Belastingdienst

Verlengde spoorstraat 2
7811 GA Emmen
De Belastingdienst geeft uitvoering aan:

  • De heffing, controle en inning van rijksbelastingen, bijdragen zorgverzekeringswet, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
  • De controle op de naleving van wetgeving betreffende in-, uit- en doorvoer van goederen, en van wetgeving op economisch, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit.
  • De toekenning van en controle op inkomensafhankelijke toeslagen.
  • De opsporing op al de hiervóór genoemde terreinen.Telefoonnummer: 0800 - 0543 (gratis) 
Website: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home


Belastingdienst biedt 5 ondersteuningen aan.


Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Inkomensafhankelijke combinatiekorting ( voorheen gecombineerde ouderkorting ) Zie ook Heffingskorting bij de categorie Werk en Inkomen

Verplichtingen:

◾U hebt een kind dat op 1 januari 2016 jonger is dan 12 jaar. Voor 2016 betekent dit dat uw kind is geboren na 31 december 2003. ◾Dit kind staat in 2016 ten minste 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. ◾Uw arbeidsinkomen is hoger dan € 4.881 of u krijgt de zelfstandigenaftrek (of kunt deze krijgen). ◾U hebt geen fiscale partner. Of u hebt wel een fiscale partner maar uw arbeidsinkomen is lager dan dat van uw fiscale partner. Is deze partner minder dan 6 maanden uw fiscale partner? Dan telt deze fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Heffingskorting

Zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekering.Bijzonderheden / voorwaarden:

Er zijn verschillende heffingskortingen met de daaraan gebonden voorwaarden::

Algemene heffingskorting (afhankelijk van hoogte inkomen)

inkomensafhankelijke combinatiekorting (u hebt een kind thuis  die jonger is dan 12 jaar)

Ouderenkorting (AOW gerechtigd en daarnaast afhankelijk van inkomen)

Jonggehandicaptenkorting (uitkering volgens WIA of Wajong)

Arbeidskorting (Inkomen uit arbeid krijgen en tevens afhankelijk van hoogte inkomen)
Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Bijzonderheden / voorwaarden:

Verplichtingen:

Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of de samenstelling van uw huishouden, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Lees meer op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag
Kindgebonden budget
Voor kingebonden budget moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

Kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen. 

De hoogte van de toeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.Bijzonderheden / voorwaarden:

De voorwaarden zijn:
Voor Kinderopvangtoeslag kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 0800 - 0543 (gratis) 
Website: www.belastingdienst.nl › Toeslagen › Kinderopvangtoeslag 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl
Belastingdienst
Verlengde spoorstraat 2
Tel: 0800 - 0543 (gratis)