Autisme Contactgroep Hoogeveen

We hebben gemerkt dat veel mensen in Hoogeveen e.o. het fijn zouden vinden om eens in de zoveel tijd eens bij elkaar te komen om te praten over hun kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Door het delen van ervaringen en het uitwisselen van informatie kunnen we elkaar helpen en van elkaar leren.
Vanuit dat idee is de ACG ontstaan.

De groep komt nu 1 keer in de ca. 10 weken op een dinsdag- of woensdagavond bij elkaar (ca. 15 leden). We doen dat in de centrale bibliotheek aan de Willemskade in Hoogeveen.

De koffie staat dan om 19.45 uur klaar zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Alles is gratis. 

Ons motto: om samen informatie en ervaringen te delen! 
Telefoonnummer: 0528 785570 
E-mail: autismehoogeveen@gmail.com
Website: autismehoogeveen.weebly.com


Autisme Contactgroep Hoogeveen biedt 1 ondersteuning aan.


Begeleiding naar hulpverlening

Thema: luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals, verwijzing naar professionele instanties.

Mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen.Bijzonderheden / voorwaarden:

De cliënt maakt zelf de keuzes en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een cliënt om hem/haar mogelijkheden te bieden, informatie en tips te geven en te begeleiden. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.Verplichtingen:

Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp.