Bibliotheek

Willemskade 27
7902 AV Hoogeveen
De openbare bibliotheek biedt naast de mogelijkheid om boeken te lenen en aan huis te ontvangen ook het "bordje cultuur": iedere 3e zondag van de maand wordt, onder genot van een lunch en een drankje, een culturele activiteit geboden.

Informatie bij de bibliotheek.
Telefoonnummer: 0528 268131 
E-mail: secr@bibliotheekhoogeveen.nl
Website: www.bibliothekendrenthe.nl/2014-01-14-10-47-17/organisation/163912-bibliotheek-hoogeveen


Bibliotheek biedt 4 ondersteuningen aan.


Ouderen bezoek en ouderen activiteiten

Deze activiteit is gericht op vriendschappelijk huisbezoek van een vrijwilliger aan een oudere deelnemer die nauwelijks een sociaal netwerk heeft en daardoor dreigt te vereenzamen. Het doel van het bezoek is om de oudere deelnemer te betrekken bij de samenleving door samen met de vrijwilliger een praatje maken, een kop koffie drinken, samen een boodschap  doen, een wandeling maken etc. En het biedt de deelnemer de gelegenheid om zijn/haar verhaal te doen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat vrijwilligers mee gaan naar het ziekenhuis, fysiotherapie, apotheek e.d. De vrijwilliger komt echt voor de deelnemer en niet voor verzorging of huishoudelijk werk. De vrijwilliger komt in beginsel één keer per veertien dagen. Indien een deelnemer vaker een bezoekje wil dan kan dat met de vrijwilliger besproken te worden.Bijzonderheden / voorwaarden:

Geen.Verplichtingen:

Geen.Uitvoerende organisatie:

Humanitas afdeling Zuid-Drenthe