Autisme Contactgroep Hoogeveen

We hebben gemerkt dat veel mensen in Hoogeveen e.o. het fijn zouden vinden om eens in de zoveel tijd eens bij elkaar te komen om te praten over hun kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Door het delen van ervaringen en het uitwisselen van informatie kunnen we elkaar helpen en van elkaar leren.
Vanuit dat idee is de ACG ontstaan.

De groep komt nu 1 keer in de ca. 8 weken op een dinsdagavond bij elkaar (ca. 20 leden). We doen dat in de centrale bibliotheek aan de Willemskade in Hoogeveen.

De koffie staat dan om 19.45 klaar zodat we om 20.00 kunnen
beginnen.

We vragen elke avond eerst of er mensen zijn die vragen hebben of iets te vertellen. Zo niet, dan hebben we een bakje waarin onderwerpen in zitten waar we het graag eens over willen hebben.

Onderwerpen die we gehad hebben kun je terugvinden onder "Informatie uit de bijeenkomsten" (maar zelfs deze onderwerpen kunnen wel eens weer aan bod komen).

Daarnaast wil de ACG het onderwerp Autisme in Hoogeveen op de kaart zetten. Dit doet ze door te proberen eens in het half jaar iets te organiseren in Hoogeveen.

Dit kan bv. zijn een lezing of een informatiemarkt. Maar alle andere ideeen zij van harte welkom.

Op dit moment wordt dit vooral nog geregeld door mijzelf, maar de ACG-leden helpen wel mee op de dag van de activiteit.

Voorbeelden van wat we georganiseerd hebben kun je zien onder "Fotoalbum".

Maar ook willen we even vermelden dat wij de aanzet geweest zijn tot de komst van Colette de Bruin (schrijfster "Geef me de Vijf") in Hoogeveen (nu al 3 keer!).

Ons motto: om samen informatie en ervaringen te delen!
Telefoonnummer: 0528 785570 
E-mail: autismehoogeveen@gmail.com
Website: autismehoogeveen.weebly.com


Autisme Contactgroep Hoogeveen biedt 3 ondersteuningen aan.


Contactgroep

Gespreksgroep voor ouders van kinderen met autisme.Bijzonderheden / voorwaarden:

1 x in de 2 maanden bijeenkomst in de bibliotheek Willemskade. Uitwisselen van ervaringen en informatie. We organiseren ook lezingen over autisme en de autismemarkt.Verplichtingen:

geen
Begeleiding naar hulpverlening

Thema: luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals, verwijzing naar professionele instanties.

Mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen.Bijzonderheden / voorwaarden:

De cliënt maakt zelf de keuzes en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een cliënt om hem/haar mogelijkheden te bieden, informatie en tips te geven en te begeleiden. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.Verplichtingen:

Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp.
Jeugdwerk Nederland

Jeugdwerk Nederland richt zich op kinderen, jongeren en jong volwassenen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het gaat in veel gevallen om jongeren met een stoornis in het autismespectrum: ADHD, ADD, ODD, MCDD, Asperger, klassiek autisme, een angststoornis of hechtingsproblemen. Een tweede doelgroep zijn jongeren met verslavingsproblemen. Dan gaat het niet alleen om verslaving aan alcohol of drugs, maar ook die aan gokken of gaming. Ook licht verstandelijk gehandicapte jongeren kunnen bij Jeugdwerk Nederland terecht.Bijzonderheden / voorwaarden:

Jeugdwerk Nederland kan al vanaf een leeftijd van 16 jaar met kinderen en jongeren aan de slag. Wel verschilt de begeleiding per leeftijdscategorie. De jongste cliënten verblijven meestal in de eigen thuissituatie en worden ambulant begeleid. Vanaf een leeftijd van 18 jaar ligt de stap naar opvang met 24-uurs zorg voor de hand. Daarvoor zijn diverse opvanglocaties in heel Nederland, voorhanden. Doelstelling is het vergroten van de zelfredzaamheid.

De aangeboden hulpverlening van de Jeugdwerk Nederland wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet, WLZ, WMO en Zorgverzekeringwet. Momenteel is dit alleen nog mogelijk door middel van een persoonsgebonden Budget (PGB).

Het aanmelden van jongeren bij Jeugdwerk Nederland kan op verschillende manieren. In veel gevallen wordt het initiatief genomen door hulpverleners of anderen die heel dicht bij de jongeren staan: ambulante begeleiders, instellingen en jeugdwerkers. Ook kunnen ouders de stap zetten naar Jeugdwerk Nederland. Over het algemeen beschikken cliënten al over een indicatie vanuit de Jeugdwet, WLZ, WMO en Zorgverzekeringswet.