Icare

Icare is een stichting en die staat voor het verlenen van zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Icare Verpleging en Verzorging

Ieder mens, jong en oud, wil graag alles uit het leven halen wat erin zit. Voldoening halen uit dagelijkse dingen en af en toe iets bijzonders mee maken. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar voor ouderen, mensen met een achterstandspositie of mensen met een beperking is dat niet zo gewoon. Icare doet er alles aan om de goede dingen van het leven voor iedereen bereikbaar te maken en bij te dragen aan het welbevinden van mensen. Uit liefde voor mensen. Dat is Icare.

Uit liefde voor mensen
Icare biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dagelijks zijn ruim 6.000 medewerkers actief om zorg te bieden op een manier die het best aansluit bij de individuele wensen van de klant, met als doel het welzijn en de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en mensen de eigen regie over hun leven zoveel mogelijk te laten behouden. Het diensten aanbod van Icare is veelzijdig. Van het helpen opstaan tot complexe verpleegkundige handelingen en van thuisbegeleiding van mensen om het dagelijks leven weer op de rit te krijgen, tot zorg aan dementerende ouderen thuis of in een beschermde woonomgeving. De verschillende verzorgings- en verpleeghuizen die bij de Icare organisatie horen zijn ook heel divers. Van kleinschalig wonen in een boerderij, een vegetarisch zorgcentrum, tot de allernieuwste kleinschalige woonvorm in een stadse omgeving.
Telefoonnummer: 0900 - 88 33  
E-mail: info@icare.nl
Website: www.icare.nl


Icare biedt 3 ondersteuningen aan.


24-uurs zorg

24-uurs zorg aan huis ontvangen is permanente zorg aan huis, dag en nacht. Naast persoonlijke verzorging of verpleging, ondersteunen professionele zorgverleners u bij allerlei huishoudelijke werkzaamheden of begeleiden u bij activiteiten van welzijn en ontspanning, die aansluiten bij uw wensen of interesses.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het inschakelen van 24-uurs zorg. Bijvoorbeeld wanneer u of uw naaste zelfstandig wil blijven wonen, maar permanente professionele ondersteuning nodig is. Of omdat u in afwachting bent van een opname in een verzorgings- of verpleeghuis, hospice of kleinschalige woonvorm. Ook komt het voor dat mensen die in hun laatste levensfase zijn, de wens hebben om thuis te sterven en hiervoor 24-uurs zorg ontvangen.


Personen alarmering

U woont zelfstandig en dat bevalt u prima. Maar toch… stel dat er wat gebeurt. U komt ongelukkig ten val of voelt zich plotseling onwel. Hoe kunt u iemand waarschuwen? Met een druk op de knop kunt u de verpleegkundige van de alarmcentrale inroepen en kan er iemand worden ingeschakeld als u hulp nodig hebt. Dat is een veilig gevoel.


Persoonlijke Verzorging en Verpleging

Wanneer u door ziekte of een ongeval verpleging nodig hebt, of wanneer u zo snel mogelijk na een ziekenhuisopname naar huis wilt, kunt u een beroep doen op onze verpleegkundigen. Heeft u een (chronische) ziekte of handicap en blijft u het liefst thuis? Ook dan kan verpleging aan huis veel voor u betekenen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Vanzelfsprekend zijn onze zorgverleners gespecialiseerd in praktische zaken zoals wondverzorging, injecties en medicijnen toedienen en het verwisselen van een katheter. Zij geven echter ook deskundige adviezen over ziekte, medicijngebruik, leefgewoonten, hulpmiddelen, voorzieningen en hoe daarmee om te gaan. Uiteraard beschikken onze zorgverleners over de benodigde diploma's. Bovendien kan verpleging aan huis worden ingeschakeld voor mensen die zich in de laatste levensfase bevinden en thuis willen sterven.


--111-
Chat offline