Jeugdeducatiefonds

Postbus 22879
1100 DJ Amsterdam Zuidoost
JEUGD­EDUCATIE­FONDS

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten.

Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.

CONTACT

Stichting Jeugdeducatiefonds
Schipholweg 97
2316 XA Leiden
Telefoonnummer: 0618305708 
2e telefoonnummer: 0648105476 
E-mail: info@jeugdeducatiefonds.nl
Website: www.jeugdeducatiefonds.nl

Bijzonderheden:

Het Jeugdeducatiefonds richt zich op kinderen in het basisonderwijs, omdat het schooladvies leidend is bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs en daarmee van grote invloed op de loopbaan van kinderen.Jeugdeducatiefonds biedt 2 ondersteuningen aan.


Bijdrage individuele studietoeslag schoolgaande kinderen tot 18 jaar. aanvulling, kosten kinderen, u

Een bijdrage voor bijkomende studiekosten voor kinderen tot 18 jaar voor mensen met een minimaal inkomen.

Zorg & Welzijn: Formulier minimaregeling pdf bestand. DEZE ONDERSTEUNING IS IN HET KADER VAN DE BEZUINIGING BINNEN HOOGEVEEN VOORLOPIG GESTOPTBijzonderheden / voorwaarden:

- Het inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. - Het vermogen mag niet hoger zijn dan het vrij te laten bedrag.
Voor Bijdrage individuele studietoeslag schoolgaande kinderen tot 18 jaar. aanvulling, kosten kinderen, u kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 140528 
E-mail: info@hoogeveen 
Website: http://www.hoogeveen.nl/Direct_regelen/Formulieren 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Jeugdeducatiefonds
Postbus 22879
Tel: 0618305708
E-mail: info@jeugdeducatiefonds.nl


Kinderen in Armoede

Waar loop je tegenaan als je élke maand krap zit? En als de warme maaltijd, nieuwe schoenen, een verjaardag van jezelf / van iemand anders, schoolgeld of een sportclub geen vanzelfsprekendheid zijn?
--111-
Chat offline