Herstel Hotel

Het Haagje 85
7902 LD Hoogeveen
Het HerstelHotel Hoogeveen biedt in een hotelachtige setting zorg en ondersteuning gericht op herstel, tijdelijke ontlasting van mantelzorgers of kortdurende specifieke medische zorg onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Het verblijf is altijd kortdurend en gericht op terugkeer naar de eigen woonomgeving. Hiermee willen we onze gasten helpen het thuis wonen langer mogelijk te maken, ook als het tijdelijk even niet gaat of een korte periode verblijf met zorg nodig is.
Telefoonnummer: 0528 - 200400 
E-mail: Info@HerstelhotelHoogeveen.nl
Website: www.herstelhotelhoogeveen.nl

Bijzonderheden:

De specifieke zorg- en ondersteuningsvragen van onze gasten die tijdelijk verblijven in het HerstelHotel vragen om deskundige en professionele, zelfstandige medewerkers. Het team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, facilitair medewerkers en vrijwilligers. De coördinatie ligt bij een HBO-verpleegkundige. Er is 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig. Huisartsen van praktijk Stationsstraat zijn verbonden aan het HerstelHotel voor de coördinatie van de medische zorg. Daarnaast werken we samen met verschillende behandelaren, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeut, diëtist en de specialist ouderengeneeskunde.Herstel Hotel biedt 1 ondersteuning aan.


Vrijwilligers gezocht

BestBuddies Nederland is ook actief in Hoogeveen en zoekt jonge mensen tussen de 16 en 35 jaar die het leuk vinden om een vriendschap op te bouwen met jonge mensen met een licht verstandelijke beperking en een keer per twee weken samen een activiteit te gaan doen die aansluit bij de interesses van jou en je buddy.Bijzonderheden / voorwaarden:

Je vindt het leuk om iets te betekenen voor iemand met een licht verstandelijke beperking. Met jouw vriendschap help je bouwen aan het zelfvertrouwen van je buddy en betrek je hem of haar in de samenleving. Geef jij het beste van jezelf?!Verplichtingen:

in overleg