Belastingdienst Steunpunt Hoogeveen

Dekkerplein 1
7901 BZ Hoogeveen
De Belastingdienst geeft uitvoering aan:

 • De heffing, controle en inning van rijksbelastingen, bijdragen zorgverzekeringswet, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
 • De controle op de naleving van wetgeving betreffende in-, uit- en doorvoer van goederen, en van wetgeving op economisch, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit.
 • De toekenning van en controle op inkomensafhankelijke toeslagen.
 • De opsporing op al de hiervóór genoemde terreinen.Telefoonnummer: 0800 - 0543 (gratis) 
Website: www.belastingdienst.nl

Bijzonderheden:

Belastingsteunpunt Hoogeveen

Verandert er iets in het nieuwe jaar? Zoals een terugkeer op de arbeidsmarkt, de toekenning van huur- of zorgtoeslag, maar ook een overlijden scheiding of huwelijk? Heeft u advies nodig? Het Steunpunt van de Belastingdienst in het Werkplein (Dekkerplein 1, Hoogeveen) is open op dinsdag t/m donderdag open van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur. Het is ook mogelijk zelf een afspraak te maken op de website van de Belastingdienst voor persoonlijke hulp in het steunpunt. Mensen die liever via de Belasting Telefoon een afspraak maken, kunnen hier uiteraard ook nog steeds terecht: 0800-0543Belastingdienst Steunpunt Hoogeveen biedt 4 ondersteuningen aan.


Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

U kunt als ouder de combinatiekorting krijgen als u werkt en uw kind jonger is dan 12 jaar. Verder hangt de korting af van uw inkomen. De Belastingdienst beoordeelt of u de inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt krijgen.

Voorwaarden combinatiekorting

Om de inkomensafhankelijke combinatiekorting te kunnen krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U vindt de voorwaarden en bedragen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting op de website van de Belastingdienst.

Co-ouder en combinatiekorting

Bent u co-ouder, werkt u en staat uw kind ingeschreven bij de andere ouder? Dan kunt u toch in aanmerking komen voor de combinatiekorting. Uw kind moet dan ten minste 3 hele dagen per week bij u wonen. En ten minste 3 hele dagen per week bij de andere ouder wonen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting ( voorheen gecombineerde ouderkorting ) Zie ook Heffingskorting bij de categorie Werk en Inkomen

Verplichtingen:

◾U hebt een kind dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar. Dit kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalender jaar bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres. Bent u co-ouder? dan mag uw kind ook ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van uw ex-partner. ◾Uw arbeidsinkomen is hoger dan € 5.548 (2023). ◾U hebt geen fiscale partner. Of u hebt wel een fiscale partner maar uw arbeidsinkomen is lager dan dat van uw fiscale partner. Is deze partner minder dan 6 maanden uw fiscale partner? Dan telt deze fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Bijzonderheden / voorwaarden:

Verplichtingen:

Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of de samenstelling van uw huishouden, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Lees meer op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslagUitvoerende organisatie:

Steunpunt Belasting dienst Hoogeveen

Belastingsteunpunt Hoogeveen  https://www.belastingdienst.nl...

Verandert er iets in het nieuwe jaar? Zoals een terugkeer op de arbeidsmarkt, de toekenning van huur- of zorgtoeslag, maar ook een overlijden scheiding of huwelijk? Heeft u advies nodig? Het Steunpunt van de Belastingdienst in het Werkplein (Dekkerplein 1, Hoogeveen) is open op dinsdag t/m donderdag open van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur. Het is ook mogelijk zelf een afspraak te maken op de website van de Belastingdienst voor persoonlijke hulp in het steunpunt. Mensen die liever via de Belasting Telefoon een afspraak maken, kunnen hier uiteraard ook nog steeds terecht: 0800-0543
Kindgebonden budget
Voor kingebonden budget moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

KinderopvangtoeslagKinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. 

Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag krijgen, als u aan de voorwaarden voldoet.
Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de voorwaarden voldoen. 

De hoogte van de toeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bijzonderheden / voorwaarden:

De voorwaarden zijn:

 • U en het kind wonen op hetzelfde adres
 • U onderhoudt het kind in belangrijke mate
 • U werkt. Werkt U of uw toeslagpartner niet? soms kun je toch toeslag ontvangen bijvoorbeeld als uw toeslagpartner een studie volgt of een inburgeringscursus of een traject naar werk volgt.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. De gemeente checkt of de opvang goed en veilig is. Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. Zonder dit nummer kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

 • Een deel van de kosten van de opvang betaal je zelf

  Met de kinderopvangtoeslag kunt je niet alle kosten van de opvang betalen. Je betaalt altijd zelf een deel van de kosten. Dat is de verplichte eigen bijdrage. 

  Je moet met bankafschriften kunnen bewijzen dat u de opvangkosten op tijd betaald. Betaalt u zelf niet mee aan de kosten? Bijvoorbeeld als uw gastouder uw kind gratis opvangt. Dan hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag.