Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen

Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
SWW is een eigentijdse welzijnsorganisatie, die samenlevingsvraagstukken vanuit verschillende disciplines benadert en bij de oplossing kiest voor een integrale aanpak. Kwaliteit en klantgerichtheid zijn leidraad in de SWW-cultuur. De SWW medewerkers en vrijwilligers worden voor het merendeel in wijken en dorpen en voor een klein deel doelgroepgericht ingezet. Door de eigen mogelijkheden van mensen te stimuleren functioneren zij als ‘krachtcentrale’ voor de ruim 55.000 burgers van het werkgebied.
Telefoonnummer: 0528 278855 
E-mail: info@swwh.nl
Website: www.swwh.nl


Geldzaken

Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Heeft u schulden en u weet niet meer hoe het verder moet? 

Er zijn diverse organisaties die u hierbij kunnen helpen.
Bijzonderheden / voorwaarden:

iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur kunt u terecht op het spreekuur van Loket Geldzaken; een goed begin voor vragen over uw financiën.Verplichtingen:

Geen