Speel-O-Theek Hoogeveen

De Ploeger 1
7908 LL Hoogeveen
Uitlenen van (duurzaam) speelgoed aan kinderen (en volwassenen); met of zonder beperking. Maatschappelijke betrokkenheid door samenwerking met veel zorg-, onderwijs- en kinderopvangorganisaties.

De Speel-O-Theek kent (particuliere) jaarabonnementen (€ 32,50); kwartaal-abonnementen (€ 9,-) of knipkaarten (€ 3,50, eenmalig lenen om uit te proberen) Per keer mogen 3 stuks speelgoed en een puzzel worden geleend. Ook scholen, zorginstellingen en kinderopvang-organisaties kunnen abonnee worden. Een zgn. instellingsabonnement kost € 55,- per jaar, waarbij meer speelgoed mag worden geleend.
Telefoonnummer: 06 81629058 
2e telefoonnummer: 0528 231273 
E-mail: secretariaat@speelotheekhoogeveen.nl
Website: www.speelotheekhoogeveen.nl

Bijzonderheden:

Naast speelgoed (zowel voor binnen- als buiten spelen) heeft de Speel-O-Theek ook een 20-tal zgn. Thema-boxen in de uitleen, zoals de Tandarts, Ziekte, Scheiding, Overlijden, etc. Kinderen worden hiermee op een speelse manier (meer) vertrouwd gemaakt met soms moeilijk bespreekbare onderwerpen. De Speel-O-Theek heeft een ANBI-status (RSIN-nr. 816083009) De Speel-O-Theek is 4 dagdelen per week open (zie website).Speel-O-Theek Hoogeveen biedt 5 ondersteuningen aan.


Uitlenen van speelgoed

Er is wordt veel speelgoed aangeboden en elke keer is er weer wat nieuws. Toch wil je je kind blijven uitdagen en blijven stimuleren.

(Jonge) gezinnen hoeven niet voortdurend nieuw speelgoed te kopen, dat vaak na korte tijd wordt afgedankt. Door steeds ander speelgoed te lenen worden niet alleen kinderen maar ook volwassenen uitgedaagd en gestimuleerd in de ontwikkeling van hun fantasie, samenhorigheidsbesef en respect voor elkaar.


Kinderen in Armoede

Waar loop je tegenaan als je élke maand krap zit? En als de warme maaltijd, nieuwe schoenen, een verjaardag van jezelf / van iemand anders, schoolgeld of een sportclub geen vanzelfsprekendheid zijn?


Vrijwilligerswerk

Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving". Vrijwilligerswerk is niet verblijvend.


Voor Vrijwilligerswerk kun je contact opnemen met:Website: http://www.swwh.nl/pagina/vrijwilligers-hoogeveen/ 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

SWW Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl
Alzheimer Café
Van Goghlaan 7
Tel: 06 53375787
E-mail: petra.beugelink@nncz.nl
Buddies Nederland
Postbus 16
Tel: 030 – 236 37 77
E-mail: service@handicap.nl of ilse@handicap.nl
Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp
Dekkerplein 1
Tel: 140528
E-mail: informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl
De Noorderbrug
De Ploeger 1 1
Tel: 0528 266090
E-mail: info@noorderbrug.nl
De Zonnebloem
Tel: 0528 279996
E-mail: gjrijpma@kpnmail.nl
Historische Kring Hoogeveen
Schutstraat 167
Tel: 0528 - 236035
E-mail: info@historischekringhoogeveen.nl
Vrijwillgersvervoer
Tel: 0528 745615
E-mail: info@vrijwilligersvervoer.nl
Hospice Willem de Boer Huis Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
Tel: 0528 331652
E-mail: info@hospicehoogeveen.nl
Humanitas Zuid-Drenthe
Tel: 0528 277992
E-mail: zuid-drenthe@humanitas.nl
IVN afdeling Hoogeveen
Tel: 06-53340285
E-mail: hoogeveenivn@gmail.com
Kledingbank Drenthe
Fabrieksweg 2A
Tel: 06- 48570851
E-mail: info@kledingbankdrenthe.nl
Kringloopwinkel Het Goed
Kanaalweg 2
Tel: 0528 - 234040
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Maatjesproject
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: maatjesproject@swwh.nl
Noord Nederlandse Cooperatie van Zorgorganisaties (NNCZ)
Stephensonstraat 1 1
Tel: 0528 200200
E-mail: info@nncz.nl
SchuldHulpMaatje
Zuides 22
Tel: 06 39579553
E-mail: coordinator@schuldhulpmaatjehoogeveen.nl
Speel-O-Theek Hoogeveen
De Ploeger 1
Tel: 06 81629058
E-mail: secretariaat@speelotheekhoogeveen.nl
Speelgoedbank
Griendtsveenweg 81
Tel: 06 – 13 84 61 60
E-mail: info@speelgoedbankrobinhood.nl
Toon Hermans Huis Drenthe
Brinkstraat 5
Tel: 0528 820236
E-mail: info@toonhermanshuisdrenthe.nl
Voedselbank
Franklinstraat 1C
Tel: 06 15 47 62 78
E-mail: voedselbankhoogeveen@hotmail.com
Vrijwilligers Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@vrijwilligershoogeveen.nl
Vrijwilligers Terminale zorg Drenthe
Schoonloerstraat 12B
Tel: 06 53316283
E-mail: a.achterhof@vtzd.nl


KindpakketAls gevolg van extra bezuinigingen door de gemeente Hoogeveen is met ingang van heden het KINDPAKKET afgeschaft

Eén op de negen kinderen kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Het kindpakket geeft kinderen wel die mogelijkheid.

  • Speel- o-theek Hoogeveen
    U heeft de mogelijkheid om een jaarabonnement van de speel-o-theek aan te vragen. U kunt dan een jaar lang speelgoed lenen bij de speel-o-theek in Hoogeveen net zoals boeken bij de bibliotheek. Op deze manier heeft u altijd 'nieuw' speelgoed in huis voor uw kind(eren). Voor elke leeftijdscategorie en ontwikkelingsfase is er speelgoed aanwezig. U mag het speelgoed voor een maximum van 3 weken lenen.
  • 12-badenkaart zwembad De Dolfijn in Hoogeveen
    U kunt gebruik maken van een 12-baden kaart voor de Dolfijn. Op vertoon van deze kaart bij de kassa kan uw kind 12 keer zwemmen. Het is ook mogelijk als gezin gebruik te maken van deze kaart. Voorbeeld: Mocht uw gezin uit vier personen bestaan en u maakt gebruik van de badenkaart. Dan zullen nog acht bezoeken overblijven. Kortom, het totaal aantal personen die gaan zwemmen zullen in mindering worden gebracht op de kaart.
  • ID-Kaart
    Het is mogelijk een ID-kaart aan te vragen voor uw kind. Mocht uw kind naar het buitenland gaan, voor bijvoorbeeld een schoolreis, dan is een ID-kaart verplicht. Daarnaast heeft uw kind vanaf 14 jaar de verplichting zicht te kunnen legitimeren. Deze ID-kaart is 5 jaar geldig.
  • Fietsonderhoud 

  Het betreft jaarlijks onderhoud van fietsen van kinderenBijzonderheden / voorwaarden:

Als gevolg van extra bezuinigingen door de gemeente Hoogeveen is met ingang van heden het Kindpakket afgeschaft.

Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen, wonend in de gemeente, met ouders die een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van de gezinssituatie.
Inrichting huis en voedsel en kleding

Onze vrijwilligers proberen cliënten te helpen bij de inrichting van hun huis als ze werkelijk niets hebben. Er wordt gekeken naar stoffering en meubels, bedden, matrassen, linnengoed, koelkast, wasmachine, gasstel etc. veelal wordt er gezocht bij kringloopwinkels of op marktplaats. Een klussendienst verleent hulp bij schilderwerk, behangen, vloerbedekking leggen en het ophangen van spullen. Een enkele keer krijgen we iets uit inboedels.Als het budget zeer krap is wordt er bemiddeld via de Voedselbank voor een pakket, eventueel wordt dat aangevuld met andere noodzakelijke behoeften. Ook een inschrijving voor de Kledingbank wordt, indien nodig, gedaan.

Gezinnen met kinderen krijgen voorrang.

Door het goede contact met andere hulpverlenende instanties, zoals Promens Care, Werkpro, SWW en klussendiensten worden vele klussen geklaard.Bijzonderheden / voorwaarden:

Van de cliënt wordt een actieve betrokkenheid gevraagd bij deze diensten.
Allereerst wordt gekeken wat de cliënt zelf kan bekostigen of vanuit eigen netwerken kan krijgen. Zo nodig vult Stichting One aan.

De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Stichting de Reddende Engel
Tel: 06-19625768
E-mail: stichtingdereddendeengel@gmail.com
Stichting One
Tel: 06 52245740
E-mail: stichtingone@gmail.com
Diaconaal Platform Hoogeveen
De Wezeboom 5
Tel: 0528 275795
E-mail: info@diaconaalplatformhoogeveen.nl
Humanitas Zuid-Drenthe
Tel: 0528 277992
E-mail: zuid-drenthe@humanitas.nl
Inloopuur
Schutstraat 40
Kledingbank Drenthe
Fabrieksweg 2A
Tel: 06- 48570851
E-mail: info@kledingbankdrenthe.nl
Kringloopwinkel Het Goed
Kanaalweg 2
Tel: 0528 - 234040
Leger des Heils Korps Hoogeveen
Schutstraat 40
Tel: 0528 265441
E-mail: korps.hoogeveen@legerdesheils.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Cosis
Duymaer van Twistweg 1
Tel: 088-8789505
SamSam (via WMO team Hoogeveen/De Wolden)
Dekkerplein 1
Tel: 14 0528
E-mail: vrijwilligers@samsamhoogeveen.nl
SchuldHulpMaatje
Zuides 22
Tel: 06 39579553
E-mail: coordinator@schuldhulpmaatjehoogeveen.nl
Speel-O-Theek Hoogeveen
De Ploeger 1
Tel: 06 81629058
E-mail: secretariaat@speelotheekhoogeveen.nl
Speelgoedbank
Griendtsveenweg 81
Tel: 06 – 13 84 61 60
E-mail: info@speelgoedbankrobinhood.nl
Stichting Jarige Job
Van Nelleweg 1
Tel: 010 – 737 03 48
E-mail: info@stichtingjarigejob.nl
SWW Hoogeveen
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: info@swwh.nl
Voedselbank
Franklinstraat 1C
Tel: 06 15 47 62 78
E-mail: voedselbankhoogeveen@hotmail.com
WerkPro
Kanaalweg 5
Tel: 0528 280 070
E-mail: info@werkpro.nl
Dorcas
Het Haagje 142
Tel: 0528-230655
--111-
Chat offline