De Smederijen van Hoogeveen

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
De Smederijen van Hoogeveen

Hebt u een plan of idee voor uw wijk of buurt? Dan kunt u terecht bij De Smederijen. Dit zijn 5 organisaties die werken aan de verbetering van de leefomgeving: gemeente, politie, woningcorporaties Domesta en Woonconcept en Stichting Welzijnswerk. Als bewoner krijgt u de ruimte om zelf uw plannen te smeden en uit te voeren.

Waarom De Smederijen

De naam De Smederijen is gekozen omdat wij de bewoners de mogelijkheid willen bieden hun plannen zelf te ‘smeden’: bedenken, ontwikkelen en uitvoeren.

Uw idee inventariseren

Uw idee moet van toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid in uw straat, buurt, dorp of wijk en moet kunnen rekenen op draagvlak. Ook moet uw idee voldoen aan bepaalde voorwaarden. In uw eigen buurt, wijk of dorp kunt u een initiatiefgroep vormen om uw idee en ideeën van andere bewoners verder vorm te geven. Iedereen kan lid worden van de initiatiefgroep.
Telefoonnummer: 14-0528 
E-mail: info@desmederijenvanhoogeveen.nl
Website: www.desmederijenvanhoogeveen.nl

Bijzonderheden:

Vindt hier de Smederij in uw wijk/dorp  www.desmederijenvanhoo...Helaas we hebben geen activiteiten voor je gevonden