Kinderopvangtoeslag

Belastingdienst

Verlengde spoorstraat 2
7811 GA Emmen
De Belastingdienst geeft uitvoering aan:

  • De heffing, controle en inning van rijksbelastingen, bijdragen zorgverzekeringswet, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
  • De controle op de naleving van wetgeving betreffende in-, uit- en doorvoer van goederen, en van wetgeving op economisch, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit.
  • De toekenning van en controle op inkomensafhankelijke toeslagen.
  • De opsporing op al de hiervóór genoemde terreinen.Telefoonnummer: 0800 - 0543 (gratis) 
Website: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home