Het Vergeten Kind

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
Het Vergeten Kind strijd voor de ruim 100.000 kinderen in Nederland die zich vergeten voelen.

Gewoon kind zijn

Door ons impactvolle kinderprogramma kunnen kwetsbare kinderen weer even ‘gewoon’ kind zijn. Door plezier even al hun zorgen vergeten, op adem komen, spelen, vriendschappen sluiten, positieve herinneringen maken en meedoen.

Veilig en stabiel thuis

We initiëren activiteiten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor alle kinderen. Het liefst in hun eigen gezin. Dat doen we door beleidsmakers aan te jagen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en door zelf te laten zien hoe het ook anders kan.
Telefoonnummer: 085 065 3450 
E-mail: info@hetvergetenkind.nl
Website: www.hetvergetenkind.nl

Bijzonderheden:

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen.

Ons doel is dat vergeten kinderen er niet alleen voor staan, zij zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.Het Vergeten Kind biedt 2 ondersteuningen aan.


Opvang Kwetsbare Kinderen

1. VERBETEREN LEEFKLIMAAT Het verbeteren van de leef- en speelomgeving. We zorgen ervoor dat opvanglocaties vrolijk en kindvriendelijk worden...

2. ACTIVEREN KIND IN OPVANG Het Vergeten Kind heeft een gevarieerd activiteitenprogramma opgezet, om ervoor te zorgen dat kinderen zich niet gaan vervelen, maar zich kunnen ontplooien...

3. KINDERPLEZIER BUITENSHUIS Vol bewondering kijken naar alle dieren in een dierentuin. Onbezorgd lachen met je vrienden in een pretpark...

4. VOORLICHTING & LOBBY Deze kwetsbare groep kinderen verdienen onze aandacht. Zij verdienen het om ‘gezien’ te worden en te ervaren dat hun mening telt...Bijzonderheden / voorwaarden:

In goed overleg met de ‘founding father’ Dinand Woesthoff wordt besloten om vanaf 2014 verder te gaan onder de naam ‘Stichting Het Vergeten Kind’ om zo al in de naamgeving al te onderstrepen voor welke kinderen we ons inzetten. Een grote groep kwetsbare kinderen in opvangcentra. Soms dichterbij dan je denkt, in een opvang met een geheim adres. Zonder dat je het weet. Deze kinderen zien we niet en horen we niet. En daarom is het zo makkelijk om ze te vergeten. Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat ze niet langer vergeten worden…
Voor Opvang Kwetsbare Kinderen kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 085 065 3450 
E-mail: info@hetvergetenkind.nl 
Website: http://www.hetvergetenkind.nl/nl/site/over-ons 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Het Vergeten Kind
Joseph Haydnlaan 2a
Tel: 085 065 3450
E-mail: info@hetvergetenkind.nl


Kinderen in Armoede

Waar loop je tegenaan als je élke maand krap zit? En als de warme maaltijd, nieuwe schoenen, een verjaardag van jezelf / van iemand anders, schoolgeld of een sportclub geen vanzelfsprekendheid zijn?