d'Olde Bieb

Wielewaal 5
7905 GX Hoogeveen
Dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur Buurtpunt; ontmoeting en de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de samenredzaamheid. Met bewoners & zorg/welzijn professonals van Icare, NNCZ en SWW.

Woensdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur koffie-ochtend met, voor en door bewoners.


Activiviteiten

  • Creamiddagen; dinsdag en donderdag van 13.00 uur tot 15.30 uur
  • Workshops handwerken; woensdagmiddag in de even weken van 14.00 uur tot 16.00 uur
  • Luistersoos; zondagmiddag in de even weken van 14.00 uur tot 16.00 uur

BOEKET -- internationale vrouwenactiviteiten

Wekelijks op de woensdag koffie-ochtenden met vrouwen van verschillende leeftijden en met verschillende culturele achtergronden. in de even weken in het Jannes van der Sleedenhuis, locatie Wolfsbos en in de oneven weken in d' Olde Bieb.
E-mail: oldebieb@hotmail.com
Website: nl-nl.facebook.com/doldebiebwolfsbos/


d'Olde Bieb biedt 4 ondersteuningen aan.


Ouderen bezoek en ouderen activiteiten

Deze activiteit is gericht op vriendschappelijk huisbezoek van een vrijwilliger aan een oudere deelnemer die nauwelijks een sociaal netwerk heeft en daardoor dreigt te vereenzamen. Het doel van het bezoek is om de oudere deelnemer te betrekken bij de samenleving door samen met de vrijwilliger een praatje maken, een kop koffie drinken, samen een boodschap  doen, een wandeling maken etc. En het biedt de deelnemer de gelegenheid om zijn/haar verhaal te doen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat vrijwilligers mee gaan naar het ziekenhuis, fysiotherapie, apotheek e.d. De vrijwilliger komt echt voor de deelnemer en niet voor verzorging of huishoudelijk werk. De vrijwilliger komt in beginsel één keer per veertien dagen. Indien een deelnemer vaker een bezoekje wil dan kan dat met de vrijwilliger besproken te worden.Bijzonderheden / voorwaarden:

Geen.Verplichtingen:

Geen.Uitvoerende organisatie:

Humanitas afdeling Zuid-Drenthe
Hoogeveen Ontmoet Jou (HOJ)

De inloop is voor iedereen die behoefte heeft aan wat gezelschap, koffie of een spelletje.Bijzonderheden / voorwaarden:

Elke woensdag van 19.00 tot 20.30 uur in de Olde Bieb, Wielewaal 5 in Hoogeveen.

U kunt gewoon binnen lopen.Uitvoerende organisatie:

facebookpagina Hoogeveen ontmoet jou
Voor Hoogeveen Ontmoet Jou (HOJ) kun je contact opnemen met:E-mail: hoogeveenontmoetjou@gmail.com 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

d'Olde Bieb
Wielewaal 5
E-mail: oldebieb@hotmail.com