Senioren Platform Hoogeveen





Het Senioren Platform is een platform dat de belangen van alle ouderen in Hoogeveen bewaakt en contacten onderhoudt met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente.
Het Senioren Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het ouderenbeleid. Belangrijke onderwerpen zijn wonen, zorg, welzijn, de WMO, minimabeleid en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.




Telefoonnummer: 0528-236328 
E-mail: info@seniorenplatformhoogeveen.nl
Website: www.seniorenplatformhoogeveen.nl






Helaas we hebben geen activiteiten voor je gevonden