Coronavirus omgaan met

Nederlands Jeugdinstituut

Postbus 19221
3501 DE Utrecht
De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Als Nederlands Jeugdinstituut informeren we kinderen, ouders, opvoeders en professionals graag zo goed mogelijk in deze situatie. Via deze pagina houden we je op de hoogte.
Telefoonnummer: (030) 230 63 44 
E-mail: coronavirus@nji.nl.
Website: www.nji.nl/coronavirus

Bijzonderheden:

algemene informatie en ondersteuning voor kinderen en ouders