Stichting Administratievoormekaar

Zuides 22
7963 CR 7963 CR Ruinen
De stichting Administratievoormekaar is een vrijwilligersorganisatie, die mensen met een beperking voor langere tijd ondersteunt bij het beheren van hun post en financiële administratie. Het zijn mensen met een licht verstandelijke beperking, een vorm van autisme, of een psychiatrische stoornis, al dan niet aangeboren. In samenwerking met ambulante thuiszorgaanbieders is deze ondersteuning opgezet en uitgewerkt.
Telefoonnummer: -- 
E-mail: info@administratievoormekaar.nl
Website: www.administratievoormekaar.nl

Bijzonderheden:

De ondersteuning is alleen bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking, een vorm van autisme of een psychiatrische stoornis, al dan niet aangeboren. Voorlopig is deze activiteit alleen bestemd voor klanten van De Trans en Icare.

Onze aanpak

De maatjes van AdministratieVoorMekaar worden toegerust met kennis van financiële- en administratieve ondersteuning en omgang met mensen met beperkingen. Elk maatje beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Hoogeveners met een beperking die om hulp vragen, worden bijgestaan met raad en daad. De vrijwilligers zijn als een "maatje" voor hen. Het werk van de vrijwilligers is aanvullend aan dat van de thuiszorg- professionals.

De Stichting zorgt voor afstemming met sociale partners in Hoogeveen, zodat de vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd en kwaliteit wordt gewaarborgd.Stichting Administratievoormekaar biedt 2 ondersteuningen aan.


Geldzaken of administratie bijhouden

Vrijwilligers helpen u met het op orde brengen en houden van uw (financiële) administratie. De vrijwilliger helpt u verder bij het:
- ordenen van uw administratie,
- in kaart brengen van inkomsten en uitgaven,
- opstellen van een 12 maandsbudget,
- meer grip krijgen op uw geld en uitgaven,
- schrijven van 'lastige' brieven naar instanties
- invullen van formulieren zoals aanvragen van bijv. zorg- of huurtoeslag of kwijtscheldingen,
- het zoeken naar een oplossing bij (problematische) schulden
- enzovoorts.,Bijzonderheden / voorwaarden:

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën en maakt zelf keuzes. Ons uitgangspunt is dat u na verloop van tijd zelf weer uw administratie kunt gaan voeren. Als dat niet lukt, dan zoeken we andere ondersteuning. Er zijn geen kosten aan verbonden.