DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

Kempkensberg 12
9722 TB Groningen
Doet u een opleiding aan mbo, hbo of universiteit? Dan kunt u studiefinanciering krijgen.
Telefoonnummer: 050 599 77 55 
Website: https://duo.nl/particulier

Bijzonderheden:

Ben je op 1 juli 2016 nog geen 18, dan krijg je studiefinanciering vanaf de 1e maand van het 1e volledige kwartaal van je studie. Vanaf het studiejaar 2017-2018 verandert dit. Ook minderjarigen krijgen dan direct studiefinancieringDUO Dienst Uitvoering Onderwijs biedt 2 ondersteuningen aan.


Tegemoetkoming studiekosten

Je wordt 18 jaar en zit op het voortgezet onderwijs. Dan kun je een tegemoetkoming scholieren krijgen. Er zijn wel voorwaarden voor je opleiding en nationaliteit. Deze tegemoetkoming is een gift.Bijzonderheden / voorwaarden:

Je tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Je ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer voor jou. De tegemoetkoming geldt voor scholieren die een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijsVerplichtingen:

Vraag een DigiD met sms-controle aan. DigiD is je inlogcode voor de hele overheid. Vraag je tegemoetkoming aan in Mijn DUO. Doe dit vóór het einde van het schooljaar (31 juli)Uitvoerende organisatie:

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen
Studiefinanciering

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Als je jonger bent dan 30 jaar en een voltijdopleiding aan hbo of universiteit volgt, kun je studiefinanciering aanvragen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Ben je op 1 juli 2016 nog geen 18, dan krijg je studiefinanciering vanaf de 1e maand van het 1e volledige kwartaal van je studie. Vanaf het studiejaar 2017-2018 verandert dit. Ook minderjarigen krijgen dan direct studiefinanciering.

Als je niet wilt lenen, kun je toch gebruikmaken van het studentenreisproduct. Vraag studiefinanciering aan. Tijdens de aanvraag kun je invullen dat je geen lening wilt.Verplichtingen:

Je studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma behalen.