Stichting Leergeld Hoogeveen

Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
Schoolkosten en andere kosten? Leergeld helpt!

Wanneer je als kind opgroeit in een gezin met weinig geld, dan kun je niet altijd gemakkelijk aan alles meedoen. Dat is jammer en niet terecht want alle kinderen horen erbij. De Stichting Leergeld Hoogeveen zorgt ervoor dat deze kinderen toch mee kunnen doen. Voor kinderen van 4 tot 18 kunnen ouders bij Leergeld aankloppen. Het inkomen van de ouders wordt door vrijwilligers van Leergeld gecheckt. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstand. Ook mensen die in de schuldsanering zitten, kunnen bij Leergeld terecht. De Stichting Leergeld Hoogeveen is er voor alle kinderen uit de gemeente Hoogeveen. Zitten kinderen op het Voortgezet onderwijs dan kan het volgende worden aangevraagd:

  • een fiets in bruikleen
  • een schoolspullenpasje
  • een sportspullenpasje
  • bijdrage kosten laptop
  • werkweek

Voor kinderen op de Basisschool kan worden aangevraagd:

  • een fiets in bruikleen
  • abonnement Squla (spelenderwijs leren)
  • voor kinderen in groep 7 en 8 indien nodig een refurbished laptop en/of mobieltje
  • schoolreisjes wel, de vrijwillige bijdrage vergoeden wij nietTelefoonnummer: 0625101765. 
E-mail: info@stichtingleergeldhoogeveen.nl
Website: www.leergeld.nl/hoogeveen

Bijzonderheden:

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes normaal zijn. Zij staan letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Dankzij donaties en sponsoring kan Leergeld deze zaken voor kinderen regelen. Er wordt geen geld uitgekeerd, alles wordt in natura verstrekt.

Nu meedoen is straks meetellen.Stichting Leergeld Hoogeveen biedt 4 ondersteuningen aan.


Kinderfietsplan ANWB

Recht op een fiets

ANWB vindt dat elk kind recht heeft op een fiets. Mobiliteit, de wereld in vrijheid ontdekken, is juist in deze leeftijdsgroep een voorwaarde voor persoonlijke groei en sociale ontwikkeling. Onafhankelijk van de loopafstand van huis kan het kind keuzes maken die passen bij zijn talent of interesse. Dankzij een fiets kan het mogelijk naar de juiste school, kan het in vrijheid met anderen naar een speelpleintje en naar vriendjes gaan uit een andere buurt. Een verrijking dus.

Maatschappelijk betrokken

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en vanuit ons grote netwerk van 4 miljoen ANWB-leden, kan ANWB een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van deze kwetsbare groep. Daarbij werken we nauw samen met vrijwilligers, scholen en tal van partners. Een van hen is Nationaal Fonds Kinderhulp. Zij weten welke kinderen een fiets nodig hebben en wij zorgen voor een veilige fiets op maat.

Fietsland

Nederland is een fietsland. Voor kleine afstanden, onder 10 kilometer, doen we bijna alles op de fiets. 13,5 miljoen inwoners van 4 jaar en ouder (84% van de bevolking) bezitten één of meer fietsen. Daar zitten ook veel ongebruikte fietsen tussen.Voor het ANWB Kinderfietsenplan zamelen we gebruikte (kinder)fietsen in, knappen ze op en verspreiden ze via onze partners naar kinderen die onder de armoedegrens leven. Ook zij krijgen zo de kans de wereld te ontdekken.Bijzonderheden / voorwaarden:

Het ANWB Kinderfietsenplan zoekt samenwerking met professionals die werken bij een maatschappelijke organisaties met een ANBI-verklaring (of een buurt- of wijkteam via een gemeente) en zich inzetten voor kinderen in armoede. Zij weten immers welke kinderen in lage inkomensgezinnen leven en zich geen fiets kunnen veroorloven.

Hulpverleners bij een maatschappelijke organisatie met een ANBI-verklaring kunnen een kind bij onze vaste partner Nationaal Fonds Kinderhulp opgeven. Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich in voor kinderen die te maken krijgen met armoede. Het fonds honoreert aanvragen op het gebied van ontwikkeling, ontspanning en voor basale zaken. Een fiets valt onder die laatste categorie, vooral als een kind 3 kilometer of meer naar school moet lopen.

 Het ANWB Kinderfietsenplan doneert een veilige fiets aan kinderen vanaf 10 jaar.Verplichtingen:

Wilt u een fiets doneren? dat kan!

https://www.anwb.nl/over-anwb/... 

een fiets aanvragen kan via Stichting Leergeld.
Voor Kinderfietsplan ANWB kun je contact opnemen met:Website: https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Stichting Leergeld Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0625101765.
E-mail: info@stichtingleergeldhoogeveen.nl


Leergeld Hoogeveen

Schoolkosten en andere kosten? Leergeld helpt!

Wanneer je kind opgroeit in een gezin met weinig geld, dan kun je niet altijd gemakkelijk aan alles mee doen. Dat is jammer en niet terecht want alle kinderen horen erbij. 

De Stichting Leergeld Hoogeveen zorgt ervoor dat deze kinderen toch mee kunnen doen. 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet mee doen aan activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes normaal zijn. 

Zij staan letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen laten mee doen. 

Dankzij donaties en sponsoring kan Leergeld deze zaken voor kinderen regelen. Er wordt geen geld uitgekeerd, alles wordt in natura verstrekt. 

Nu meedoen is straks meetellen. Bijzonderheden / voorwaarden:

Stichting Leergeld Hoogeveen richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Het inkomen van de ouders wordt door vrijwilligers gecheckt. Het inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstand. Ook mensen die in de schuldsanering zitten, kunnen bij Leergeld terecht. De Stichting Leergeld Hoogeveen is er voor alle kinderen uit de gemeente Hoogeveen. 

Zitten de kinderen op het voortgezet onderwijs dan kan het volgende worden aangevraagd:  

- een fiets in bruikleen

- een schoolspullen pasje

- een sportspullen pasje

- bijdrage in de kosten van een laptop

- werk week

Voor kinderen op de basisschool kan worden aangevraagd:

- een fiets in bruikleen

- abonnement Squla (spelenderwijs leren)

- voor kinderen in groep 7 en 8 indien nodig een refurbished laptop en/of een mobieltje

- schoolreisje wel, de vrijwillige bijdrage wordt niet vergoedVerplichtingen:

Kinderen in Armoede

Waar loop je tegenaan als je élke maand krap zit? En als de warme maaltijd, nieuwe schoenen, een verjaardag van jezelf / van iemand anders, schoolgeld of een sportclub geen vanzelfsprekendheid zijn?

Uitvoerende organisatie:

Alle kinderen mogen meedoen?  https://www.leergeldhoogeveen....

bijstand aanvragen gemeente Hoogeveen https://www.hoogeveen.nl/laag-...
Voor Kinderen in Armoede kun je contact opnemen met:Website: https://www.leergeldhoogeveen.nl/ 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Stichting Jarige Job
Van Nelleweg 1
Tel: 010 – 737 03 48
E-mail: info@stichtingjarigejob.nl
De VoorzieningenWijzer
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: devoorzieningenwijzer@swwh.nl
Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Het Vergeten Kind
Joseph Haydnlaan 2a
Tel: 085 065 3450
E-mail: info@hetvergetenkind.nl
Jeugdeducatiefonds
Vlampijpstraat 78 78
E-mail: info@jeugdeducatiefonds.nl
Kinderhulp
Postbus 2130
Tel: 0570 61 18 99
E-mail: info@kinderhulp.nl
Kledingbank Drenthe
De Vos van Steenwijklaan 1 1
E-mail: info@kledingbankdrenthe.nl
Kringloopwinkel Het Goed
Kanaalweg 2
Tel: 0528 - 234040
Speel-O-Theek Hoogeveen
Boekenberghstraat 12
Tel: 06 129961613
E-mail: info@speelotheek.nl
Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe
Zuidhaege 2
Tel: 085 086 2866
E-mail: yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl
Stichting Leergeld Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0625101765.
E-mail: info@stichtingleergeldhoogeveen.nl
Stichting Het Mini Maatje
Wilhelminaplein 10
E-mail: info@hetminimaatje.nl
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl
Buurtgezinnen Hoogeveen
Hof 11
E-mail: ilona@buurtgezinnen.nl
Stichting de Reddende Engel
Tel: 06-19625768
E-mail: stichtingdereddendeengel@gmail.com
Dorcas
Het Haagje 142
Tel: 0528-230655
E-mail: dorcaswinkelhoogeveen@dorcas.nl


Tegemoetkoming kosten van kinderen voor activiteiten op maatsch., sportief of cultureel gebied


Bijzonderheden / voorwaarden:

Voor inkomens tot 110% van de bijstandsnorm