Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Verlengde Spoorstraat 2
7811 GA Emmen
UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden ze arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Zij voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Telefoonnummer: 088 - 898 92 94 
E-mail: klantenservice.emmen@uwv.nl
Website: www.uwv.nl/particulieren/