Bureau Recht Op Leren

Dekkerplein 1
7901 BZ Hoogeveen
Recht Op Leren helpt jongeren, ouders en leerkrachten om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld werken hierin samen. Het team Recht Op Leren bestaat uit leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders (van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie/RMC zuidwest Drenthe).

Jongeren, ouders en verzorgers, scholen en (zorg)instanties kunnen hier terecht voor vragen, advies en begeleiding. Hierbij kunt u denken aan vragen rondom school, verzuim en voortijdig schoolverlaten van kinderen en jongeren vanaf 4 tot 23 jaar, zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo, vwo of mbo (vanaf niveau 2) diploma. Volgens de Leerplichtwet hebben alle jongeren in Nederland recht op onderwijs. In de Leerplichtwet staan verplichtingen waaraan ouders of verzorgers en leerlingen moeten voldoen. Als aanvulling op de Leerplichtwet is er de RMC-wet. Deze heeft als doel dat elke jongere tot 23 jaar zonder startkwalificatie begeleiding kan ontvangen om alsnog een diploma te halen. Dat is goed, want met een goede opleiding én een startkwalificatie heb je veel meer kans op een leuke en langdurige werkplek.


website
Leerplicht - Gemeente Hoogeveen
Telefoonnummer: 140528 
E-mail: leerplichtrmc@dewoldenhoogeveen.nl


Bureau Recht Op Leren biedt 2 ondersteuningen aan.


Schoolverzuim

Het Bureau Recht Op Leren helpt jongeren, ouders en leerkrachten om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld werken hierin samen. Het Bureau Recht Op Leren bestaat uit de Leerplicht en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Zuidwest Drenthe (RMC).

Jongeren, ouders en verzorgers, scholen en (zorg)instanties kunnen hier terecht voor vragen, advies en begeleiding. Hierbij kunt u denken aan vragen rondom school, verzuim en voortijdig schoolverlaten van kinderen en jongeren vanaf 4 tot 23 jaar, zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo, vwo of mbo (vanaf niveau 2) diploma. Volgens de Leerplichtwet hebben alle jongeren in Nederland recht op onderwijs. In de Leerplichtwet staan verplichtingen waaraan ouders of verzorgers en leerlingen moeten voldoen. Als aanvulling op de Leerplichtwet is er de RMC-wet. Deze heeft als doel dat elke jongere tot 23 jaar zonder startkwalificatie begeleiding kan ontvangen om alsnog een diploma te halen. Dat is goed, want met een goede opleiding én een startkwalificatie heb je veel meer kans op een leuke en langdurige werkplek.