Vrijwilligerswerk

Alzheimer Café

Van Goghlaan 7
7901 LG Hoogeveen
Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. De maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een interview met betrokkenen (mensen met dementie, familie of een professional) of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen.

1 x per maand Alzheimer-café op donderdagavond 19.30 – 22.00 in buurtgebouw Het Oor.
Telefoonnummer: 06 11690739 
E-mail: b.bentum@treant.nl
Website: www.alzheimer-nederland.nl/regios/drenthe/alzheimer-cafe-hoogeveen

Bijzonderheden:

Voor verdere informatie: werkgroep Alzheimercafé Hoogeveen, Cora Hoorn, tel: 0522 – 442098 Petra Beugelink (06) 53375787