Depressie Vereniging

De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.

De bijeenkomsten van de lotgenotengroep zijn 1 keer in de drie weken op een donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Depressie Vereniging www.depressievereniging.nl / of op facebook (lotgenoten depressie drenthe

e-mail adres: emminkrob@home.nl

 De eerste twee keer is gratis en ter kennismaking. Daarna is een lidmaatschap van de Depressie Vereniging gewenst (€25,00 per jaar).
Website: www.depressievereniging.nl

Bijzonderheden:

Onze missie

Wij streven een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.Depressie Vereniging biedt 1 ondersteuning aan.


Depressie

Heb je klachten van depressieve aard en wil je daar zo goed mogelijk mee omgaan dan is aansluiting bij een lotgenotengroep misschien wel iets voor jou. Hoop, uitwisseling, herkenning, ervaringen, tips, steun, stimulans en herstel staan centraal in de lotgenotengroep voor mensen met depressieve klachten. Dit is uitdrukkelijk niet hetzelfde als een therapiegroep of een behandelprogramma. Een lotgenotengroep kan naast een behandeling, of geheel op zichzelf staand, een belangrijke rol spelen en deelnemers tijdens het delen van hun levensloop ondersteunen.