Sport en Bewegen

St. Gehandicaptenplatform Hoogeveen

Kerkweg 5
7933 TP Pesse
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten dienen dezelfde rechten, plichten en mogelijkheden te hebben als anderen. Dit uitgangspunt is uitgewerkt in verschillende onderdelen, waarin de gemeente iets voor deze burgers betekent. Het Platform kan met deze handreiking (in overleg met hun achterban) zelf hun standpunt bepalen en actie ondernemen naar gemeente en politieke partijen.

De rol van de lokale overheid voor mensen met een handicap is de laatste jaren, voornamelijk door de invoering van de WVG (Wet voorzieningen gehandicapten), nu ondergebracht in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) enorm toegenomen. De gemeente is hiermee de partij geworden, om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap op een gelijkwaardige manier aan de samenleving kunnen deelnemen.
Telefoonnummer: 0528 241477 
2e telefoonnummer: 0528 270403 
E-mail: info@platformhoogeveen.nl
Website: www.platformhoogeveen.nl