Phihezo

Beatrixlaan 32
7921 BW Zuidwolde
Het behartigen van belangen van mensen met een verstandelijke handicap/beperking op het gebied van sport, spel en recreatie in de ruimste zin van het woord. Het geven van voorlichting over, het stimuleren van/en het bevorderen van sport en sportbeoefening door en voor mensen met een verstandelijke handicap/beperking.

Dit verwezenlijken wij door het organiseren van activiteiten op het gebied van sport, spel en recreatie voor en door mensen met een verstandelijk handicap/beperking onder deskundige leiding. Het hiertoe aanvragen van subsidies, donaties en/of andere bijdragen overheidsinstanties, particulieren, bedrijven en/of andere organisaties. Al hetgeen overigens tot het doel bevorderlijk is of daarmee rechtstreek of zijdelings verband houdt.
E-mail: phihezo@hotmail.com
Website: www.phihezo.wordpress.com/


Phihezo biedt 1 ondersteuning aan.


Sport, spel en recreatie voor mensen met een verstandelijke handicap/beperking

Aanbod van sport en spel voor mensen met een verstandelijke beperking.


Voor Sport, spel en recreatie voor mensen met een verstandelijke handicap/beperking kun je contact opnemen met:E-mail: phihezo@hotmail.com  
Website: www.phihezo.wordpress.com/ 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Phihezo
Beatrixlaan 32
E-mail: phihezo@hotmail.com