Onder het minimum

Voedselbank

Kanaalweg 38e 38e
7902 LM Hoogeveen
De voedselbank gaat verspilling van voedsel tegen door dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven.
Telefoonnummer: 06 15 47 62 78 
E-mail: info@voedselbankzuidwestdrenthe.nl
Website: voedselbankzuidwestdrenthe.nl

Bijzonderheden:

Om na te gaan of u gebruik kunt maken van de Voedselbank wordt elke deelnemer vooraf gescreend. U kunt zich hiervoor via e mail aanmelden .