Phihezo

De Lijster 6
7905 AG Hoogeveen
Het behartigen van belangen van mensen met een verstandelijke handicap/beperking op het gebied van sport, spel en recreatie in de ruimste zin van het woord. Het geven van voorlichting over, het stimuleren van/en het bevorderen van sport en sportbeoefening door en voor mensen met een verstandelijke handicap/beperking.

Dit verwezenlijken wij door het organiseren van activiteiten op het gebied van sport, spel en recreatie voor en door mensen met een verstandelijk handicap/beperking onder deskundige leiding. Het hiertoe aanvragen van subsidies, donaties en/of andere bijdragen overheidsinstanties, particulieren, bedrijven en/of andere organisaties. Al hetgeen overigens tot het doel bevorderlijk is of daarmee rechtstreek of zijdelings verband houdt.
E-mail: phihezo@hotmail.com
Website: www.phihezo.nl/


Helaas we hebben geen activiteiten voor je gevonden