Boodschappen doen

Sociaal Werk WMO team Hoogeveen / de Wolden

Bezoekadres: Dekkerplein 1
7901 BZ Hoogeveen
Het Sociaal Werk in het WMO team informeert en adviseert inwoners van de gemeente Hoogeveen over de mogelijkheden van de diverse regelingen en voorzieningen en diensten op het gebied van welzijn en informele zorg.  Alle inwoners moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, daar waar zij zich prettig voelen. Verder moet iedereen kunnen meedoen in de samenleving, dit geldt voor jonge en gezonde mensen, maar ook voor ouderen, voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, voor chronisch zieken en voor mensen met psychische problemen. Sommige mensen hebben daar hulp bij nodig.
Telefoonnummer: 14 0528 
E-mail: informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl