Inrichting Huis

Stichting Present

Parlementierstraat 2e
7903 TP Hoogeveen
Stichting Present 

We geloven dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben … of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Soms mist een schakel. Present vervult graag die brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Wij brengen mensen bij elkaar. Door het organiseren van ontmoetingen wordt de Present beweging van omzien naar elkaar in Hoogeveen versterkt.

Werkwijze

Present werkt aanbodgericht met groepen mensen. De kennis en kunde van deze deelnemers zijn het vetrekpunt. Dit aanbod koppelen we aan de hulpvraag van mensen die dit goed kunnen gebruiken in Hoogeveen. Op die manier zorgen we voor een mooie dag die aansluit bij de vrijwilligers. De hulpvragen kunnen alleen door maatschappelijke organisaties aangemeld worden. Zo komt de hulp terecht bij de mensen die het écht nodig hebben. Door de koppeling tussen aanbod en hulpvraag ontstaat een project met een waardevolle ontmoeting tussen mensen die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen.

Telefoonnummer: 06-13106782 
E-mail: info@presenthoogeveen.nl
Website: www.stichtingpresent.nl/hoogeveen/

Bijzonderheden:

coördinatie: Linda Aalderink