De ZorgZaak

Duymaer van Twistweg 8
7909 CB Hoogeveen
Ruim 20 jaren geleden is de ZorgZaak gestart vanuit de visie dat de thuiszorg beter kon en moest. Ons motto: wij maken het verschil in het leven van mensen. Door op onze eigen manier in te springen op behoeften in de markt werden we in het verleden daardoor nog uitgeroepen tot zorgorganisatie van het jaar.

De ZorgZaak biedt 24-uurs zorg aan huis met behoud van uw zelfstandigheid en privacy. Wij bieden zorg op maat, waardoor u verzekerd bent van een optimale aansluiting bij uw persoonlijke situatie.
Telefoonnummer: 0528 - 341 965 
E-mail: info@zorgzaak.nl
Website: zorgzaak.nl/


De ZorgZaak biedt 4 ondersteuningen aan.


Persoonlijke Verzorging en Verpleging

Wanneer u door ziekte of een ongeval verpleging nodig hebt, of wanneer u zo snel mogelijk na een ziekenhuisopname naar huis wilt, kunt u een beroep doen op onze verpleegkundigen. Heeft u een (chronische) ziekte of handicap en blijft u het liefst thuis? Ook dan kan verpleging aan huis veel voor u betekenen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Vanzelfsprekend zijn onze zorgverleners gespecialiseerd in praktische zaken zoals wondverzorging, injecties en medicijnen toedienen en het verwisselen van een katheter. Zij geven echter ook deskundige adviezen over ziekte, medicijngebruik, leefgewoonten, hulpmiddelen, voorzieningen en hoe daarmee om te gaan. Uiteraard beschikken onze zorgverleners over de benodigde diploma's. Bovendien kan verpleging aan huis worden ingeschakeld voor mensen die zich in de laatste levensfase bevinden en thuis willen sterven.
24-uurs zorg

24-uurs zorg aan huis ontvangen is permanente zorg aan huis, dag en nacht. Naast persoonlijke verzorging of verpleging, ondersteunen professionele zorgverleners u bij allerlei huishoudelijke werkzaamheden of begeleiden u bij activiteiten van welzijn en ontspanning, die aansluiten bij uw wensen of interesses.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het inschakelen van 24-uurs zorg. Bijvoorbeeld wanneer u of uw naaste zelfstandig wil blijven wonen, maar permanente professionele ondersteuning nodig is. Of omdat u in afwachting bent van een opname in een verzorgings- of verpleeghuis, hospice of kleinschalige woonvorm. Ook komt het voor dat mensen die in hun laatste levensfase zijn, de wens hebben om thuis te sterven en hiervoor 24-uurs zorg ontvangen.


Tijdelijke verzorging (eerstelijns verblijf)

Eerstelijns Verblijf is bedoeld voor mensen die tijdelijk zorg met verblijf nodig hebben. Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Dan is verblijf in een zorginstelling een oplossing voor u. Dit heet een 'eerstelijns verblijf' of kortdurend verblijf. Bijvoorbeeld als u moet herstellen na een behandeling in het ziekenhuis. Of als u zorg nodig heeft tijdens uw laatste levensfase die thuis niet gegeven kan worden.


Personen alarmering

U woont zelfstandig en dat bevalt u prima. Maar toch… stel dat er wat gebeurt. U komt ongelukkig ten val of voelt zich plotseling onwel. Hoe kunt u iemand waarschuwen? Met een druk op de knop kunt u de verpleegkundige van de alarmcentrale inroepen en kan er iemand worden ingeschakeld als u hulp nodig hebt. Dat is een veilig gevoel.
--111-
Chat offline