Plaatselijk belang Noordscheschut

Het Plaatselijk Belang Noordscheschut (PBN) is een vereniging die zich inzet voor de inwoners van het dorp Noordscheschut. De vereniging stelt zich geïnteresseerd en betrokken op naar alle zaken die van invloed zijn op de leefbaarheid in en om het dorp.

Het PBN volgt nauwgezet de ontwikkelingen die betrekking hebben op het dorp. Zij staat daarbij open voor informatie en concrete wensen vanuit het dorp. Daar waar nodig treedt de vereniging op als overlegorgaan bijvoorbeeld naar overheden en instanties.

Bijzondere aandacht heeft het PBN voor een duurzame, veilige woonomgeving en verkeersveiligheid voor jong en oud. Aandacht voor de faciliteiten en het onderhoud van de wegen, het groen en het in stand houden van de voorzieningen in het dorp.
E-mail: pbnoordscheschut@gmail.com
Website: www.noordscheschut.com

Bijzonderheden:

www.facebook.com/profi...Helaas we hebben geen activiteiten voor je gevonden