Inloopuur

Schutstraat 40
7902 EK Hoogeveen
Inloopuur de Haven is een plek waar je terecht kunt met je vragen en problemen.

Iedere 1e en 3e maandag v/d maand van 19.00 uur tot 20.00 uur is er inloopuur in de ontmoetingswinkel van het Leger Des Heils, Schutstraat 40 Hoogeveen

Een gastheer of -vrouw ontvangt je graag met een kop koffie of thee.

In alle rust en privacy luistert hij of zij naar je verhaal en je vragen.
Samen met jou wordt gezocht naar een oplossing.
Of naar de beste manier om aan jouw probleem te werken.

Mag iedereen binnenlopen ?

Ja, iedereen, is welkom!
Je mag ook samen met iemand komen.
Loop gerust binnen als je:

Hulp zoekt, omdat:

 • je niet lekker in je vel zit
 • de rekeningen zich opstapelen
 • het in het gezin niet lekker loopt
 • je je leven anders wilt aanpakken
 • of...

Vragen hebt over

 • hoe je aan je schulden kunt werken
 • formulieren die je niet begrijpt
 • hoe je je financële adminnistratie op orde kunt brengen
 • hoe je in aanmerking komt voor een pakket van de voedselbank
 • mogelijkheden voor hulp voor je kind, je ouder of jezelf

Of

 • even wilt praten, omdat...
 • je niemand het met wie je echt kunt praten
 • je het even niet alleen redt
Bijzonderheden:

Er kan 24 uur per dag contact gelegd worden door een boodschap in te spreken op telefoonnummer 06-50980429,Inloopuur biedt 5 ondersteuningen aan.


Algemeen maatschappelijk werk

Het algemeen maatschappelijk werk biedt inwoners van Hoogeveen hulp bij problemen waar ze niet zelfstandig uit kunnen komen. Het maatschappelijk werk is een zogenaamde eerstelijns voorziening. Dat betekent dat het gratis toegankelijk is voor alle burgers, zonder selectie vooraf en zonder verwijsbriefje.

Maatschappelijk werk biedt u hulp bij het oplossen van uw problemen of biedt u een goed gesprek waarin de zaken weer helder worden gemaakt.

Hulp kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden.


Begeleiding naar hulpverlening

Thema: luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals, verwijzing naar professionele instanties.

Mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen.Bijzonderheden / voorwaarden:

De cliënt maakt zelf de keuzes en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een cliënt om hem/haar mogelijkheden te bieden, informatie en tips te geven en te begeleiden. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.Verplichtingen:

Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp.
Omzien Naar Elkaar

Wij helpen mensen die door samenloop van omstandigheden op zich zelf teruggeworpen zijn, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of hen te helpen. Wij bieden een luisterend oor en nemen de tijd voor het realiseren van een vertrouwensrelatie om mensen van daaruit te begeleiden naar professionele instanties.Bijzonderheden / voorwaarden:

Sociaal maatschappelijke ondersteuning. Na inventarisatie hulpvraag formuleren en al dan niet in samenwerking met professionele instanties het leven van de client proberen weer op de rit te krijgen. Praktische ondersteuning (inrichting huis, hulp klussendienst, bemiddeling voedsel- en kledingbank). Inkomensondersteuning met betrekking tot verwijzing en/of begeleiding naar professionele en vrijwillige instanties voor lokale en landelijke regelingen.Verplichtingen:

Er zijn geen verplichtingen. Men maakt zelf de keuze en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een client om hem/haar mogelijkheden te bieden en te begeleiden.
Inrichting huis en voedsel en kleding

Onze vrijwilligers proberen cliënten te helpen bij de inrichting van hun huis als ze werkelijk niets hebben. Er wordt gekeken naar stoffering en meubels, bedden, matrassen, linnengoed, koelkast, wasmachine, gasstel etc. veelal wordt er gezocht bij kringloopwinkels of op marktplaats. Een klussendienst verleent hulp bij schilderwerk, behangen, vloerbedekking leggen en het ophangen van spullen. Een enkele keer krijgen we iets uit inboedels.Als het budget zeer krap is wordt er bemiddeld via de Voedselbank voor een pakket, eventueel wordt dat aangevuld met andere noodzakelijke behoeften. Ook een inschrijving voor de Kledingbank wordt, indien nodig, gedaan.

Gezinnen met kinderen krijgen voorrang.

We hebben een goed contact met andere hulpverlenende instanties, zoals Promens Care, Werkpro, SWW ed.Bijzonderheden / voorwaarden:

Van de cliënt wordt een actieve betrokkenheid gevraagd bij deze diensten.
Allereerst wordt gekeken wat de cliënt zelf kan bekostigen of vanuit eigen netwerken kan krijgen. Zo nodig vult Stichting One aan.