Geldzaken of administratie bijhouden

Stichting Administratievoormekaar

Zuides 22
7963 CR 7963 CR Ruinen
De stichting Administratievoormekaar is een vrijwilligersorganisatie, die mensen met een beperking voor langere tijd ondersteunt bij het beheren van hun post en financiële administratie. Het zijn mensen met een licht verstandelijke beperking, een vorm van autisme, of een psychiatrische stoornis, al dan niet aangeboren. In samenwerking met ambulante thuiszorgaanbieders is deze ondersteuning opgezet en uitgewerkt.
Telefoonnummer: -- 
E-mail: info@administratievoormekaar.nl
Website: www.administratievoormekaar.nl

Bijzonderheden:

De ondersteuning is alleen bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking, een vorm van autisme of een psychiatrische stoornis, al dan niet aangeboren. Voorlopig is deze activiteit alleen bestemd voor klanten van De Trans en Icare.

Onze aanpak

De maatjes van AdministratieVoorMekaar worden toegerust met kennis van financiële- en administratieve ondersteuning en omgang met mensen met beperkingen. Elk maatje beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Hoogeveners met een beperking die om hulp vragen, worden bijgestaan met raad en daad. De vrijwilligers zijn als een "maatje" voor hen. Het werk van de vrijwilligers is aanvullend aan dat van de thuiszorg- professionals.

De Stichting zorgt voor afstemming met sociale partners in Hoogeveen, zodat de vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd en kwaliteit wordt gewaarborgd.