicap geen opleiding meer kan volgen.Verplichtingen:

Wijzigingen in de normen doorgeven.
Voor Algemene Kinderbijslagwet (AKW) kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 0570 - 506 000 
Website: www.svb.nl 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Sociale Verzekering Bank (SVB)


Algemene nabestaandewet ( Wezenuitkering )

Kinderen tot 16 jaar kunnen een wezenuitkering Anw krijgen als ze geen ouders meer hebben.

Wezen van 16 tot 21 jaar kunnen soms ook een wezenuitkering Anw krijgen. Daarvoor moeten ze aan extra voorwaarden voldoen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Kinderen kunnen een wezenuitkering Anw krijgen als beide ouders zijn overleden. Het maakt niet uit of het kind een eigen kind is of een geadopteerd kind.

Voorwaarden voor wezen van 16 tot 21 jaar Wezen van 16 tot 21 jaar krijgen soms een wezenuitkering. Er zijn wel extra voorwaarden.

Wezen van 16 of 17 jaar moeten: - Overdag op school zitten en bezig zijn met het behalen van een startkwalificatie, of - zijn vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie, of - na het behalen van een startkwalificatie nog volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 18 tot 21 jaar moeten: - volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 16 tot 21 jaar die voor het huishouden zorgen, als: - ze ongehuwd zijn, niet samenwonen en meer dan de helft van de tijd besteden aan het verzorgen van het huishouden, en - er in dat huishouden nog een ander kind woont met een wezenuitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en - de wees die voor het huishouden zorgt, een startkwalificatie heeft behaald, of is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie.
Voor Algemene nabestaandewet ( Wezenuitkering ) kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 050 - 316 90 03 
Website: https://www.svb.nl/int/nl/index.jsp 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Sociale Verzekering Bank (SVB)