Ontmoeting / Café / Lotgenotencontact

Katholieke Ouderen Bond (KBO)

Unie KBO, KBO-Hoogeveen en KBO-PCOB

De Unie KBO, Katholieke Bond voor Ouderen, is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij komen op voor de belangen van senioren en daarnaast bieden wij onze leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen. De Unie KBO is een vereniging met 500 lokale afdelingen waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en de belangen van senioren behartigen.

KBO-Hoogeveen is een afdeling van de landelijke Unie KBO met als doelstelling om voor onze leden lokaal op te komen voor Belangenbehartiging, Informatie en Ontspanning. Hiertoe organiseren wij maandelijks bijeenkomsten voor gezellige ontmoeting, informatieve lezingen en interessante excursies. Leden worden hiervan op de hoogte gehouden via de maandelijkse KBO-Nieuwsbrief.

De Unie KBO en de PCOB, de Protestants Christelijke Ouderen Bond, hebben landelijk hun krachten gebundeld. Het bureau van de KBO-PCOB in Nieuwegein komt op voor de belangen van senioren in Den Haag en zorgt voor de zichtbaarheid en landelijke coördinatie. Landelijke en lokaal zetten vele vrijwilligers zich in voor elkaar. Zij helpen andere leden bij het invullen van het belastingformulier, als OuderenAdviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach. Vrijwilligers bemensen ook de Service- en Juristentelefoon op het landelijke bureau waar zij de meest uiteenlopende vragen van leden beantwoorden.

Leden krijgen tien keer per jaar gratis het Magazine van KBO-PCOB en kunnen profiteren van de voordelen en diensten van de KBO-PCOB, zoals bijvoorbeeld kortingen op artikelen, uitjes, collectieve zorgverzekering en een energiecollectief.

KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden wij de landelijke en lokale beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van senioren in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen en mensen omzien naar elkaar. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling.

De vijf speerpunten van de KBO-PCOB zijn:

• Wonen, welzijn en zorg : thuis kwalitatief oud worden en langer thuis blijven wonen

• Veiligheid : in vrijheid voorkomen dat senioren zich onveilig en uitgesloten voelen

• Koopkracht : rechtvaardige koopkracht met sterkste schouders en zwaarste lasten

• Digitalisering: stimulering deelname en digitalisering geschikt maken voor senioren

• Zingeving : levenskunst, kracht en wijsheid centraal stellen voor senioren
E-mail: kbohoogeveen@gmail.com
Website: https://www.kbodrenthe.nl/afdelingen/hoogeveen/